تحقیق بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری بر افزايش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش

36000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری بر افزايش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش، در قالب word و در 143 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات پژوهش، مقدمه، بیان مساله، اهمیت پژوهش، اهداف …

توضیحات

تحقیق بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری بر افزايش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش

دانلود تحقیق با موضوع بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری بر افزايش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش،

در قالب word و در 143 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مساله
اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیات پژوهش
تعریف عملیاتی متغیرها


فصل دوم: پیشینه پژوهش
الف) تاریخچه نظریه‌های یادگیری
جایگاه هوشیاری در مکاتب روان‌شناسی
آغاز نظریه‌های شناختی یادگیری
نظریه‌های رشد شناختی
نظریه خبرپردازی یادگیری
الگوهای شناختی
تاریخچه پژوهش‌های فراشناختی
ب) مرور مبانی نظری

حافظه کوتاه مدت
تقطیع
حافظه دراز مدت
تداخل
مدل پردازش اطلاعات در یادگیری
فرآیندهای کنترل کننده در پردازش اطلاعات و استفاده موثراز آن در آموزش
الف) فرآیندهای کنترل کننده در ثبت حس (اولین مخزن)
ب) فرآیندهای کنترل کننده در حافظه کوتاه مدت و دراز مدت
اقسام حافظه دراز مدت
حافظه رویدادی
حافظه معنائی
حافظه روندی(روشی)
شناخت چیست؟
فرآیندهای شناختی حافظه
شناخت و رابطه آن با پردازش اطلاعات
ب) فراشناخت چیست؟
رابطه شناخت و فراشناخت
عناصر تشکیل دهنده فرا شناخت
طبقات دانش فراشناخت
الف) اطلاعات فرد از نظام شناختی خود
ب) اطلاع فرد از تکلیف
ج) اطلاع فرد از راهبردها
فرا شناخت در برابر فرا حافظه
فرا شناخت در دانش آموزان
رشد فراشناخت
کمک به فراشناخت دانش آموزان
اهمیت فراشناخت در آموزش
کاربرداصول روانشناسی شناختی درتدریس
تشریح راهبردهای یادگیری
راهبردهای شناختی در برابر راهبردهای فراشناختی
تشریح راهبردهای شناختی و انواع آن
۱) راهبرد تکرار یا مرور ذهنی
الف)راهبرد تکرار ویژه موضوع های ساده و پایه
ب) راهبرد تکرار ویژه موضوع های پیچیده و معنی دار
۲) راهبرد بسط و گسترش معنائی
الف) راهبرد بسط ویژه تکالیف ساده و پایه
ب) راهبرد بسط ویژه تکالیف پیچیده
۳) راهبردهای سازماندهی
الف)راهبردهای سازماندهی ویژه تکالیف ساده و پایه
ب) راهبردهای سازماندهی ویژه تکالیف پیچیده
تشریح راهبردهای فراشناختی و انواع آن
دانش و کنترل خود
دانش و کنترل خودو خود تنظیمی
دانش و کنترل فرآیند
کنترل اجرائی رفتار
ارزشیابی
نظم دهی
فراشناخت و فرایادگیری
چگونگی تسهیل یادگیری
یک یادگیرنده کارامد چیست؟
اهمیت یادگیرنده راهبردی شدن
ویژگی های یادگیرندگان راهبردی
ج) مرور تحقیقات قبلی
۱)پیشینه پژوهش در خارج
نمونه پژوهشهای مربوط به تدوین مطالعه پیش بین در این رابطه
نمونه تحقیقات تجربی و شبه تجربی آموزش راهبردها
پژوهشها در مناطق مختلف جهان
۲-پیشینه پژوهش در ایران 


فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه (روش تحقیق)
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
شیوه اجرای آزمون راهبردهای یادگیری
روش نمره گذاری
اعتبار و روایی تست
روش جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
بخش اول: توصیف اطلاعات

بخش دوم:تحلیل یافته‌ها


فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و بررسی نتایج
محدودیت‌های پژوهش
پیشنهاد های پژوهش
منابع فارسی
منابع انگلیسی


بخشی از متن تحقیق:

اهداف پژوهش:
هدف کلی: بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری برافزايش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان تیز هوش.


اهداف فرعی:
1 ـ بررسی رابطه راهبرد مرور ذهنی با پیشرفت تحصیلی. 
2 ـ بررسی رابطه راهبرد بسط دهی با میزان پیشرفت تحصیلی.
3 ـ بررسی رابطه راهبرد سازمان دهی با میزان پیشرفت تحصیلی.
4 ـ بررسی رابطه راهبرد نظارت بر درک مطلب با میزان پیشرفت تحصیلی.
و …

تحقیق بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری بر افزايش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

166 کیلوبایت

تعداد صفحات

143

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.zip