تحقیق آزادي و آزادگي

25000 تومان

آزادي و آزادگي را از محرم بياموز . زيرا كه بهاي اين حماسه حسين آموختن آن است. پاكي و صداقت را از مرور ايام كه همچون انساني باوقار و پرصبر سختي ها و كدورت را كنار مي گذارند و از آنها عبور مي كنند، ياد بگير. محبت را از نسيم گرم بهاري كه وسعت زيباييهايش

توضیحات

تحقیق آزادي و آزادگي

دانلود تحقیق با موضوع آزادي و آزادگي ،
در قالب word و در 42 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
آزادي و آزادگي را از محرم بياموز . زيرا كه بهاي اين حماسه حسين آموختن آن است.
پاكي و صداقت را از مرور ايام كه همچون انساني باوقار و پرصبر سختي ها و كدورت را كنار مي گذارند و از آنها عبور مي كنند، ياد بگير.
محبت را از نسيم گرم بهاري كه وسعت زيباييهايش جوانه هاي نهفته در خاك را بيدار مي كند.
طراوت
و شادابي را از درختان و گل ها كه درس شروعي دوباره و برخاستن از رخوت و
سستي به ما مي آموزند و اين آموخته ها را به جوانه ها و نوگل هاي تشنه
آموختن بياموز.
اين مجموعه تلاشي مستمر از همكاران با محبت و مهربان
مدرسه راهنمايي شاهد 3 به منظور تبادل اطلاعات و همياري صورت گرفته و
اميدواريم كه بتواند حركتي پويا و مثمر ثمر باشد.
بي تو
دلم قرار نمي گيرد از فغان، بي تو سپندوار ز كف داده ام عنان، بي تو
زتلخكامي دوران نشد دلم فارغ زجام عيش لبي تر نكرد جان، بي تو
چون آسمان مه آلوده ام ز تنگدلي پر است سينه ام از اندُه گران، بي تو
نسيم صبح نمي آورد ترانة شوق سر بهار ندارند بلبلان، بي تو
لب از حكايت شب هاي تار مي بندم اگر امان دهدم چشم خونفشان، بي تو
چو شمع كشته ندارم شراره اي به زبان نمي زند سخنم آتشي به جان، بي تو
زبيدلَي و خموشي چو نقش تصويرم نمي گشايد از بي خودي، زبان، بي تو
از آن زمان كه فروزان شدم ز پرتو عشق چو ذره ام به تكاپوي جاودان، بي تو
عقيق صبر به زير زبان تشنه نهم چو يادم آيد از آن شكرين دهان، بي تو
گزارة غم دل را مگر كنم چو امين جدا ز خلق به محراب جمكران، بي تو
«حضرت آيت الله خامنه اي»
حضرت مهدي
مهديا ، تو كه يك گوشه چشمت غم عالم ببرد
حيف باشد كه تو باشي و مرا غمم ببرد
حضرت مهدي موعود (عج) در ميان ساير اديان
مهديا ، تو كه يك گوشه چشمت غم عالم ببرد حيف باشد كه تو باشي و مرا غمم ببرد
عقيده
به مهدي و مصلح بزرگ جهاني از حوزه اعتقادات مسلمين فراتر است و در اديان
پيشين مانند زرتشتي، هندي، بودايي، مسيحيت و … به عنوان يك باور مهم و قطعي
مطرح بوده و همه انبياي گذشته به پيروان خود آمدن منجي و مصلح بزرگ و
تشكيل دهنده حكومت واحد جهاني بشارت داده اند و به مظلومان و ستمديدگان و
مستضعفان و بيچارگان سپري شدن دوران ظلم و ستم بين المللي و ستم پيشگاني بي
رحم و فرا رسيدن فصل شكوفايي عدالت و اجرا شدن قانون مقدس الهي در سراسر
جهان را نويد داده اند.
در كتاب «اوستا و زرند» زرتشتيان و «شادكموني و
ديد» هنديان و «دادتك و ياتيكل» برهماييان و در كتب مقدس بوداييان در
«مزامير و زبور» منسوب به حضرت داوود و در فصول «تورات» منسوب به حضرت موسي
و «اسفار انجيل» منسوب به حضرت عيسي و …
سخن از ظهور منجي بشريت و مصلح
كل و بر هم زننده بساط ستم و تشكيل دهنده حكومت واحد جهاني مبتني بر پايه
هاي عدالت نويد داده شده است. در هر يك از آيين و اديان و مكاتب و ملل و
اقوام از مصلح جهاني با تعبيرهاي مناسب با فرهنگ خود نام برده و سخن گفته
اند. در آيين زرتشت از او به نام «سوشيانت» يا «سوشيانس» نجات دهنده بزرگ
جهان در ميان يهوديان به نام «ماشيع» مهدي بزرگ جهان، در آيين هندي به نام
«آوا تارا» و در آينن بودايي به نام «بودايي پنجم» و در برهمايي به نام
«ويشنو» و در كتاب شادكموني از كتب مقدس هنديان به نام «دادتك» برهماييان
به نام «آخرين وصي ممتاطا» (محمد) و در كتاب ياتيكل به نام «راهنما» (هادي ،
مهدي) تعبير نموده اند.
اهالي صربستان در انتظار «ماركو كراليويچ» و
ساكنان جزاير انگلستان در انتظار «ارتور» و ايرانيان باستان در انتظار
«گرزاسپه» و يونانيان در انتظار «كالويبرگ» و اقوام اروپايي مركزي در
انتظار «بوخص» و اقوام امريكاي لاتين در انتظار «كوندل كوئل» و چيني ها در
انتظار «كرشنا» بسر مي برند.
طبق آنچه نقل شده اين نتيجه حاصل مي شود،
اعتقاد به مصلح جهاني مختص ما مسلمانان نيست هر انسان به معناي واقعي
انساني به اين امر مسلم معتقد و ايمان قلبي دارد. اما آيا فقط اميد به ظهور
داشتن كافي است؟ هيچ وظيفه اي بر عهده ما نيست؟ مگر نه اين است كه اگر
امام عصر و زمان خود را نشناسيم و مرگ ما فرا برسد به مانند مردمي كه در
زمان جاهليت مرده بلكه از آنها پست تريم؟
و يكروز از پس اين ابرهاي تيره ناباوري خورشيد مي آيد كه بر پا دارد او زيباترين فصل عبادت را.
به كف بگرفته شمشيري كه از برقش نماز مرده، مي رويد
صدا مي پيچد از كعبه منم مهدي (عج)
عقاب آسمان پرواز حق اي لاشخورها عمرتان پايان گرفت
اينك بپا خيزيد
اي مستضعفين، اي پيشوايان، وارثان حق، به پايان آمد، ايام حقارت زمين زان شما گرديد.
«سبحاني»
1ـ سورة فاتحه
اين سوره فاتحه «فاتحه الكتاب»، يعني گشاينده و آغازگر كتاب نام دارد.
نامهاي
ديگرش: حمد، ام القرآن، سبع المثاني (چون 7 آيه دارد، در نمازهاي واحب و
مستحب 2 بار خوانده مي شود و 2 بار نازل گرديده يك بار در مكه و يك بار در
مدينه)، كنز، اساس، مناجات، شفاء، دعا، كافيه، وافيه، راقيه، (يعني تعويذ
كننده).
ترتيب نزول: پنجمين سوره 7 آيه ـ 29 كلمه
محتواي سوره: توحيد و سپاس خداوند
2ـ سورة بقره
منظور از بقره (گاو، گاو ماد ه) اشاره به داستان گاو بني اسرائيل است و بهانه هاي بني اسرائيلي هم در همين زمينه است كه پيش آمده.
نامهاي ديگرش : فسطاط القرآن، سنام القرآن
ترتيب نزول: 87 (مدني) 286 آيه ـ 6143 كلمه
محتواي
سوره: بيان اصول و عقايد، ذكر ادلة توحيد و آفرينش انسان، گفت و گوي
فرشتگان با خداوند دربارة انسان، احكام روزه، وصيت، اعتكاف، اجتناب از تصرف
نابجا در اموال يتيم و ساير مردم.
بزرگترين سوره، آيه الكرسي در همين سوره است.
3ـ سورة آل عمران
كلمة آل عمران دو بار به كار رفته و منظور از عمران پدر حضرت مريم است.
نام ديگرش: «طيبه» است. به اين سوره و سورة بقره «زهراوان» گفته مي شود.
ترتيب نزول: 89 (مدني) 200 آيه و 3500 كلمه
محتواي سوره: توصيف غزوة احد، بيان /// شهدا، دعوت به شكيبايي و پايداري، و در پايان دعاهاي شامخي آمده است.
4ـ سورة نساء
كلمة نساء (زنان) بيش از 20 بار آمده است. نام ديگرش: «نساء الكبري» است.
ترتيب نزول: 92 (مدني)
محتواي سوره: احكام فقهي مربوط به زنان و يتيمان و قوانين ارث.
5ـ سورة مائد
وجه تسميه اش گفت و گو از مائدة آسماني و نزول آن به درخواست حواريون و ياران حضرت عيسي است.
نامهاي ديگر: عقود، منقذه
ترتيب نزول: 112 (مدني) 120 آيه ـ 2838 كلمه
محتواي
سوره: احكام فقهي مربوط به صيد، ساير اعمال مربوط به افراد مُحرِم (در حال
حج)، حدود مربوط به محاربين كه مفسدين في الارض هستند، تأكيد به وصيت،
احكام مربوط به غسل و وضو و تيمم.
6ـ سورة انعام
وجه تسميه اش سخن گفتن از انعام (احشام) و چهارپايان است.
ترتيب نزول: 51 (مكي) 165 آيه ـ 3055 كلمه
محتواي
سوره: نهي از شرك به خدا، احسان به والدين، نهي از فرزند كشي (از بيم
فقر)، نهي از آدم كشي، نهي از خوردن مال يتيم، انصاف در توزين كالا و
پيمانه، رعايت عدالت، وفاي به عهد، پيروي از راه راست.
مسابقه زمستاني
دريچه اي بسوي كاميابي‌ :
در
يك روز سرد زمستاني مدير مدرسه بچه ها را به صف كرد و اعلام نمود بچه ها
آيا موافقيد يك مسابقه علمي ـ تفريحي برگزار كنيم؟ تمام بچه ها با خوشحالي
قبول كردند پس از انتخاب چند شركت كننده مدير از آنها خواست كه آنطرف حياط
مدرسه در يك رديف بايستند و با صداي سوت وي به اين سمت ديگر حياط بيايند و
هر كس بتواند ردپاي مستقيم و صافي از خود بجاي گذارد برندة مسابقه است. در
پايان مسابقه خانم مدير از يكي از بچه هايي كه ردپاي كجي از خود بجا گذاشته
بود پرسيد كه تو چه كردي…

تحقیق آزادي و آزادگي

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

30 کیلوبایت

تعداد صفحات

42

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip