تحقیق آشنایی با پوشش هاي سراميكي و نسوز

36000 تومان

پوششهاي سراميكي شامل شيشه ها يا بدون اضافه كردن تركيبات دير گداز مي باشند . پوشش هاي دماي بالا برپايه اكسيدها ، كاربيد ها ، سيليس ها ، بوريدها ، يا نيتريدها ، سرمتيها ومواد معدني ديگر مي باشند . پوشش هاي سراميكي كه بر روي فلزات به كار مي روند آنها را

توضیحات

تحقیق آشنایی با پوشش هاي سراميكي و نسوز

پوششهاي سراميكي شامل شيشه ها يا بدون اضافه كردن تركيبات دير گداز مي
باشند . پوشش هاي دماي بالا برپايه اكسيدها ، كاربيد ها ، سيليس ها ،
بوريدها ، يا نيتريدها ، سرمتيها ومواد معدني ديگر مي باشند .
پوشش هاي
سراميكي كه بر روي فلزات به كار مي روند آنها را در برابر اكسيداسيون
وخوردگي در دماي اتاق ودماهاي بالا محافظت مي كنند . پوشش هاي ويژه براي
كاربردهاي خاص توسعه يافته اند با مقاومت به سايش مقاومت شيميايي . قدرت
انعكاس بالا ومقاومت الكتريكي وجلوگيري از نفوذ هيدروژن ، فلزات پوشش كاري
شده ، با سراميك در كاربردهايي مانند قطعات كوره ، تجهيزات عمليات حرارتي
تجهيزات فرايندهاي شيميايي ، مبدلهاي حرارتي ، قطعات موتورهاي جت ، و
نازلهاي موتور موشك وقطعات نيروگاههاي هسته اي استفاده مي شوند .
فاكتورهاي انتخاب :
چندين فاكتور در انتخاب پوششهاي سراميكي بايد مورد توجه قرار گيرد .
– محيطي كه فلز پوشش كاري شده در آن كار مي كند .
– مكانيزمي كه پوشش عمل محافظت دردماي بالا را انجام مي دهد .
– سازگاري پوشش با فلز پايه
– روش اعمال پوشش
– كنترل كيفي پوشش
– توانايي تعمير پوشش
محيط
كاري پوشش ممكن است شامل دامنه گسترده اي ازشرايط مختلف باشد عمر وعملكرد
مورد انتظار پوشش ممكن است ازچندثانيه تا چند صدساعت متغير باشد . محيط
ممكن است در معرض اتمسفر گازي با وسيكوزته هاي متفاوت باشد . قطعاتي كه از
آلياژهاي دماي بالا ساخته شده اند ممكن است در معرض تنش هاي خيلي بالا
باشند ويا ممكن است به عنوان قطعات محافظ دربرابر گرما ويا سيم پيچ كوره ها
به كارروند كه تنها نيروي اعمالي وزن قطعه مي باشند . نرخ گرم وسرد كردن
ممكن است تدريجي و يا سريع باشد وممكن است شامل يك ياچندين چرخه حرارتي
باشد . براي هر محيط كاري ويژه پوشش انتخابي بايد فلز را در برابر
اكسيداسيون وتاثير برداشت .
هيدروژن با جلوگيري يا به حداقل رساندن نفوذ اكسيژن ،نيتروژن وهيدروژن ازاتمسفر بواسطه پوشش به فلز پايه محافظت كند …

تحقیق آشنایی با پوشش هاي سراميكي و نسوز

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

39 کیلوبایت

تعداد صفحات

66

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip