تحقیق بررسی ورشکستگى يا مرگ اقتصادى

25000 تومان

ورشکستگى يا مرگ اقتصادى ورشکستگى مرحلهاى است که به حيات اقتصادى و تجارى تاجر يا شرکت ورشکسته خاتمه مىدهد به اين جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مىشود. چرا که پايان عمر تاجر و يا شرکت ورشکسته است و يکى از موارد انحلال آن مىباشد اما در حقوق تجارت کشور ما

توضیحات

تحقیق بررسی ورشکستگى يا مرگ اقتصادى

دانلود تحقیق با موضوع بررسی ورشکستگى يا مرگ اقتصادى،
در قالب word و در 22 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

ورشکستگى يا مرگ اقتصادى
ورشکستگى
مرحلهاى است که به حيات اقتصادى و تجارى تاجر يا شرکت ورشکسته خاتمه مىدهد
به اين جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مىشود. چرا که پايان عمر تاجر و يا
شرکت ورشکسته است و يکى از موارد انحلال آن مىباشد
اما در حقوق تجارت
کشور ما قوانين متناسب و صريح و روشنى در اين زمينه وجود ندارد و در موارد
متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبهرو مىباشيم و علت آن روشن
مىباشد زيرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصويب شده است ۱۶۳ ماده به
اين موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) بهعلاوه قانون اداره تصفيه
امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تيرماه ۱۳۱۴ نيز شامل ۶۰ ماده مىباشد که به همين امر
با شيوه و روش و کيفيات ديگرى تصريح دارد. و گذشته از قوانين مزبور آئين
قانون اداره تصفيه هم که در سال ۱۳۱۸ تصويب شده داراى ۶۷ ماده مىباشد و هر
کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مىطلبد
جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى
علاوه
بر خود تاجر که اگر ورشکستگى او به تقلب و يا تقصير باشد به مجازات مىرسد
اشخاص ديگرى نيز ممکن است در امر ورشکستگى تاجر به نحوى از انحاء دخالت
داشته و مقصّر شناخته شوند به اين جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون
تجارت و مواد بعدي) براى آنها مجازاتهائى به شرح زير پيشبينى گرديده است:
اشخاصى
که عالماً يعنى با قصد و عمد که به آن سوءنيت گفته مىشود به نفع تاجر
ورشکسته کليه اموال يا قسمتى از دارائى او را اعم از اموال منقول و يا
غيرمنقول از بين ببرند يا نزد خود نگهدارى نموده و يا مخفى نمايند به
مجازات ورشکسته به تقلب محکوم مىشوند
۲. اشخاصى که به قصد تقلب به اسم
خود يا به اسم ديگرى طلبى که واقعيت نداشته در روى سند مندرج در ماده ۴۶۷
قانون تجارت واقعى قلمداد نموده و ملتزم شده باشند.
۳. اشخاصى که به اسم
ديگرى و يا اسمى که واقعيت نداشته و موهوم باشد تجارت نموده باشند و سپس
دفاتر خود را مفقود نموده و يا قسمتى از دارائى خود را مخفى کرده و يا
بهطور ساختگى و انجام معاملات صورى از بين برده باشند، به مجازات ورشکسته
به تقلب يعنى از يک الى ۵ سال حبس محکوم خواهند شد …
 
ورشکستگى يا مرگ اقتصادى
ورشکستگى
مرحلهاى است که به حيات اقتصادى و تجارى تاجر يا شرکت ورشکسته خاتمه مىدهد
به اين جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مىشود. چرا که پايان عمر تاجر و يا
شرکت ورشکسته است و يکى از موارد انحلال آن مىباشد
اما در حقوق تجارت
کشور ما قوانين متناسب و صريح و روشنى در اين زمينه وجود ندارد و در موارد
متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبهرو مىباشيم و علت آن روشن
مىباشد زيرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصويب شده است ۱۶۳ ماده به
اين موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) بهعلاوه قانون اداره تصفيه
امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تيرماه ۱۳۱۴ نيز شامل ۶۰ ماده مىباشد که به همين امر
با شيوه و روش و کيفيات ديگرى تصريح دارد. و گذشته از قوانين مزبور آئين
قانون اداره تصفيه هم که در سال ۱۳۱۸ تصويب شده داراى ۶۷ ماده مىباشد و هر
کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مىطلبد
جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى
علاوه
بر خود تاجر که اگر ورشکستگى او به تقلب و يا تقصير باشد به مجازات مىرسد
اشخاص ديگرى نيز ممکن است در امر ورشکستگى تاجر به نحوى از انحاء دخالت
داشته و مقصّر شناخته شوند به اين جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون
تجارت و مواد بعدي) براى آنها مجازاتهائى به شرح زير پيشبينى گرديده است:
اشخاصى
که عالماً يعنى با قصد و عمد که به آن سوءنيت گفته مىشود به نفع تاجر
ورشکسته کليه اموال يا قسمتى از دارائى او را اعم از اموال منقول و يا
غيرمنقول از بين ببرند يا نزد خود نگهدارى نموده و يا مخفى نمايند به
مجازات ورشکسته به تقلب محکوم مىشوند
۲. اشخاصى که به قصد تقلب به اسم
خود يا به اسم ديگرى طلبى که واقعيت نداشته در روى سند مندرج در ماده ۴۶۷
قانون تجارت واقعى قلمداد نموده و ملتزم شده باشند.
۳. اشخاصى که به اسم
ديگرى و يا اسمى که واقعيت نداشته و موهوم باشد تجارت نموده باشند و سپس
دفاتر خود را مفقود نموده و يا قسمتى از دارائى خود را مخفى کرده و يا
بهطور ساختگى و انجام معاملات صورى از بين برده باشند، به مجازات ورشکسته
به تقلب يعنى از يک الى ۵ سال حبس محکوم خواهند شد …

 

تحقیق بررسی ورشکستگى يا مرگ اقتصادى

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

39 کیلوبایت

تعداد صفحات

22

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip