تحقیق امر به معروف ونهي از منكر

20000 تومان

س1077- اگر امر به معروف ونهي از منكر مستلزم بي آبروئي كسي كه واجب را ترك كرده و يا فعل حرام را به جا آورده باشد ، و موجب كاسته شدن احترام او در برابر مردم گردد ، چه حكمي دارد ؟ ج: اگر در امر به معروف ونهي از منكر ، شرائط وآداب آن رعايت شود و از حدود

توضیحات

تحقیق امر به معروف ونهي از منكر

س1077- اگر
امر به معروف ونهي از منكر مستلزم بي آبروئي كسي كه واجب را ترك كرده و يا
فعل حرام را به جا آورده باشد ، و موجب كاسته شدن احترام او در برابر مردم
گردد ، چه حكمي دارد ؟
ج: اگر در امر به معروف ونهي از منكر ، شرائط وآداب آن رعايت شود و از حدود آن تجاوز نشود ، اشكال ندارد.
س1078-
بنا بر اينكه وظيفه مردم در امر به معروف ونهي از منكر درنظام جمهوري
اسلامي ،اكتفا به امر به معروف ونهي ازمنكر زباني است ومراتب ديگر آن بر
عهده مسئولين است ، آيا اين نظريه ، حكم از طرف دولت است يا فتوي؟
ج : فتواي فقهي است.
س1079
– آيا درمواردي كه راه جلوگيري از وقوع منكر منحصر به ايجاد مانع بين فعل
حرام وفاعل آن ، و آن هم متوقف بر كتك زدن وي و يا زنداني كردن وسخت گرفتن
بر او و يا تصرف در اموال وي هر چند با تلف كردن آن باشد ، مي توان بدون
كسب اجازه از حاكم ، اقدام به آن از باب نهي از منكر نمود؟
ج: اين موضوع
حالات وموارد مختلفي دراد ، بطور كلي مراتب امر به معروف و نهي ازمنكر اگر
متوقف بر تصرف در نفس يا مال كسي كه فعل حرام را به جا آورده نباشد ،
احتياج به كسب اجازه از كسي ندارد ، بلكه اين مقدار بر همه مكلفين واجب است
.ولي مورادي كه امر به معروف ونهي ازمنكر متوقف بر چيزي بيشتر از امر ونهي
زباني باشد ، اگر در سرزميني باشد كه داراي نظام وحكومت اسلامي است وبه
اين فريضه اسلامي اهميت مي دهد ، احتياج به اذن حاكم ومسئولين ذيربط و پليس
محلي ودادگاههاي صالح دارد …

تحقیق امر به معروف ونهي از منكر

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

13 کیلوبایت

تعداد صفحات

16

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip