تحقیق ارز و کاربرد آن در بازار پول

25000 تومان

هنگامي که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمايه گذاري خارجيان در داخل يک کشور بيشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمايه گذاري در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزي مواجه خواهد شد – بسياري از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجي را موتور رشد

توضیحات

تحقیق ارز و کاربرد آن در بازار پول

دانلود تحقیق با موضوع ارز و کاربرد آن در بازار پول،
در قالب word و در 13 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

هنگامي
که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمايه گذاري خارجيان در داخل يک کشور
بيشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمايه گذاري در خارج از کشور باشد،
کشور مربوطه با مازاد تراز ارزي مواجه خواهد شد – بسياري از اقتصاددانان،
مازاد تجارت خارجي را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفي كرده اند، زيرا در
صورت رونق تجارت خارجي و حصول مازاد تجاري، زمينه گسترش بازار داخلي،
افزايش كارايي، ارتقاي سطح کيفيت کالاها و در نهايت رشد توليد فراهم مي شود

افراد و شرکت ها در سبد دارايي ها و بدهي هاي خود انواع ريسک ها از
جمله ريسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعي مي کنند با کمترين ريسک،
بيشترين سود را نصيب خود کنند
– بازار ارز تنها بازاري در سطح جهان است
که در آن شب و روز و تعطيلي معنا و مفهومي ندارد، زيرا به دليل جهاني بودن
نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خريد و فروشي صورت مي گيرد
مقدمه
تقريباً
همه نيازهاي انسان هاي اوليه در محيط خانوادگي تأمين مي شد، اما با رشد
جوامع و شروع زندگي اجتماعي، نياز به استفاده از توليدات ديگران احساس شد.
به طوري که افراد، محصولات و توليدات خود را با محصولات و توليدات به دست
آمده به وسيله ديگران معاوضه مي کردند. با اختراع پول، اين مبادلات سيري
صعودي يافت و مراودات تجاري بين ملل نيز آسان تر شد، به طوري که امروزه
کمترين کشوري را مي توان يافت که کليه نيازهاي خود را در داخل تأمين کند.
زيرا به دليل تنوع منابع طبيعي يا پيشرفت فن آوري، کشورها از قابليت هاي
گوناگوني براي توليد کالاها و ارايه خدمات برخوردار شدند. از اين رو رشد و
توسعه فزاينده تجارت جهاني در چند دهه اخير سبب تغييرات گسترده اي در روابط
تجاري بين ملل مختلف شده است، به نحوي که شيوه نوين خريد و فروش بين
المللي جايگزين روش سنتي شده و استفاده از پول بيگانه (ارز) به جزئي لاينفک
ازاين مبادلات تبديل شده است. به اين دليل کسب درآمدهاي ارزي از مهمترين
برنامه هاي اقتصادي کشورها به شمار مي رود. از طرف ديگر واژه برنامه ريزي
براي کسب درآمدهاي ارزي مستلزم درک اهميت ارز در اقتصاد ملي، نحوه تبديل
پذيري پول هاي بيگانه به پول ملي و نقش بانک ها در بازار ارز با توجه به
ريسک نوسانات نرخ ارز است.
اهميت ارز در اقتصاد ملي
امروزه کسب
حداکثر وجوه ارزي ناشي از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترين سياست هاي
اقتصادي کشورها است. زيرا چنانچه کشوري با کمبود ذخاير ارزي مواجه شود،
براي تأمين نيازهاي وارداتي خود، به ناچار مي بايد از مجامع، کشورها يا
بانک هاي بيگانه وام بگيرد. اين حالت زماني اتفاق مي افتد که کشور با کسري
تراز ارزي مواجه باشد.در جريان عکس، هنگامي که صادرات کالاها، صادرات خدمات
و سرمايه گذاري خارجيان در داخل يک کشور بيشتر از واردات کالا، واردات
خدمات و سرمايه گذاري در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز
ارزي مواجه خواهد شد. محاسبه مازاد يا کسري تراز از جدول تراز پرداخت هاي
کشور به دست مي آيد، اين جدول نشان دهنده ارزش سالانه کليه مبادلات اقتصادي
ساکنان يک کشور با بقيه جهان است …
 
هنگامي
که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمايه گذاري خارجيان در داخل يک کشور
بيشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمايه گذاري در خارج از کشور باشد،
کشور مربوطه با مازاد تراز ارزي مواجه خواهد شد – بسياري از اقتصاددانان،
مازاد تجارت خارجي را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفي كرده اند، زيرا در
صورت رونق تجارت خارجي و حصول مازاد تجاري، زمينه گسترش بازار داخلي،
افزايش كارايي، ارتقاي سطح کيفيت کالاها و در نهايت رشد توليد فراهم مي شود

افراد و شرکت ها در سبد دارايي ها و بدهي هاي خود انواع ريسک ها از
جمله ريسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعي مي کنند با کمترين ريسک،
بيشترين سود را نصيب خود کنند
– بازار ارز تنها بازاري در سطح جهان است
که در آن شب و روز و تعطيلي معنا و مفهومي ندارد، زيرا به دليل جهاني بودن
نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خريد و فروشي صورت مي گيرد
مقدمه
تقريباً
همه نيازهاي انسان هاي اوليه در محيط خانوادگي تأمين مي شد، اما با رشد
جوامع و شروع زندگي اجتماعي، نياز به استفاده از توليدات ديگران احساس شد.
به طوري که افراد، محصولات و توليدات خود را با محصولات و توليدات به دست
آمده به وسيله ديگران معاوضه مي کردند. با اختراع پول، اين مبادلات سيري
صعودي يافت و مراودات تجاري بين ملل نيز آسان تر شد، به طوري که امروزه
کمترين کشوري را مي توان يافت که کليه نيازهاي خود را در داخل تأمين کند.
زيرا به دليل تنوع منابع طبيعي يا پيشرفت فن آوري، کشورها از قابليت هاي
گوناگوني براي توليد کالاها و ارايه خدمات برخوردار شدند. از اين رو رشد و
توسعه فزاينده تجارت جهاني در چند دهه اخير سبب تغييرات گسترده اي در روابط
تجاري بين ملل مختلف شده است، به نحوي که شيوه نوين خريد و فروش بين
المللي جايگزين روش سنتي شده و استفاده از پول بيگانه (ارز) به جزئي لاينفک
ازاين مبادلات تبديل شده است. به اين دليل کسب درآمدهاي ارزي از مهمترين
برنامه هاي اقتصادي کشورها به شمار مي رود. از طرف ديگر واژه برنامه ريزي
براي کسب درآمدهاي ارزي مستلزم درک اهميت ارز در اقتصاد ملي، نحوه تبديل
پذيري پول هاي بيگانه به پول ملي و نقش بانک ها در بازار ارز با توجه به
ريسک نوسانات نرخ ارز است.
اهميت ارز در اقتصاد ملي
امروزه کسب
حداکثر وجوه ارزي ناشي از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترين سياست هاي
اقتصادي کشورها است. زيرا چنانچه کشوري با کمبود ذخاير ارزي مواجه شود،
براي تأمين نيازهاي وارداتي خود، به ناچار مي بايد از مجامع، کشورها يا
بانک هاي بيگانه وام بگيرد. اين حالت زماني اتفاق مي افتد که کشور با کسري
تراز ارزي مواجه باشد.در جريان عکس، هنگامي که صادرات کالاها، صادرات خدمات
و سرمايه گذاري خارجيان در داخل يک کشور بيشتر از واردات کالا، واردات
خدمات و سرمايه گذاري در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز
ارزي مواجه خواهد شد. محاسبه مازاد يا کسري تراز از جدول تراز پرداخت هاي
کشور به دست مي آيد، اين جدول نشان دهنده ارزش سالانه کليه مبادلات اقتصادي
ساکنان يک کشور با بقيه جهان است …

 

تحقیق ارز و کاربرد آن در بازار پول

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

14 کیلوبایت

تعداد صفحات

13

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip