بررسی قاره آفریقا از نظر هنری

25000 تومان

بررسی قاره آفریقا در نظر هنر افريقاي سياه كه هنر سياهان در آن به اوج شكوفايي خود رسيده است، حاشيه غربي تا مركز قاره آفريقا را دربرمي گيرد. اين سرمزين گذشته اي با اساطير كهن و افسانه هاي جادويي دارد كه بيانگر واسطه خدايان با قدرت طبيعي است. قدرتي كه ه

توضیحات

بررسی قاره آفریقا از نظر هنری

دانلود تحقیق با موضوع بررسی قاره آفریقا در نظر هنر،
در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

بررسی قاره آفریقا در نظر هنر
افريقاي
سياه كه هنر سياهان در آن به اوج شكوفايي خود رسيده است، حاشيه غربي تا
مركز قاره آفريقا را دربرمي گيرد. اين سرمزين گذشته اي با اساطير كهن و
افسانه هاي جادويي دارد كه بيانگر واسطه خدايان با قدرت طبيعي است. قدرتي
كه همه از او ياري مي طلبند و خدايان ديگر با او در ارتباسط هستند. در واقع
هنر افريقاي سياه كه از نظر يك افريقايي فقط تنها بدان گرايش هاي شخصي و
موقعيت هاي اجتماعي و سياسي و معتقدات و آيين هاي مذهبي است در اوايل قرن
بيستم بوسيله‌ي اروپايينان به عنوان يك هنر شناخته شد و مورد مطالعه قرار
گرفت. با بازشدن پاي مجسمه هاي افريقايي در سال هاي اول 1900 روحي تازه د 
فضاي هنري اروپا دميده شد. هنرمندان كه بيشتر از هر گروه ديگري شيفته و
شيداي اين مجسمه ها بودند با ديدن آنها جرأت بيشتري براي بيان عقايدشان مي
يافتند. پيدايش هر مجسمه تازه‌اي سرآغاز به وجود آمدن بحث هاي هيجان‌انگيز و
منبع الهام براي پيشروان مكاتب و مفاهيم جديد بود. در سال 1905 يك ماسك
فانك به دست ولافنگ افتاد. آندره دورن كه با ديدن اين ماسك از اداي كلام
بازمانده بود آن را از ولامنگ خريد و به پيكاسو براك نشان داد و تحسين هر
دو را برانگيخت. با پيدا شدن مكاتب جديد مثل كوبيسم، سورئاليبسم و سمبوليسم
در اروپا و رونق موسيقي جاز در آمريكا ناگهان، نگاهها به طرف افريقا دوخته
شد و تأثيرپذيري ها و بهره گيري هايي كه هنرمندان به نام زمان از هنر
سياهان مي كردند به زودي پاي اين هنر را به موزه ها و نگارخانه ها كشاند.
به
اين ترتيب تاريخ كشف مجسمه هاي افريقاي سياه را به عنوان نوعي از هنر بايد
اوايل همين قرن دانست. و به حق افتخار آن به هنرمندان آن زمانه داد. هنر
افريقا اعم از مذهبي و غيرمذهبي تحت تأيير گروه قومي، مليت، شرايط زنددگي،
آب و هوا و فرهنگ هر منطقه است. و با اين عوامل ارتباط مستقيم دارد. در
افريقاي سياه هر اثري كه به وجود مي آد، آميخته اي است از تفكر و اعتقاد
مردم و تأثير عميقي يا سطحي كه هر اسطوره در زندگي روزانه آنها مي گذارد.
در اين هنر زيبايي به مفهوم آنچه ما يم شناسيم وجود ندارد. در واقع زيبايي،
تجسم سيرت نيك است. به همين دليل شكلي كه آفريده مي شود، نماينده صفات
باطني شخصي است، نه چهره ظاهري او.
بنابراين افريقالي سياه، اسطوره زبان
سنت است و نفس بيان بر اهميت اساطير و مسبولها در افريقا به درجه اي است
كه بسياري از جامعه شناسان، جوامع و فرهنگ هاي افريقاييان را به نوعي تظاهر
مادي كه از اين مفاهيم ناشي مي شدند تعبير كرده اند. به طور كلي اسطوره به
شكل ثابت وجود ندارد و تحت تأثير تحولات تاريخي قرار گرفته و به وسيله
ادبيات شفاهي سينه به سينه از نسلي به نسل نسل ديگر منتقل شده است.
افسانه
هاي اساطيري بيشتر بيانگر رويدادهاي كلي هستند مثل آفرينش دنيا، جدا شدن
خداي خالق از مخلوق، تولد قهرمانان و بنيانگذارن سرزمين ها و امپراطوري ها،
پيدايش مرگ و آمرزش
سهم خدايان در زندگي و مراسم
افريقاييان بي نهايت است و در هر قومي نقش متفاوتي دارد. در افريقاي سياه،
هنر به گونه هاي مختلف جلب توجه مي كند. اين اشكال را مي توان در قالب
مجسمه، چوب، سنگ، آهن، مفرغ، سفال – معماري، موسيقي، رقص، ادبيات شفاهي،
مراسم آييني و غريه جستجو كرد.
از ماسك ها و مجسمه ها در مراسم نيايش
خدايان و تجليل نياكان، مراسم عزاداري، جشنهاي آييني، رازآموزي، مراسم
تقديس  و نيايش به مناسبت حاصلخيزي زمين يا باروري زن و نيز در مراسم
غيرمذهبي استفاده يم شود. انساني كه حامل ماسك است، فردي است عادي و منتقل
كننده قدرت پنهاني، با بدني پوشيده از الياف گياهي، پر پرندگان و گاهي پارچه
او
از قالب جسماني اش خارج مي شود و هويت و فرديت خود را كاملاً فراتموش مي
كند. و به آنچنان قداستي دست پيدا مي كند كه در او قدرت فوق طبيعي يا روح
نياكان كه بوسيله ماسك نشان داده مي شود، حلول مي كند.
موسيقي و رقص از
عوامل مهم و مؤثر اين تحول است. كه حركات هماهنگ به آن را كامل مي كند. و
به آنچنان قداستي دست پيدا مي كند كه در او قدرت فوق طبيعي يا روح نياكان
كه بوسيله ماسك نشان داده مي شود، حلول مي كند.
موسيقي و رقص از عوامل
مهم و مؤثر اين تحول است. كه حركات هماهنگ به آن را كامل مي كند. در سنت
هاي افريقايي، عقيده بر اين است كه روح جاودانه است و پس از مرگ در قالب
مجسمه حلول مي كند. كمال هنري مجسمه در اين است كه روح يكي از نياكان در
جسم كودكي از همان خون و طايفه دميده شود مجسمه هايي كه به اين منظور ساخته
مي شوند، الزاماً چهره‌اي خاص را نمايان نمي‌سازند بلكه به صورت مجسمه هيا
مذكر و مونث هستند كمه تنها وجود نياكان را ثابت مي كنند. و برخي هم حاصل
تخيل هنرمند بوده و جنبه انتزاعي دارند. در اين مجسمه ها چهره آرام و با
وقار است و حركت بيشتر در قسمت زانوها و دستها نمايان شده است. اغلب سر
مجسمه به نسبت بدن بزرگتر ساخته مي شود كه نشانه اهميت اين عضو است. زيرا
به اعتقاد افريقائيان سر انسان نخستين جايگاه حلول روح و مجموعه اي از
نيروهاي اصلي و حياتي است …

بررسی قاره آفریقا از نظر هنری

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

27 کیلوبایت

تعداد صفحات

28

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip