تحقیق بانکداری

25000 تومان

بانکداری مدیریت تجهیز و تخصیص منابع در بازار پول را بانک‌داری می‌گویند. مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در عملیات بانکی، شامل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و سازماندهی و اجرا، نظام پیشینه کهن‌ترین شکل بانک‌داری مربوط به دوران هخامنشیان و در میانرودان (بخشی از ایر

توضیحات

تحقیق بانکداری

دانلود تحقیق با موضوع بانکداری،
در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

بانکداری
مدیریت تجهیز و تخصیص منابع در بازار پول را بانک‌داری می‌گویند.
مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در عملیات بانکی، شامل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و سازماندهی و اجرا، نظام

پیشینه
کهن‌ترین
شکل بانک‌داری مربوط به دوران هخامنشیان و در میانرودان (بخشی از ایران آن
زمان) است که در آنجا یهودیان عهده‌دار امور بانکداری بوده‌اند. مدارکی از
این ناحیه به دست آمده‌است که کاملا حکم چک را دارند. واژهٔ «بانک» نیز در
آن زمان به کار می‌رفته‌است و واژهٔ «چک» نیز از آن روزگار تا به امروز
باقی مانده‌است. در نوشته‌های ساسانیان به زبان پهلوی به واژهٔ چک
برمی‌خوریم و همین واژه از ایران به دیگر نقاط جهان راه یافته‌است.

گونه‌های بانک‌داری
بانک‌داری شعبه‌ای: فعالیت بانکی با مجوز تأسیس شعبه.
بانک‌داری بی‌شعبه: فعالیت بانکی بدون مجوز تأسیس شعبه.
بانک‌داری سرمایه‌گذاری: واسطه‌گری مالی در خرید اوراق بهادار دست اول و عرضه به سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه.
عمده‌بانک‌داری: انجام عملیات بانکی توسط یک بانک برای یک بنگاه مالی یا بانک دیگر.
خرده‌بانک‌داری: انجام عملیات توسط یک بانک برای بنگاه‌ها و اشخاص.

بانکداری اسلامی چیست؟

آغاز بانکداری اسلامی به دغدغه یکی از کشورهای غرب در مورد رواج گسترده
بانکداری ربوی بر می گردد که در نتیجه آن شهید محمدباقر صدر در این باره
تحقیقات جامعی بعمل آورد. علت طرح موضوع هم این بود که مسلمانان استقبال
چندانی از تودیع پول در بانکداری ربوی نداشتند و سرمایه های خود را به طور
معمول در این بانک ها سپرده گذاری نمی کردند. شهید صدر دو بحث در ایجاد
بانکداری غیرربوی بیان داشت : اول اینکه در اساس و به طور پایه ای ،
بانکداری چگونه اسلامی می شود، و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت عدم تغییر
وضع موجود، نوعی بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد، یعنی
از اساس و بنیان، بانکداری اسلامی مطرح نشود که با مشی حکومت مطابق نباشد،
بلکه به گونه ای باشد که بتوان با حفظ شیوه بانکداری متعارف فعلی (ربوی) و
حذف نقاط منفی آن (ربوی بودن) از طریق استناد به فتاوای مشهور و همچنین حفظ
نقاط قوت این بانکداری همانند نقل و انتقال پول به اصلاح آن پرداخت. شهید
صدر روش دوم را پیشنهاد کرد؛ وی اجرای روش اول را که شامل ایجاد تغییرات
اساسی در ساختار و بنیان بانکداری است به دلیل نبود شرایط کافی، مناسب
ندانسته و بنابراین بانکداری بدون ربا را مطرح می کرد. این نوع نظام
بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق
آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و
ثروت در جامعه است. بنابراین، منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم
بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان
علوم بانکی و علمای اسلام است. اگر مولفه های اصلی بانکداری اسلامی را حذف
ربا از تمامي عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم،
اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر
عملیات بانکی خواهند بود. براین اساس، در بانکداری سنتی (ربوی) بین بانک و
مشتری و گیرنده تسهیلات یک رابطه مستقیم وجود دارد و بواسطه وجود همین
رابطه مستقیم، رابطه دائن و مدیون بوجود می آید، اما در بانکداری اسلامی
وجوه سپرده گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و درقالب عقود معین سرمایه
گذاری می شود. در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار
پیش کشیده می شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی
دین مشروط بر اینکه قبلاً شرط شده باشد، تفاوت هایی اساسی دارد، از جمله
اینکه: سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت های مورد توافق پرداخت می شود،
ولی ربا از طرف وام دهنده (دائن) تعیین و به هر نرخ یا نرخ های ثابت از قبل
تعیین شده، پرداخت می گردد. سود قبل از تحقق حالت التزام دارد و پس از
تحقق حالت الزام، ولی ربا بر ذمه وام گیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در
هر حالتی الزامی است. سود نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش
های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی
و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. اساس بانکداری اسلامی،
تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است. حاصل
بهره وری از عوامل تولید، بالاخص عامل کار و سرمایه است، ولی ربا حاصل بهره
وری از سرمایه (دارایی های نقدی) است و صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکت
مستقیم ندارد. سود مستند و مجوز شرعی دارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل
توجیه است، ولی ربا مستند و مجوز شرعی ندارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی
قابل توجیه نیست. ازطرفی بانکداری اسلامی برخلاف دیدگاه سایر موسسات مالی
که هرگز ارتباط بین بانکداری واصول اخلاقی را نپذیرفته اند، پایبند به اصول
اخلاقی است. توجه به اوضاع مشتریان ووضعیت های موجود در نحوه رفتار با
مشتری ازویژگی های این نظام است. بنابراین تعریف،بانک اسلامی پول های
مشتریان خودرا بدون تعهدمستقیم یاغیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده
ها‌ی آنها دریافت می کندامابازپرداخت اصل سپرده ها را به هنگام درخواست
مشتری تضمین می کند. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را(بدون وام دادن بابهره)در
فعالیت های تجاری وسرمایه گذاری به کارمی گیرد (یعنی براساس مشارکت
درسود)ودر صورتی که فعالیت موردنظرزیان کندبانک نیز همانند سایر شرکاء در
زیان سهیم خواهد شد. برای تکمیل تعریف بانک اسلامی لازم است شرط دیگری به
شرط عدم معامله با بهره(ربا) اضافه نمود. و آن التزام به اصول شریعت اسلامی
در تمام فعالیت ها و معاملات(و به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در
فعالیت های غیر مشروع) و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح
جامعه اسلامی می باشد. بنابراین بانک اسلامی منابع مالی خود را به بهترین
فعالیت های ممکن تخصیص داده و برمبنای ارزش های اخلاقی واصول شرعی برای
تأمین منافع فردی (در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره میِ دهد.
ناگفته پیداست که این تعریف از بانک اسلامی(که در آن عدم کاربرد بهره شرط
ضروری وعمل به شریعت شرط کافی است) مسئولیت سنگینی به دوش این مؤسسه می
افکند ، خصوصاً درشرایط امروزی کشورهای اسلامی که در تمام زمینه های تولیدی
و تأمین مالی لازم است منابع خود را به طور کامل و با بیشترین کارآیی به
کار گیرند، تا بتوانند در فرایند توسعه و زدودن فقر به موفقیت دست یابند
اهداف نظام بانکی در چارچوب چنین قانونی اینگونه عنوان شده اند : – استقرار
نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم
گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت ورشد اقتصادی کشور – فعالیت در جهت
تحقق هدف ها وسیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت باابزارهای پولی و
اعتباری -ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق
جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و بسیج و تجهیز
آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری – حفظ ارزش پول و
ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی – تسهیل در امور
پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون
بر عهده بانک گذاشته می شود …

تحقیق بانکداری

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

22 کیلوبایت

تعداد صفحات

15

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip