آيين‌ نامة فعاليت کارگزار معرف و کارگزار متعهد خريد در بورس اوراق بهادار

25000 تومان

کارگزار متعهد خريد: “کارگزار معرفی” است که با مجوز “سازمان،” “تعهد خريد” را نيز انجام می‌دهد. در صورتي‌كه “عرضة اوليه” مربوط به افزايش سرمايه باشد، كارگزار متعهد خريد عنوان “كارگزار پذيره‌نويس” خواهد داشت. سنديكاي خريد: مجموعه‌اي از “كارگزاران متعهد

توضیحات

آيين‌ نامة فعاليت کارگزار معرف و کارگزار متعهد خريد در بورس اوراق بهادار

دانلود تحقیق با موضوع آيين‌ نامة فعاليت کارگزار معرف و کارگزار متعهد خريد در بورس اوراق بهادار،
در قالب word و در 13 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

کارگزار
متعهد خريد: “کارگزار معرفی” است که با مجوز “سازمان،” “تعهد خريد” را نيز
انجام می‌دهد. در صورتي‌كه “عرضة اوليه” مربوط به افزايش سرمايه باشد،
كارگزار متعهد خريد عنوان “كارگزار پذيره‌نويس” خواهد داشت.
سنديكاي خريد: مجموعه‌اي از “كارگزاران متعهد خريد” است كه مشتركاً مسؤوليت “تعهد خريد” را برعهده مي‌گيرند.
كارگزار
مُقدم متعهد خريد: “كارگزار متعهد خريد” رابط سنديكاي خريد با “سازمان”
است كه از طرف اعضاي سنديكا به‌عنوان كارگزار مُقدم به “سازمان” معرفي
مي‌شود، و کلیة مسؤوليت‌ها را در قبال “سازمان” برعهده دارد.
اميدنامه:
سندي است كه اهداف، نرخ بازدة مورد انتظار، شرايط و كلية ويژگي‌هاي مربوط
به اوراق بهادار موضوع “عرضة اوليه” را شرح مي‌دهد، و تصويري از آيندة
سرمايه‌گذاري براي تصميم‌گيري در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌دهد. اين
سند قبل از انتشار عمومي بايد به تأييد “سازمان” برسد.
حداکثر مساعی: تعهد “كارگزار معرف” به‌‌تلاش براي فروش هرچه بيشتر اوراق بهادار به بهترين قيمت ممكن به عامة سرمايه‌گذاران است.

شرايط اعطاي مجوز
مادة
2 اعطای مجوز فعالیت “کارگزار معرف” به‌پیشنهاد دبیرکل و توسط هیئت‌مدیرة
“سازمان” صورت می‌گیرد. متقاضی باید با تکمیل فرم‌هاي طراحی‌شده توسط
“سازمان،” تقاضاي خود را ارائه دهد.
مادة 3 “کارگزار معرف” موظف است
برای انجام امور مربوط به معرفی اوراق بهادار شرکت‌ها به‌منظور پذیرش و
“عرضة اولیه،” بخش مطالعاتي و اجرايي جداگانه‌ای در شرکت کارگزاری خود
فراهم آورد …

 
کارگزار
متعهد خريد: “کارگزار معرفی” است که با مجوز “سازمان،” “تعهد خريد” را نيز
انجام می‌دهد. در صورتي‌كه “عرضة اوليه” مربوط به افزايش سرمايه باشد،
كارگزار متعهد خريد عنوان “كارگزار پذيره‌نويس” خواهد داشت.
سنديكاي خريد: مجموعه‌اي از “كارگزاران متعهد خريد” است كه مشتركاً مسؤوليت “تعهد خريد” را برعهده مي‌گيرند.
كارگزار
مُقدم متعهد خريد: “كارگزار متعهد خريد” رابط سنديكاي خريد با “سازمان”
است كه از طرف اعضاي سنديكا به‌عنوان كارگزار مُقدم به “سازمان” معرفي
مي‌شود، و کلیة مسؤوليت‌ها را در قبال “سازمان” برعهده دارد.
اميدنامه:
سندي است كه اهداف، نرخ بازدة مورد انتظار، شرايط و كلية ويژگي‌هاي مربوط
به اوراق بهادار موضوع “عرضة اوليه” را شرح مي‌دهد، و تصويري از آيندة
سرمايه‌گذاري براي تصميم‌گيري در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌دهد. اين
سند قبل از انتشار عمومي بايد به تأييد “سازمان” برسد.
حداکثر مساعی: تعهد “كارگزار معرف” به‌‌تلاش براي فروش هرچه بيشتر اوراق بهادار به بهترين قيمت ممكن به عامة سرمايه‌گذاران است.

شرايط اعطاي مجوز
مادة
2 اعطای مجوز فعالیت “کارگزار معرف” به‌پیشنهاد دبیرکل و توسط هیئت‌مدیرة
“سازمان” صورت می‌گیرد. متقاضی باید با تکمیل فرم‌هاي طراحی‌شده توسط
“سازمان،” تقاضاي خود را ارائه دهد.
مادة 3 “کارگزار معرف” موظف است
برای انجام امور مربوط به معرفی اوراق بهادار شرکت‌ها به‌منظور پذیرش و
“عرضة اولیه،” بخش مطالعاتي و اجرايي جداگانه‌ای در شرکت کارگزاری خود
فراهم آورد …

 

آيين‌ نامة فعاليت کارگزار معرف و کارگزار متعهد خريد در بورس اوراق بهادار

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

19 کیلوبایت

تعداد صفحات

13

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip