تحقیق اسلام و پایان سكولاریسم

20000 تومان

هنگام سخن از عوامل ارثی و دینی در دانش جامعه شناسی انسانی جدید، این پرسش به اذهان خطور می كند: آیا ما به سوی جنگ و نزاع در حركت هستیم یا مصالحه و آشتی؟ با اینكه اندیشمندانی چون »مایكل فرانز« عقیده دارند كه عنصر دین در دنیای امروز یك مشكل به شمار می آ

توضیحات

تحقیق اسلام و پایان سكولاریسم

هنگام سخن از عوامل ارثی و دینی در دانش جامعه شناسی انسانی جدید، این پرسش
به اذهان خطور می كند: آیا ما به سوی جنگ و نزاع در حركت هستیم یا مصالحه و
آشتی؟
با اینكه اندیشمندانی چون »مایكل فرانز« عقیده دارند كه عنصر
دین در دنیای امروز یك مشكل به شمار می آید، من معتقدم دین می تواند راهی
به سوی »تصالح« و »وفاق« تلقی شود. چنانكه می تواند وسیله ی »جنگ و نزاع«
نیز باشد.
* پایان عمر نظریه ی سكولاریسم
از این رو من دیدگاه خویش
پیرامون دین را، به اعتبار یك راهكار و راه حل بودن آن مطرح می كنم نه
بمثابه ی عایق و مشكل سر راه بودنش. چون به سر آمدن دوران سكولاریسم و
پایان عمرش ایمان و اطمینان دارم. چارچوب نظری دیدگاه مرا سخنان »روونی
ستارك« یكی از بارزترین دانشمندان و نظریه پردازان جامعه شناسی دین تشكیل
می دهد كه می گوید: »در طول نزدیك به سه قرن گذشته روش جامعه شناسان و
روشنفكران مشهور مغرب زمین بر این اندیشه استوار بوده كه دین رو به افول و
زوال است و این اعتقاد سیادت داشته كه »مدرنیسم« به مثابه ی یك محرك – حتما
– باعث حذف دین از عرصه زندگی می شود«.
»ستارك« در ادامه ی طرح خود می
گوید: »برازنده است كه به صراحت اعلام كنیم، كه دوران ایمان و اعتقاد دانش
جامعه شناسی به حقانیت و علمی بودن نظریه ی سكولاریسم به سر رسیده، و باید
اعتراف كنیم كه سكولاریته كردن یك تئوری مقبول و مورد محبت واقع شده بیش
نیست و محصول افكار و دیدگاه هایی است كه پس از سپری شدن نزدیك به سه قرن
تلاش و فعالیت در راستای تقویت و تثبیت بنیان و پایه های آن هم اكنون می
بینیم كه در رساندن پیغام و انجام ماموریتش ناكام مانده، و شایسته است
همچون سایر نظریات شكست خورده در گورستان آراء انقراضی دفن گردد …

تحقیق اسلام و پایان سكولاریسم

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

15 کیلوبایت

تعداد صفحات

19

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip