تحقیق انواع ماهیچه ریخته گری

25000 تومان

انواع ماهیچه ماهیچه داخل ماهیچه داخل جهت ایجاد خطوط داخلی و محفظه خالی قطعه ریختگی به کـــــار می رود. کاربرد : به خاطر دلایل زیر استفاده از مدل ماهیچه خور به جای مدل ساده منطقیتر است . – در صورت زیاد بودن تعداد قطعه تولیدی به خاطر پرهزینه بودن کار ق

توضیحات

تحقیق انواع ماهیچه ریخته گری

دانلود تحقیق با موضوع انواع ماهیچه ریخته گری،
در قالب word و در 37 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

انواع ماهیچه
ماهیچه داخل
ماهیچه داخل جهت ایجاد خطوط داخلی و محفظه خالی قطعه ریختگی به کـــــار می رود.
کاربرد :
به خاطر دلایل زیر استفاده از مدل ماهیچه خور به جای مدل ساده منطقیتر است .
– در صورت زیاد بودن تعداد قطعه تولیدی به خاطر پرهزینه بودن کار قالبگیری دستی از مدل ماهیچه دار استفاده می شود .
در قطعاتی که محفظه پیچیده دارند استفاده از مدل ساده متضمن طراحی سطوح جدایش اضافی ، قطعات آزاد و پس قالب است .

ماهیچه سرخودهایی که با سطوح مقطع کوچک و ارتفاع بلند بوجود می آیند ، به
هنگام بلند کردن درجه قالبگیری پاره می شوند . با طراحی قطعه به صورت مدل
ماهیچه خور از این مشکل جلوگیری می شود .

ماهیچه خارج
ماهیچه
خارج باعث ایجاد خطوط خارجی قطعه می شود . در صورت عدم استفاده از ماهیچه
خارج می توان قسمتهای برآمدگی قطعه را به صورت قطعه آزاد طراحی کرد . این
روش مستلزم کار قالبگیری دستی گران است و به ندرت از آن استفاده می شود ،
آن هم در موقعی که تعداد قطعه تولیدی کم است . همچنین می توان به جای
ماهیچه خارج از مدل کلافی نیز استفاده کرد .
کاربرد :
در قطعاتی که
قسمت خارجی پیچیده دارند ، استفاده از ماهیچه خارج کار قالبگیری را خیلی
ساده و راحت می کند . استفاده از ماهیچه خارج باعث می شود که قطعات آزاد ،
پس قالب ســـــاده گچـــی و سطــــح جدایش اضافی دیگــــر مورد استفـــاده
قرار نگـیرد نشان می دهد که استفاده از ماهیچه خارج چگونه بــاعث تغییر
کـــار قالبگیری می شود .

قالب ماهیچه
در قالب ماهیچه ای ، قالب کلا از ماهیچه تشکیل می شود . خطوط و طرحهای داخلی و خارجی قطعه کار به وسیله ماهیچه شکل می گیرد .
نمونه
ای از یک قالب ماهیچه ساده . ( قاشقک همزن ) با استفاده از دو جعبه ماهیچه
، دو ماهیچه خارج ساخته شده که با قرار گرفتن در کنار هم یک قالب کامل را
تشکیل می دهند . قالبها در تعداد زیاد از این نوع با کنار هم چیدن و محکم
شدن آنها بوجود آمده و بطور قائم ریخته گری می شوند . ( شکل شماره 3 )
قطعه
کار باید بطور ایستــــاده با راهگـــاه سرریز که به عنوان تغذیه و
راهگـــاه عمل می کند ریخته گری شود . قسمت فوق نیز در جعبه ماهیچه طراحی
می شود .
ساخت یک قالب ماهیچه پیچیده
شکل زیر ساختمان یک قالب
ماهیچه پیچیده را نشان می دهد . ماهیچه های داخل و خارج ، داخل هم و یا روی
هم می نشینند . به همین جهت برای درست قرارگرفتن ماهچه ها بر روی هم آنها
را شماره گذاری می کنند . وقتی که ماهیچه یک قالب ماهیچه ای احتیاج به یک
تکیه گاه دارد باید از یک مدل ماهیچه ای که فقط یک تکیه گاه منفرد دارد
استفاده کرد . در مواردی که قطعه ساده باشد مطابق روش مشابه می توان با
استفاده از شابلون همان کار قبلی را انجام دارد …

 

انواع ماهیچه
ماهیچه داخل
ماهیچه داخل جهت ایجاد خطوط داخلی و محفظه خالی قطعه ریختگی به کـــــار می رود.
کاربرد :
به خاطر دلایل زیر استفاده از مدل ماهیچه خور به جای مدل ساده منطقیتر است .
– در صورت زیاد بودن تعداد قطعه تولیدی به خاطر پرهزینه بودن کار قالبگیری دستی از مدل ماهیچه دار استفاده می شود .
در قطعاتی که محفظه پیچیده دارند استفاده از مدل ساده متضمن طراحی سطوح جدایش اضافی ، قطعات آزاد و پس قالب است .

ماهیچه سرخودهایی که با سطوح مقطع کوچک و ارتفاع بلند بوجود می آیند ، به
هنگام بلند کردن درجه قالبگیری پاره می شوند . با طراحی قطعه به صورت مدل
ماهیچه خور از این مشکل جلوگیری می شود .

ماهیچه خارج
ماهیچه
خارج باعث ایجاد خطوط خارجی قطعه می شود . در صورت عدم استفاده از ماهیچه
خارج می توان قسمتهای برآمدگی قطعه را به صورت قطعه آزاد طراحی کرد . این
روش مستلزم کار قالبگیری دستی گران است و به ندرت از آن استفاده می شود ،
آن هم در موقعی که تعداد قطعه تولیدی کم است . همچنین می توان به جای
ماهیچه خارج از مدل کلافی نیز استفاده کرد .
کاربرد :
در قطعاتی که
قسمت خارجی پیچیده دارند ، استفاده از ماهیچه خارج کار قالبگیری را خیلی
ساده و راحت می کند . استفاده از ماهیچه خارج باعث می شود که قطعات آزاد ،
پس قالب ســـــاده گچـــی و سطــــح جدایش اضافی دیگــــر مورد استفـــاده
قرار نگـیرد نشان می دهد که استفاده از ماهیچه خارج چگونه بــاعث تغییر
کـــار قالبگیری می شود .

قالب ماهیچه
در قالب ماهیچه ای ، قالب کلا از ماهیچه تشکیل می شود . خطوط و طرحهای داخلی و خارجی قطعه کار به وسیله ماهیچه شکل می گیرد .
نمونه
ای از یک قالب ماهیچه ساده . ( قاشقک همزن ) با استفاده از دو جعبه ماهیچه
، دو ماهیچه خارج ساخته شده که با قرار گرفتن در کنار هم یک قالب کامل را
تشکیل می دهند . قالبها در تعداد زیاد از این نوع با کنار هم چیدن و محکم
شدن آنها بوجود آمده و بطور قائم ریخته گری می شوند . ( شکل شماره 3 )
قطعه
کار باید بطور ایستــــاده با راهگـــاه سرریز که به عنوان تغذیه و
راهگـــاه عمل می کند ریخته گری شود . قسمت فوق نیز در جعبه ماهیچه طراحی
می شود .
ساخت یک قالب ماهیچه پیچیده
شکل زیر ساختمان یک قالب
ماهیچه پیچیده را نشان می دهد . ماهیچه های داخل و خارج ، داخل هم و یا روی
هم می نشینند . به همین جهت برای درست قرارگرفتن ماهچه ها بر روی هم آنها
را شماره گذاری می کنند . وقتی که ماهیچه یک قالب ماهیچه ای احتیاج به یک
تکیه گاه دارد باید از یک مدل ماهیچه ای که فقط یک تکیه گاه منفرد دارد
استفاده کرد . در مواردی که قطعه ساده باشد مطابق روش مشابه می توان با
استفاده از شابلون همان کار قبلی را انجام دارد …

 

تحقیق انواع ماهیچه ریخته گری

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

5,226 کیلوبایت

تعداد صفحات

37

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip