تحقیق احكام تقلید

20000 تومان

سؤال 1 ـ معنای تقلید چیست؟ جواب _ تقلید یعنی عمل كردن به دستورات افراد متخصص در هر فن و علمی. س 2 ـ آیا تقلید در چه صورتی مفید است؟ ج _ تقلید در صورتی مفید است كه خود شخص متخصص نباشد بنابراین اگر كسی در فنی یا علمی متخصص بود نباید متوسل به تقلید شود

توضیحات

تحقیق احكام تقلید

سؤال 1 ـ معنای تقلید چیست؟
جواب _ تقلید یعنی عمل كردن به دستورات افراد متخصص در هر فن و علمی.
س 2 ـ آیا تقلید در چه صورتی مفید است؟
ج
_ تقلید در صورتی مفید است كه خود شخص متخصص نباشد بنابراین اگر كسی در
فنی یا علمی متخصص بود نباید متوسل به تقلید شود مثلاًًًًًً یك مجتهد كه
متخصص در دین است نباید از مجتهدی دیگر تقلید كند اما این مجتهد به دكتر
مراجعه می كند زیرا متخصص در علم پزشكی نیست و برای درمان به پزشك نیاز
دارد.پزشك نیز چون متخصص در علم دین نیست باید به مجتهد كه متخصص در دین
است مراجعه كند تا مشكلات دین خود را رفع كند.
س 3ـ آیا وظیفه اصلی مسلمان تقلید است؟
ج _ یك مسلمان باید علم دین را یاد بگیرد اما اگر نتوانست باید به مجتهدین برای حل مشكلات دین مراجعه كند.
س 4ـ یك مسلمان در چه مسائلی باید تقلید كند؟
ج
_ یك فرد مسلمان نمی تواند در مسائلی كه مربوط به اصول دین است، تقلید كند
ولی در مسائلی كه مربوط به فروع دین است باید یا مجتهد باشد و یا محتاط و
یا مقلِّد باشد.
س 5 ـ محتاط به چه كسی می گویند؟ و مقلِّد كیست؟
ج _
محتاط كسی است كه طوری به وظیفه خود عمل می نماید كه یقین كند تكلیف خود
را انجام داده است. مثلاًًًًًً اگر عده ای از مجتهدین عملی را حلال می
دانند و عده ای دیگر از مجتهدین می گویند آن عمل حرام است، آن عمل را انجام
ندهد و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می دانند، آن را بجا آورد و
كسی كه مجتهد نیست و نمی تواند به احتیاط عمل كند ‍مقلِّد است و باید از
مجتهد تقلید نماید.
س6 ـ مجتهد و مرجع تقلید باید دارای چه شرایطی باشد؟
ج _ از مجتهد و مرجعی می توان تقلید كرد كه مرد، عاقل، بالغ، شیعه دوازده امامی، حلال زاده، زنده، آزاد، عادل و اعلم باشد.
س7 ـ آزاد و عادل به چه كسی می گویند؟
ج _ الف) آزاد: شخصی است كه نوكر و خدمتكار و به تعبیر دیگر غلام و برده كسی نباشد.
ب)
عادل: عادل كسی است كه واجبات را بجا آورده و محرمات را ترك كند كه اگر از
اهل محل یا همسایگان او و نیز از كسانی كه با او معاشرت دارند درباره او
سئوال كنند، خوبی و پاكی و نیكی او را تصدیق كند …

تحقیق احكام تقلید

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

28 کیلوبایت

تعداد صفحات

22

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip