تحقیق انواع نکاح

29000 تومان

نکاح دو قسم است: دايم و منقطع. در انجام وظايف زناشويي بين اين دو گونه نکاح هيچ تفاوتي وجود ندارد ،اما هر يک از آنها آثاري دارند. نکاح دايم اصلاً قيد زماني ندارد و تا آخر عمر است اما در نکاح منقطع حتماً بايد قيد زمان را مطرح کنند. نکاح موقت دو رکن دار

توضیحات

تحقیق انواع نکاح

نکاح دو قسم است: دايم و منقطع. در انجام وظايف زناشويي بين اين دو گونه
نکاح هيچ تفاوتي وجود ندارد ،اما هر يک از آنها آثاري دارند. نکاح دايم
اصلاً قيد زماني ندارد و تا آخر عمر است اما در نکاح منقطع حتماً بايد قيد
زمان را مطرح کنند.
نکاح موقت دو رکن دارد:
1) زمان معين
2) اجرت معين. عدم وجود اين دو رکن نکاح را باطل مي کند.
اگر
در نکاح دايم مهريه تعيين نشود بعدها مي توانند به صورت مهر المثل، مهريه
را تعيين بکنند.( مهريه اي که در زمان عقد تعيين مي شود به مهر المسمي
معروف است)
*آثار نکاح موقت
نکاح موقت داراي مهريه است اما در نکاح موقت زن مستحق نفقه نمي باشد مگر اين که در حين عقد شرط کرده باشد.
نکته
ديگر ارث است. اگر زوج بميرد،زوجه از او ارث نمي برد اما فرزندان به
دنياآمده از ازدواج موقت ،ارث مي برند.در ازدواج دايم مرد مي تواند زن خود
را ازاشتغال محروم کند و تعيين محل سکونت از حقوق مرد است که اين دو مورد
در ازدواج موقت صادق نيست.
*آثار نکاح دايم
اگر در نکاح دايم مهريه
تعيين نشود بعداً مي توانند با توافق يکديگر يا با نظردادگاه، مهريه را
تعيين کنند که به آن مهر المثل يا مهر المتعه مي گويند اما درازدواج موقت
بدون تعيين مهريه عقد باطل است .
زن در نکاح دايم بر خلاف نکاح موقت ، به محض وقوع عقد مستحق نفقه است.
از نظر ارث، در نکاح دايم زوجين در صورت مرگ از همديگر ارث مي برند .
در
نکاح دايم، حق مسکن با مرد است ،زيرا مسائل اقتصادي را مرد تأمين مي کند
مگر اينکه در زمان عقد، زن شرط کند که حق مسکن با او باشد.
در نکاح دايم مرد مي تواند زن را از اشتغال منع کند. در اين مسأله هم زن مي تواند با شرط ضمن عقد، اين حق را از همسرش بگيرد.
* نفقه
مسأله
نفقه از مسائل بنيادي خانواده است. منظور از نفقه تأمين مايحتاج زندگي يک
زن بر اساس عرف جامعه، شئون يک زن و استطاعت مالي مرد مي باشد .نفقه
شامل:خوراک، پوشاک، دارو، درمان، مسکن و ساير موارد مي شود.
در پرداخت نفقه به افراد واجب النفقه اولويت وجود دارد .مثلاً نفقه همسر برنفقه ساير اقرباي واجب النفقه، مقدم است.
تکليف نهايي، مسکن مستقلي را براي او انتخاب کند.
*تعيين تکليف مسکن فرزندان بعد از طلاق
زن زماني مي توانددر منزل انتخاب شده توسط مرد سکونت ننمايد که :
1 ) در حين عقد از شرط استفاده کرده باشد.
2) زن بيم آن را داشته باشدکه از لحاظ جسمي و روحي، حيثيتي و يا مالي به او آسيبي وارد آيد .
زن بايد اين مسائل را براي دادگاه بيان کند و دادگاه پس از بررسي مرد را مکلف مي کند تا تعيين
مسکن
جزئي از نفقه محسوب مي شود. از آن جايي که نفقه فرزندان پس از طلاق به
عهده پدر است ، به طريق اولي تعيين مسکن نيز با پدر مي باشد …

تحقیق انواع نکاح

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

36 کیلوبایت

تعداد صفحات

58

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip