تحقیق ارزش بصری هنر خوشنویسی

13000 تومان

نقش سازنده و مؤثر هنر خط در پيشبرد علوم و پايه گذاری تمدن و فرهنگ اصيل چنان مؤثر عميق و بنيادين و آن چنان گسترده و نامحدود بوده است كه در وصف نمی گنجد . ارتقاء سطح دانش بشری در همه موضوعات مرهون هنر خط و نگارش و كتابت است اعجاز اين هنر ، توانست اندوخ

توضیحات

تحقیق ارزش بصری هنر خوشنویسی

نقش سازنده و مؤثر هنر خط در پيشبرد علوم و پايه گذاری تمدن و فرهنگ اصيل
چنان مؤثر عميق و بنيادين و آن چنان گسترده و نامحدود بوده است كه در وصف
نمی گنجد .
ارتقاء سطح دانش بشری در همه موضوعات مرهون هنر خط و نگارش و
كتابت است اعجاز اين هنر ، توانست اندوخته های بشری را طی تاريخ در اختيار
سراسر اين جهان و همة مردمان قرار دهد .
خط توانست فراتر از زمان و
مكان و مرزها و فرهنگ ها ، حاضران را با گذشتگان پيوند و اتصال دهد و
انتقال علم و انديشة انسانها را ميسر نموده و تداوم بخشد نگارش و كتابت در
طول حيات خود توانسته است افكار ، احساسات ، معلومات و تجربيات گذشتگان را
در تاريخ ثبت كند و از دستبرد ، تباهی ، تاراج و زوال محفوظ دارد . تا نسل
حاضر از اندوخته های نياكان خود برخوردار و بهره مند شود .
هنوز از
زمان پيدايش و يا اختراع خط ، اطلاع دقيقی در دست نيست . اما آنچه بدون
ترديد مشخص است اين است كه خط و يا اختراع علائم نگارش و ترسيمهای قراردادی
در بين نوع بشر از مفيدترين و مهم ترين اختراعات و باعث شكوفائی تمدن بشری
شده است .
هنر خط ، همانند ديگر دستاوردهای انديشة بشری ، دورانهای
مختلفی را طی نموده است و پس از سپری نمودن اعصار و قرون طولانی به مرحلة
كنونی خود رسيده است . پيدايش خط در آغاز به صورت تصويری و ترسيمی بوده و
هر تصوير نمايندة يك انديشه و يا يك واقعه محسوب می شده است . سپس مرحلة
رمزی آن پيش آمده كه هر حرف نشانگر كلمه و تصويری بوده است .
در آن
روزگار 24 الفبای قراردادی بوجود آمد كه همگام با بكاربردن آنها ، از
علامتهای پيچ در پيچ هيروگليف نيز استفاده می شده است . از آثار آن دوره ؛
اهرام مصر ، كتيبه ها و نوشته های فراوان در كشور مصر است . پس از مصريان ،
فنيقيان آن حروف اوليه را به درجة عالی تری رسانده و سپس يونانيان به آن
كمال مطلوب را بخشيدند . آنگاه خط آسانتری بنام خط هيراتيكی در حدود 1900
سال قبل از ميلاد مسيح بوجود آمد . پس از آن يك نوع خط مورتيكی جانشين آن
گرديد كه اين خطوط را برروی سنگهای نازك و سفيد حك می كردند .
گرچه
نوشتن و حك كردن بر روی اينگونه اجسام سفت ، امری بسيار مشكل بود ، لكن اين
دشواری مانع از تحرير نمی شد . كتيبه ها و سنگ نوشته های زيادی از
كتابخانه های بابل و ايلام بدست آمده است .
بطور خلاصه در ايران در عهد
هخامنشی خط ميخی در عهد ساسانی خط پهلوی و از عهد ورود اسلام به ايران
خطهای كوفی و نسخ و سپس نستعليق رايج بوده است …

تحقیق ارزش بصری هنر خوشنویسی

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

169 کیلوبایت

تعداد صفحات

27

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip