تحقیق آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

25000 تومان

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد. تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات

توضیحات

تحقیق آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

دانلود تحقیق با موضوع آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران،
در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
مؤسسه
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است
كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.
تدوين
استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان
مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه
ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت
مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از
مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف
كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي
باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي
كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در
كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد
ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.
پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و
سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز
پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان
استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي
شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته
ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.
مؤسسه
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي
استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي
ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و
استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.
مؤسسه استاندارد و
تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به
منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان
از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از
استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي
تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي
استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد …

تحقیق آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

55 کیلوبایت

تعداد صفحات

14

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip