تحقیق امكانات شركت صنايع شيشه آذر

20000 تومان

شركت صنايع شيشه فلوت آذر يكي از بزرگترين پروژه هاي صنعتي استان آذربايجان شرقي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به شمار مي رود . براي تاسيس و راه اندازي اين شركت 450 ميليارد ريال هزينه شده است كه از اين رقم مبلغ 27 ميليون دلار سهم خريد دانش فني و ماشين آلا

توضیحات

تحقیق امكانات شركت صنايع شيشه آذر

شركت صنايع شيشه فلوت آذر يكي از بزرگترين پروژه هاي صنعتي استان آذربايجان
شرقي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به شمار مي رود . براي تاسيس و راه
اندازي اين شركت 450 ميليارد ريال هزينه شده است كه از اين رقم مبلغ 27
ميليون دلار سهم خريد دانش فني و ماشين آلات مي باشد .
شركت صنايع شيشه
آذر در زميني به مساحت 14 هكتار و زيربناي حدود 49000 مترمربع احداث شده
است كه از اين مقدار 11 هزار و 256 مترمربع انبارمحصول ، 8 هزار و 40
مترمربع سالن لهر ، 4 هزار و 960 مترمربع سالن كوره ، 4 هزار و 63 مترمربع
سالن حمام قلع ، 1633 مترمربع سالن بچ پلانت ، 584 متر سالن ميكسرروم ، 2
هزار و 765 متر مربع سالن انبار فله و پاكتي ، 790 مترمربع سالن انبار سودا
و سيليس ، 810 مترمربع تلمبه خانه هاي 4 و5 ، 895 متر مربع تاسيسات شماره
1787 ، 3 مترمربع تاسيسات توليد نيتروژن ، 576 مترمربع تاسيسات توليد
اكسيژن ، 315 مترمربع تاسيسات توليد هيدروژن ، 270 مترمربع تاسيسات توليد
آمونياك 1500 مترمربع كانال زيرزميني نفررو ، 1640 مترمربع تاسيسات
نيروگاهي ، 88 مترمربع ايستگاه تقليل فشار گاز ، 61 مترمربع ايستگاه سوخت ،
248 مترمربع منبع سوخت ، 290 مترمربع پست برق كوره ، 50 مترمربع دودكش ،
94 مترمربع تاسيسات باسكول با اتاقك ، 1490 مترمربع منبع زميني آب و4 هزار و
548 مترمربع ساختمان رفاهي ، اداري و نگهباني را تشكيل مي دهند .
شركت
صنايع شيشه آذر ( سهامي خاص ) با سرمايه پنجاه ميليون ريال منقسم به پنج
هزار سهم ده هزار ريالي مي باشد با نام تماما پرداخت شده در تاريخ 3 / 9 /
1367 تحت شماره 4351 در ادراه ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تبريز به ثبت
رسيده است ، شركت داراي موافقت اصولي از وزارت صنايع به شماره 373603 مورخ
18 / 10 / 68 جهت ساخت و توليد شيشه جام و مشجر
با ظرفيت 60 هزار تن در
سال بوده و در سال 1373 اداره كل صنايع استان آذربايجان شرقي موافقت خود
را با تغيير ظرفيت توليد از 60 هزار تن به 90 هزار تن شيشه جام در سال به
روش شناور ( فلوت ) طي نامه شماره 55810 مورخ 29 / 2 / 72 اعلام نموده است

تحقیق امكانات شركت صنايع شيشه آذر

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

12 کیلوبایت

تعداد صفحات

15

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip