تحقیق ازدواج جوانان از نظر اسلام

30000 تومان

آگاهي ديني و ازدواج جوان براي يك زندگي مطلوب و منطبق بر اصول اخلاقي ، مسئله مهم ميزان آگاهي و تقيد كساني است كه آن زندگي ( خانواده ) را تشكيل داده اند و با تشكيل خانواده مي خواهند يك بهره مناسب از گذران عمر بگيرند . به طور معمول براي دادن اطلاعات از

توضیحات

تحقیق ازدواج جوانان از نظر اسلام

آگاهي ديني و ازدواج جوان
براي يك زندگي مطلوب و منطبق بر اصول اخلاقي ،
مسئله مهم ميزان آگاهي و تقيد كساني است كه آن زندگي ( خانواده ) را تشكيل
داده اند و با تشكيل خانواده مي خواهند يك بهره مناسب از گذران عمر بگيرند
. به طور معمول براي دادن اطلاعات از بايد ها استفاده مي شود ، ولي در اين
مقاله بنابراين داريم كه نبايد ها شروع كنيم تا نتيجه گيري اصلي به عهده
مطالعه كننده باشد.
1- ازدواج نبايد بدون توجه به شرائط و موقعيت هاي زوج جوان صورت گيرد .
اين
پسر و دخترند كه بايستي با تلفيق مجموعه توان ها و توانمندي هاي خود به يك
زندگي سر و سامان دهند نه ديگران . يكي از مشكلات اساسي زوج هاي جوان در
جامعه ما اين است كه جوان با يك فكر و انديشه ارماني در صدد رسيدن به مدينه
فاضله است و اين گونه تفكر به او اجازه نخواهد داد تا واقعيت هاي موجود در
جامعه را احساس و لمس كند . از سوي ديگر واقعيت هاي موجود در جامعه ، خود
را به گونه اي ديگر جلوه مي دهند و اولين تضاد اين گونه ايجاد مي شود . از
اين رو بهترين زندگي را كساني دارند كه بتوانند از اين جدال و تضاد به
عافيت رهايي يابند .
از جمله شرائط و موقعيت ها ، شرائط اجتماعي و
فرهنگي زوج جوان يعني طبقه و پايگاه اجتماعي پسر و دختر است كه بايستي اين
شرائط همخوان باشد . از شرائط ديگر تناسب جسمي و سني زوج است كه بر اساس
ديدگاه هاي بزرگان دين و هم چنين روان شناسان بايستي به ميزاني معين از رشد
جسمي و سني ديده رسيده باشند و دقيق تر از رسيدن به اين رشد ، تناسب اين
دو با هم است . براي مثال پسري همسري بزرگ تر از خود برگزيند يا فاصله سني
10 سال يا بيشتر باشد ، مشكلات عديده اي در اين مورد رخ مي نمايد كه مجال
طرح آن ها نيست .
2- انگيزه ازدواج نبايد شهوت و خوش گذراني باشد .
براي
ازدواج انگيزه هاي عالي و ارزشمندي چون پاسخ به نداي فطرت ، تلاش در بقاي
نسل ، عمل به سنت رسول الله ، تكميل و تكامل و از همه قوي تر اطاعت فرمان
خداوند وجود دارد كه چنان چه هر كدام از اين ها به عنوان انگيزه ازدواج
باشد ، لذت و شهوت و غريزه و …. را به همراه خواهد داشت تا جايي كه براي
اين لذت و شهوت ثواب هم خواهد بود . اما اگر اين ارزش هاي عالي ملاك قرار
نگيرد چون آن خواست ها مادي و هدف هايي سهل الوصول اند مداومت بر آن ها
انسان را خسته ، سرخورده و محدود خواهد كرد .
3- ازدواج نبايد همراه با انگيزه هاي مادي و دنيوي باشد
ازدواج
هايي كه براي رسيدن به عشق ، جاذبه هاي مايد و قدرت و مال و موقعيت هاي
اجتماعي يا دست يابي به امكانات و بهره هاي دنيوي انجام شود ، به علت مادي و
نسبي بودن اين اهداف و به ويژه در كوران حوادث و اتفاقات تحت تاثير شديد
قرار مي گيرند و از بين مي روند ، معمولا به نتيجه مطلوب نخواهند رسيد .
4- ازدواج نبايد براي برآورده شدن خواست هاي ديگران باشد .
به
طور معمول ، آرزوهاي پدران و مادران ، ايده آل هاي آنان ، خودسري ها و كج
فكري هاي آن ها اي حتي انتقام جويي آنان از زندگي و محروميت هاي قبلي شان
فرزندان را به سوي ازدواج هايي سوق مي دهد كه در آن بايستي كه يك طرف عمر
مظلوميت و تحقير را تحمل كند و گذشت و صبوري از خود نشان دهد و به قول
معروف بسوزد و بسازد يا اين كه هر دو طرف ( زن و شوهر ) خود را محكوم به
پذيرش اين تحكم بدانند يا با دست آوردن اندك بهانه اي بخواهند خود را از
اين تحكم پذيري رها ساخته ، در نتيجه با طلاق يا جدايي يا …. زندگي را بر
خود و خانواده ناگوار و تلخ كنند .
ناگوار تر از اين ، خواست هاي
افراد ديگري به غير از پدر و مادر است . در بعضي جوامع ديده شده است كه
دختر خون بهاي مقتول است يا دختر به همراه مادر در خانه ناپدري يا …
زندگي كرده براي امرار معاش تن به سرنوشتي مي دهد كه خود در شكل گيري آن
نقشي ندارد .
5- انگيزه ازدواج نبايد چشم و هم چشمي ها و مقايسه هاي اجتماعي باشد .
چه بسا مشاهده شده است كه پسر يا دختري تنها به خاطر اين كه مادر يا پدرش مي خواهند فرزندشان از ديگر سن و سال ها و بستگان كم تر و …
جلوه نكند ناخواسته درگير سرنوشتي مي شود كه نه به صلاح اوست و نه خود نقشي در شكل گيري آن داشته است …

تحقیق ازدواج جوانان از نظر اسلام

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

39 کیلوبایت

تعداد صفحات

52

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip