تحقیق بررسی صنايع دستي ایران از گذشته تا امروز

79000 تومان

صنايع دستي به عنوان زير مجموعه اي وسيع از هنرهاي سنتي ايران، از گذشته‌هاي دور تا به امروز جايگاه ويژه و والايي در فرهنگ بومي معنوي و در گستره هنر مقدس سرزمينمان داشته است . صنايع دستي يك مكانيسم عالي تفكر است كه در حيطه آن اهدافي معين به قصد تداوم مع

توضیحات

تحقیق بررسی صنايع دستي ایران از گذشته تا امروز

صنايع دستي به عنوان زير مجموعه اي وسيع از هنرهاي سنتي ايران، از
گذشته‌هاي دور تا به امروز جايگاه ويژه و والايي در فرهنگ بومي معنوي و در
گستره هنر مقدس سرزمينمان داشته است .
صنايع دستي يك مكانيسم عالي تفكر
است كه در حيطه آن اهدافي معين به قصد تداوم معيشت در زندگي اقتصادي و نيز
رشد و توسعه فرهنگ و دانش ملي و در نتيجه پس از برآورده شدن نيازهاي بشري
موجب تكامل و تعالي جامعه مي‌شود در چهارچوب اين انديشه‌هاي عالمانه
گروههاي انساني پويا شده و ركود و ايستايي‌ها كه موجب رخوت و خمودي عقل
آنان مي‌شود از بين مي‌رود و در نتيجه انسانهايي با ويژگيهاي جديد در جامعه
نوين نمودار مي‌گردند .ديناميك و پويايي جسم در جامعه تحول به وجود آورده و
آن طور كه خواست بشر است فرهنگ و اقتصاد پا به پاي يكديگر پيش مي‌رود .
هنر
يك مسله مادي نيست كه از كسي بگيرد يا به كسي بدهد و هنرمندي يك كار ساده و
بي مايه نمي باشد بلكه هنرها يادگارهاي بسيار قديمي و ره آورد و ارمغاني
است از انديشه‌هاي دور و دراز ملتها .
مي توان گفت كه صنايع دستي گزارشي
از هويت افراد و در جمع آنها هويت مجموعه يك قوم و قبيله و در نهايت يك
ملت است .بررسي اين امر نياز به دقت و پي جويي دارد به اختصار مي‌توان گفت
كه صنعت دستي هر قوم، گوشه اي از هويت يك قوم را در گذشته تاريخي اش بيان
مي‌كند . و در حضورش در دوران معاصر حلقه واسطه و رابطه بين هويت گذشته و
هويت كنوني اين قوم و عرضه هويت گذشته قوم يا تاريخ وي به اقوام ديگر است و
در نتيجه يكي از عوامل اصلي . اساسي معرفي اقوام به يكديگر و نشان دادن
عواطف و احساسات آنها با ظرافت‌ها و دقتها . لطفها ـ صفاها ـ مهرها و محبت
هايي است كه در يك قوم وجود داشته است .
جوامع مختلف با معيارهاي متفاوت
سنجيده مي‌شود كه يكي از آنها بازده صنعت و هنر آنها است تا آنجا كه
بعضي‌ها، جوامع صنعتي را متمدن تر از ديگران مي‌پندارند زيرا معتقدند كه
اين گروه خلاقيت داشته و توليدات آنها با كيفيت مطلوب عرضه مي‌شود .
از
آنجا كه نوع معيشت كشورهاي مختلف و جوامع گوناگون، متفاوت بوده و ارتباط
مستقيم با كار و فعاليت افراد آن جامعه دارد . بنابراين بايد ديد كه قدرت
تفكر و خلاقيت و پيامدهاي آن چه نقشي بر صنعتي شدن آن جامعه دارد . نكته
مهم ديگر كه در اين زمينه قابل توجه و تامل است اين است كه چرا اقوامي در
صنايع در مرحله عالي و پيشرفته قرار داشته و حتي مخترع ماشين‌هاي نخستين
بوده اند كه ماشين‌هاي بعدي با توجه به مكانيسم آنها ساخته شده است در كنار
صنعت ماشيني آن طور كه بايد شايد پيشرفت نكرده اند بررسي اين امر و يافتن
علل و جهات آن را از لحاظ فرهنگي مهم است و شايد در كار توسعه صنعتي اين
قبيل كشورها نيز مفيد باشد . دستبافتها بخش گسترده اي از هنر سنتي مردم
ايران زمين را تشكيل مي‌دهد و چون هر گوشه اي از اين هنر ريشه در ژرفاي
تاريخ و تفكر و ذوق و زيباي شناختي دارد تحقيق مفصل و اساسي در آن مستلزم
تلاش دسته جمعي محققان و هنرپژوهان است …

تحقیق بررسی صنايع دستي ایران از گذشته تا امروز

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

843 کیلوبایت

تعداد صفحات

497

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip