تحقیق بررسی اهمیت هنر در مدارس و دانشگاه ها

20000 تومان

بی شک هنر این ابر پدیده بشری که وام دار بخش بزرگی از مواهب الهی بوده در سا حت های گونا گون تمدن انسانی حضوری قابل توجه و تامل برانگیز داشته است ، نیاز بشر اولیه به خوراک و تسخیر عوامل مادی _ طبیعی – بهانه ایی بوده است ، تا او بتواند با تکیه بر ذوق ف

توضیحات

تحقیق بررسی اهمیت هنر در مدارس و دانشگاه ها

 بی شک هنر این ابر پدیده بشری که وام دار بخش بزرگی از مواهب الهی بوده در
سا حت های گونا گون تمدن انسانی حضوری قابل توجه و تامل برانگیز داشته است
، نیاز بشر اولیه به خوراک و تسخیر عوامل مادی _ طبیعی – بهانه ایی بوده
است ، تا او بتواند با تکیه بر ذوق فطری خویش دست به خلاقیت هنری (غالبا
تجسمی ) زده که در گاه دیگر با مهار این نیازمندی ها ؛ با دیدگاه زیبا
شناختی خود توانسته است احساسات و افکار خود را ابراز دارد ؛ با این روی
کرد می شود چنین نتیجه گرفت که آبشخور هنر ، سرچشمه ی نیازمندی های ابتدایی
(مادی ) ، درونی (عاطفی) و احساسی بشر بوده که در گذر زمان شکل های متنوعی
به خود گرفته است .
گاهی در ساحت تفریح و تفنن ؛ گاهی در رسالت یک
رسانه ی فرهنگی اجتماعی و گاهی در قلمرو یک شیوه ی درمانی و چندین ساحت
دیگر طی طریق نموده است تا جایی که اگر این ساحت ها و کار ویژه ها را
برداریم گویی از پازل زندگی تکه های مهمی گم شده است این مقدمه گونه حاکی
از ضرورت هنر در حوزه های زندگی مادی و معنوی بشر بوده که در تمامی دوره
های تاریخی همزاد با بوده است ؛ چون تاکید این مقاله بر دامنه ی اثر بخشی
هنر ، این میراث فرهنگی بر گروهی ویژه از جامعه یعنی تیپ کودک و دانش آموز
است این مقدمه را پیوند هنر دانش آموز پی می گیریم ؛ از آنجایی که فعالیت
تجسمی و بصری کودک در قسمت نیمکره راست مغز و امور تحلیلی ، بیانی و علمی
کودک به نیمکره چپ او مربوط است بنابراین چنانچه مباحث علمی ، ارقامی و یا
دروس کلاسه شده و بعضا خشک و بی روح استفاده ی زیاد از نیمکره ی چپ را
بدنبال دارد …

تحقیق بررسی اهمیت هنر در مدارس و دانشگاه ها

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

16 کیلوبایت

تعداد صفحات

18

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip