تحقیق اهمیت کرامت انسان

39000 تومان

آفریده ها ، همه کریم هستند ( 1 ) . کرامت هر پدیده به برخاستن از هستی و اتصال به هستی هوشمند است . (2 ) بنا بر این اتصال، هر پدیده ای آزاد است و تا وقتی از ، خدا، از آزادی خویش، غافل نمی شود، کریم است . صفت کریم که انسان جسته است، به ورود در ابتلی (3

توضیحات

تحقیق اهمیت کرامت انسان

آفریده
ها ، همه کریم هستند ( 1 ) . کرامت هر پدیده به برخاستن از هستی و اتصال
به هستی هوشمند است . (2 ) بنا بر این اتصال، هر پدیده ای آزاد است و تا
وقتی از ، خدا، از آزادی خویش، غافل نمی شود، کریم است . صفت کریم که انسان
جسته است، به ورود در ابتلی (3 ) و به تسلیم حکم زور نشدن است (4 ) ، به
همه پدیده های هستی را کریم دانستن و کرامت هر آفریده را رعایت کردن است ( 5
) . انسان کریم می ماند و اکرم می شود به تقوی (6 ) . و تقوی تحقق پیدا می
کند به « آزاد و آزادتر شدن از راه رشد » ( 7) ، به پیشی گرفتن در علم ،
در دادگری، در خدمتگزاری ، در دوستی و… و به عمل به همه حقوق انسان (8 ) و
افزودن بر کرامت خویش به تکریم همه پدیده ها و بر انگیختن آفریده ها بر
افزودن بر کرامت ، تحقق پیدا می کند. از آن رو فرمود « در دین اکراه نیست »
که هم دین روش زور و خشونت زدائی است و هم بکار بردن هر اکراهی ، کرامت را
با خواری جانشین کردن است. به سخن دیگر، کریم صفت خداوند است و همچون صفات
دیگرش، در انسان ، هست ׃ حقوق و استعدادها ذاتی انسانند. اما چنان نیست که
اگر آدمی از آنها غافل شد، اگر راه رشد را باز گذاشت و در بیراهه ویرانگری
افتاد، استعدادهای او تباه نشوند و زندگی که نه عمل به حقوق شد، ویرانی بر
ویرانی نیفزاید و زندگی انسان و محیط زیست او را تباه نگرداند.
کرم
خداوند در حق انسان و همه آفریده ها ، آزاد و کریم آفریدن آنها است : او،
داستان آفرینش انسان را در قرآن ، این سان آغاز می کند : به فرشتگان می
گوید قصد دارد بر روی زمین خلیفه ای قرار دهد . فرشتگان می پرسند آیا می
خواهی کسی را قرار بدهی که در آن فساد کند و خونها را بریزد ؟ خداوند به
آنها پاسخ می دهد آنچه را من می دانم شما نمی دانید (9) بدین سان انسان با
حق خليفة اللهی آفريده شد و بر زمين قرار گرفت :

خليفة الله :
تاريخ از ديدگاه قرآن ، يک رشته جانشين شدنها است : هر نوبت قومی از خود
بيگانه می شود و به بیراهه تخريب خود و طبيعت می افتد . قومی ديگر به حق
خلافت خويش عارف می شود و ، به بعثت، انسان را از بيراهه مرگ و ويرانی . به
راه زندگی و رشد در آزادی باز می آورد . بدين قرار ، جریان تاريخ هستی ،
جریان رشد است. کرامت انسان به ایفای نقش رهبری در این جریان است. اما، بسا
انسانها از فطرت خویش غافل و، در روابط قوا ، از خود بیگانه و آلت قدرت
ویرانگر می شوند. با وجود این ، بنا بر فطرتی که انسان را است ، جریان
تاریخ گذار از انحطاط به رشد است . چنانکه اگر قومی به بيراهه انحطاط افتاد
، قوم ديگری به انقلاب روی می آورد و راه رشد را بر انسانيت می گشايد . (
10 ) حتی وقتی تمامت يک قوم به بیراهه ستم می روند ، اندک شماری از آنها که
راه هدايت جسته اند و به راه زيستن در آزادی و کرامت افزائی از رهگذر رشد
بازآمده اند ، برحق و مقام خليفة اللهی بر روی زمين ، عارف ( 11 ) و بانی
انقلاب می شوند و حيات انسانها در آزادی و رشد ادامه می يابد:
جدا
کننده راه زندگی از بیراهه مرگ در ویرانگری چيست ؟ تکرار کنیم که انسان
آزاد کریم است. پس کرامت او در گرو تکریم خود و همه پدیده های هستی است .
غفلت از کرامت هر پدیده ای غفلت از کرامت خویش است. اما این غفلت فرآورده
تسلیم شدن به حکم زور است . وقتی غفلت همگانی می شود، فساد جهان شمول می
گردد (12 ) . به سخن دیگر ، قهر و فقر زندگی اکثریت بزرگ انسانها و محیط
زیست آفریده ها را تباه می کند. انسانها نه تنها هستی را شئی می گردانند که
خود نیز جریان شئی شدن را شتابان به پیش می روند. بارز ترین نشانه آن
جانشین کردن کرامت فطری با کرامت صوری است. ضابطه تکریم قدرت مداری است .
لذا، هر استکباری با استضعافی و هر بزرگ نمائی با تحقیری همراه می شوند.
چون بدون تخریب قدرت نیست ، پس بدون تحقیر ، تکبیر نیست . نه تنها در این
معنی که هرکس بزرگی جستن خویش را در گرو خوار کردن دیگری می بیند که، وخامت
بارتر ، او در نمی یابد که گم کردن کرامت از بیمقدار شدن در جریان
اینهمانی جستن با قدرت و آلت آن گشتن است . او تجسم خواری گشته و می پندارد
بزرگی جسته است. رها شدن از خواری همگانی و از قهر و فقر بر خود افزا،
موکول به باز شناختن فطرت خویش یا پیروی از قاعده « تغییر کن تا تغییر دهی »
است …

تحقیق اهمیت کرامت انسان

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

51 کیلوبایت

تعداد صفحات

79

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip