تحقیق بررسی سابقه تاریخی ریسندگی

42000 تومان

سيستم ريسندگي رينگ از ديرباز براي توليد نخ در سيستم ريسندگي الياف كوتاه مورد استفاده قرار گرفته است ولي با افزايش تقاضا موانعي بر سر راه توليد نخ اين سيستم به وجود آمده است. افزايش مقدار توليد رينگ مستلزم عبور سريع رشته كش داده شده از غلتك جلو و نيز

توضیحات

تحقیق بررسی سابقه تاریخی ریسندگی

سيستم ريسندگي رينگ از ديرباز براي توليد نخ در سيستم ريسندگي الياف كوتاه
مورد استفاده قرار گرفته است ولي با افزايش تقاضا موانعي بر سر راه توليد
نخ اين سيستم به وجود آمده است.
افزايش مقدار توليد رينگ مستلزم عبور
سريع رشته كش داده شده از غلتك جلو و نيز عبور سريع الياف از منطقه مثلث
تاب و عبور راحت و روان نخ از بين شكاف و عينكي جهت پيچش نخ برروي دوك مي
باشد. دستيابي به اين مسائل مستلزم افزايش سرعت غلتكهاي كشش، افزايش سرعت
ميله دوك و نيز شيطانك و بالن توليدي مي باشد.
غلتكهاي كشش ماشين رينگ،
مخصوصاً غلتكهاي ناحيه جلو به علت طويل بودن در سرعتهاي بالا دچار ارتعاشات
مداوم و ناخواسته مي شوند و در نتيجه تأثير منفي بر كشش و كيفيت نخ مي
گذارند و نهايتاً باعث خرابي كليه قطعات منطقة كشش مي شوند. براي پيشگيري
از چنين خساراتي، دقت عمل زيادي در طراحي و ساخت شافتها بعمل مي‌آورند و از
مواد اوليه ويژه اي استفاده مي نمايند. اين الزام و ضرورت هزينه ماشين
سازي را چندين برابر مي نمايد. همين وضعيت در هنگام افزايش سرعت ميل دوك ها
نيز صادق است. امروزه افزايش سرعت ميل دوك امكان پذير است، لاكن افزايش
چرخش شيطانك از نظر تكنولوژيكي امكان پذير نمي باشد.
بنابراين حفظ و
نگهداري ماشين هاي رينگ براي داشتن نخ با كيفيت و قابل قبول بسيار انرژي بر
و پرهزينه است. يقيناً اگر بتوان سرعت دوك را افزايش داد شرايط براي
كاركرد هم آهنگ قطعات ديگر در منطقه تاب و پيچش چندين برابر دقيق تر و
مطلوب تر خواهد شد لاكن شرايط فوق مشكل تر و پرهزينه تر خواهد بود. با تمام
اين اوصاف به فرض آنكه بتوان شرايط را براي افزايش سرعت دوك مهيا نمود، به
گونه اي كه دوك با سرعت زياد بچرخد. حركت و گردش شيطانك برروي عينكي حرارت
ايجاد مي كند و عمر شيطانك را به خطر مي اندازد. به هر حال افزايش سرعت
شيطانك با همين وضعيت و طراحي رينگ مستلزم خنثي نمودن نيروي كند كننده چرخش
شيطانك بر سطح عينكي است. اين نيروي كند كننده همان نيروي اصطكاك بين
شيطانك و عينكي است كه حاصل ضرب نيروي حركت (كه با افزايش سرعت بيشتر مي
شود) و ضريب اصطكاك و سطح تماس بين شيطانك و عينكي است. يقيناً هرچه حاصل
ضرب عوامل فوق به صفر نزديك شود عامل كند كننده چرخش شيطانك كم رنگ تر مي
شود درحاليكه به خاطر توأم بودن دو عمل تاب و پيچش كم رنگ شدن عامل
كندكننده چرخش شيطانك‌بركاهش‌توان عمل پيچيدن اثر مستقيم دارد ]2[.
در
رينگ هر سه عمل كشش، تاب و پيچش به نوعي محدود است بزرگترين مشكل آن از
توأم بودن تاب و پيچش و وابسته بودن آن ها به حركت چرخش شيطانك سرچشمه مي
گيرد.
2-1- ريسندگي آزاد (منفصل):
سيستم ريسندگي رينگ به عنوان يك
روش ريسندگي عمل كشش را از دو عمل ديگر يعني تاب و پيچش جدا نموده، اما در
اين سيستم وابستگي دو عمل تاب و پيچش محدوديت هايي را خصوصاً در زمينه
افزايش توليد ايجاد مي نمايد. جهت رهايي از اين مشكل لازم است تا وابستگي
اين دو عمل از بين رفته و هر يك به صورت مستقل انجام پذيرد. اين امر باعث
شد تا ابتكار ريسندگي سيستم آزاد كه اساس آن بر تفكيك سه عمل كشش، تاب و
پيچش است براي نجات از بن بست محدوديت هاي رينگ مورد استفاده قرار گيرد …

تحقیق بررسی سابقه تاریخی ریسندگی

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

58 کیلوبایت

تعداد صفحات

84

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip