تحقیق اثبات وجود خدا از نظر علمی

29000 تومان

داراي درجه M.Sc. و دكتر در فلسفه از دانشگاه نورت وسترن ؛ معلم كالج دولتي همبولت و كالج فني كاليفرنيا، اكنون استاد شيمي كالج دولتي فرسنو در كاليفرنيا؛ عضو هيئت تحريريه روزنامه « تعليم شيميائي» ، متخصص تركيبات اشباع نشده هيدروكربونها و تأثيرات تعيين نس

توضیحات

تحقیق اثبات وجود خدا از نظر علمی

داراي درجه M.Sc. و دكتر در فلسفه از دانشگاه نورت وسترن ؛ معلم كالج دولتي
همبولت و كالج فني كاليفرنيا، اكنون استاد شيمي كالج دولتي فرسنو در
كاليفرنيا؛ عضو هيئت تحريريه روزنامه « تعليم شيميائي» ، متخصص تركيبات
اشباع نشده هيدروكربونها و تأثيرات تعيين نسبت و موقعيت اجزاء هالوژناسيون
بي‌فنيل‌هاي جانشين‌شده .
در عصرما، در نتيجه ترقي علوم هر مسأله‌ايكه
بطور روشن مطرح مي‌شود فوراً حل مي‌گردد. بما آموخته‌اند كه معاني كلمات
تابع حواس خمسه يعني ذائقه ، لامسه، شامه، سامعه و باصره‌اند و چون بشر در
محيط‌هاي مختلف زندگي مي‌كند بدين جهت غالب كلمات معاني متعدد و وسيعي
دارند . مثلاً لفظ خانه هم به غاري كه وحشيان حومه شهر « چي‌هوآهوآ»ي
آفريقا در آن زندگي مي‌كنند اطلاق مي‌شود و هم بكاخ مجال يك ثروتمند
آمريكائي در كاليفرنيا.
درجواب سؤال « آيا خدا وجود دارد؟» بايد پرسيد :
مقصود از خدا چيست ؟ مثلاً اگر بگوئيم، مقصود از خدا نظم و ترتيب و
قوانيني است كه در طبيعت وجود دارد آنوقت ما بهمان چيز قائل مي‌شويم كه
ماديون نيز قائلند ؛ چون آنها نيز وجود نظم وترتيبي را در جهان قبول دارند .
در اين صورت اگر كسي بخواهد متوجه خدا شده نيايشي بكند ، يا نمازي بگزارد ،
بايد مورد توجه و نيايش او جدول تناوب عناصر باشد، البته عناصري كه هيچ يك
به تنهائي يا دسته‌جمعي قادر بپاسخ‌دادن به چنين نيايشگر و نمازگزار
نيستند هر چند نيز نمازگزار خود را از لحاظ روانشناسي ملهم بداند .
خدايان
اغلب مذاهب نيز مخلوق هوي و هوس بشر است و من به آنها هم اعتقاد ندارم .
تنها خدائي كه من مي‌توانم به آن اطمينان و ايمان داشته باشم همانا صانع و
بارئي است كه پيامبران و كتب آسماني بشر را بعبادت وي دعوت مي‌كنند . و
اوست كه در تمام نقاط جهان بندگان خود را مورد رأفت و رحمت قرار مي‌دهد .
آيا
اين خدا حقيقت دارد يا نه؟ و آيا خدا براي راهنمائي بشر پيامبراني مبعوث
ساخته يا نه ؟ پاسخ ا ين دو سؤال بسته بجواب سؤال ديگري است كه آيا
پيامبران و انبياء از لحاظ معني و آگاهي نظير ديگر افراد بشر بودند يا نه ؟
اگر
فرض كنيم كه پيامبران فرقي با ساير افراد بشر نداشتند و از مبدأ و مركزي
الهام و تعليم غيبي نمي‌گرفتند ومعجزات وخوارق اعمال منتسب بديشان
افسانه‌اي بيش نبوده است آنوقت بايد جهاني روي تجارب محسوس بنا كنيم و
حدس‌ها و نظرهاي گستاخانه‌اي درباره ايجاد جهان بيان نمائيم.
روشهاي علمي از تركيب قياس ارسطو با استقراء فرانسيس بيكن بوجود آمده كه دانشمندان بعدي آنها را تكميل نموده‌اند .
در
قياس از يك مقدمه يعني كبري و مقدمه ديگر يعني صغري، نتيجه بدست ميآيد .
مثلاً اگر بگوئيم كه هر اتم كربن خنثي شش الكترون دارد و اين يك اتم كربن
خنثي است پس ما نتيجه خواهيم گرفت كه اين كربن شش الكترون دارد. در استقراء
از حقايق و جزئيات مسلم بقوانين و فرضيه‌ها ميرسيم (كه هميشه در آن اصول
موضوعه يا حقايق غير مسلم علمي وجود دارد .)
اگر نتيجه قياس كاملاً درست
و مستدل باشد و ما بصحت آن اطمينان حاصل كنيم ، كبري كه آنرا به عنوان
فرضيه قبول كرده بوديم اصل مسلم مي‌شود . حقايق مسلم نتايج آزمايشهاي محسوس
قابل تكرارند (كه در اصطلاح علمي و رسمي تجربه ناميده مي‌شوند) مثلاً‌اين
حقيقتي است كه آب از 1/11 در صد هيدروژن و 9/88 درصد اكسيژن تركيب يافته
است چه آزمايشهاي مكرر اين حقيقت را ثابت و مسلم مي سازند .
قوانين
عبارت از تعميم حقايق مسلم است در افراد يك جنس يا يك نوع ؛ مثلاً ما
مي‌توانيم بگوئيم كه در هر تركيب خالص (مانند : آب ، نمك طعام و ني شكر)
نسبت به عناصر تركيب دهنده از لحاظ وزن مساوي است …

تحقیق اثبات وجود خدا از نظر علمی

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

17 کیلوبایت

تعداد صفحات

32

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip