تحقیق بررسی سبک رمانتیسم در معماری

21000 تومان

علی رغم تعاریف افراد مختلف از رمانتیسم، ارائه تعریفی مشخص از آن دشوار می نماید گاهی آن را چنان با احساس و عاطفه آمیخته می دانند که به هر چیز که برانگیزاننده احساس باشد؛ خواه متعلق به امروز باشد و یا دیروز “رمانتیک” قلمداد می کنند و گاه آن را عشق و عل

توضیحات

تحقیق بررسی سبک رمانتیسم در معماری

علی رغم تعاریف افراد مختلف از رمانتیسم، ارائه تعریفی مشخص از آن دشوار
می نماید گاهی آن را چنان با احساس و عاطفه آمیخته می دانند که به هر چیز
که برانگیزاننده احساس باشد؛ خواه متعلق به امروز باشد و یا دیروز
“رمانتیک” قلمداد می کنند و گاه آن را عشق و علاقه افراطی به قرون وسطی و
گاه به قول روسو بازگشت به طبیعت.
ای.بی. بورگام نیز در سال 1941 در
مجله کنیون دیویو چنین نوشت :” کسی که در صدد تعریفی از رمانتیسم برآید به
کاری مخاطره آمیز دست زده که بسیاری را ناکام گذارده است. اما آنچه واضح می
نماید اینست که هر تعریفی که از رمانتیسم ارائه گردیده است یکی از
ویژگیهای آنرا بارز ساخته است و در واقع مجموعه ای از همه تعاریف کاملترین
تعریف از رمانتیسم را ارائه خواهد داد”.
رمانتیسم جنبشی است که در اواخر
سده هیجدهم و اوایل سده نوزدهم میلادی شکل گرفت و عموما به عنوان آنتی تز
کلاسیسم شناخته می شود. این جنبش هر چند در نخستین گام قاطع خود یک انقلاب
ادبی را بوجود آورد اما بستر فکری تاثیر گذاری را فراهم کرد که در تمامی
عرصه های هنر تاثیر گذارد. آنچه در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت روشن
ساختن مفاهیم کلی این جنبش است که در فلسفه فیخته و شلینگ نمود داشت و لذا
برآنیم تا بنیانهای معرفت شناختی رمانتیسم و تاثیر آنها را در هنر و معماری
بررسی نماییم؛ چرا که اساس شناخت شناسی رمانتیسم بستر مناسبی را برای ظهور
اندیشه مدرن فراهم کرد و از این حیث نقطه عطف مهمی در تاریخ فلسفه و
زیباشناسی محسوب می گردد.

2- “من” محور کلیدی شناخت شناسی رمانتیسم

معرفت
شناسی رمانتیسم بنیان هنری و زیبایی شناختی هنر رمانتیک را تشکیل می دهد.
این بنیان های فکری که در نحله فیلسوفان رمانتیک آلمان؛ یعنی در فلسفه
فیخته، شیلینگ، شلگل؛ زاده شد به ترتیب به سراسر اروپا و انگلیس و فرانسه
نیز رسوخ کرد. اما در هر صورت می توان گفت که؛ رومانتیک ضرورت تاریخی دوره
خود بود که در اقصار نقاط اروپا به گونه ای خود جوش ظهور کرد.

محور معرفت شناسی رمانتیسیسم “من” است. که اساس فلسفه فیخته بوده است.
فیخته
با مطرح کردن “من” و “جزمن” در عرصه شناخت . من را در تقابل با جز من که
محیط پیرامون است قرار می دهد . من در فلسفه فیخته اهمیت می یابد. فردگرایی
دستاورد فیخته است برای هنر رمانتیک. توجه به فردیت در رمانتیک های فرانسه
نیز نمود می یابد. در”تاملات یک گردش کننده تنها” اثر روسو مرکز ثقل نوشته
شخصیت گردش کننده است که در این اثر بطور کامل و بگونه ای خودجوش عواطف
درونی خود را آشکار می کند با این کتاب فرد و فردیت در اوج حرکت آرام خود
به سوی کمال از تفوق و اهمیتی برخوردار می شود که در واقع مشخصه رمانتیسم
است …

تحقیق بررسی سبک رمانتیسم در معماری

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

38 کیلوبایت

تعداد صفحات

39

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip