تحقیق بررسی پيشرفت تكنولوژي نساجي

48000 تومان

پيشرفت تكنولوژي نساجي در چند سال گذشته به اندازه اي چشمگير و تغييرات تكنيكي آن به قدري متنوتع بوده است كه مي توان به جرأت ان را به عنوان دومين تحول بزرگ صنعتي در زمينه تكنولوژي و ماشين سازي به حساب آورد. اگر اولين تحول بزرگ صنعت و نساجي را در قرن نوز

توضیحات

تحقیق بررسی پيشرفت تكنولوژي نساجي

پيشرفت تكنولوژي نساجي در چند سال گذشته به اندازه اي چشمگير و تغييرات
تكنيكي آن به قدري متنوتع بوده است كه مي توان به جرأت ان را به عنوان
دومين تحول بزرگ صنعتي در زمينه تكنولوژي و ماشين سازي به حساب آورد. اگر
اولين تحول بزرگ صنعت و نساجي را در قرن نوزدهم به كار افتادن چرخهاي اين
صنعت توسط نيروي مكانيكي بدانيم، به طور قطع دوم تحول بزرگ صنعت نساجي در
اواسط قرن بيستم و با ارائه روش هاي جديد رسيدنگي مانند توليد الياف
فيلامنت ريسندگي اوين اند، و در بافندگي ماشينهاي بافندگي بي ماكرو و ماشين
هاي بافندگي چند فازي انجام گرفته است.
دلايل تحول صنعت نساجي به غير از مسائل اقتصادي و تكنيكي توليدي، به عوامل زير بستگي داشته است:

ازدياد سريع جمعيت در قرن نوزده و بيست سبب شد تا نياز به افزايش توليد
كارخانه هاي نساجي و در نتيجه افزايش توليد ماشين آلات نساجي بيشتر شود.

پيشرفت سريع ساير صنايع در نتيجه كمبود كارگر و بالا رفتن دستمزد در اين
صنايع باعث شد كه كارگران صنعت نساجي ديگر روي آورد. در اين مورد تنها راه
حل علمي اتوماتيك كردن ماشينها براي كم كردن نياز به كارگر و به موازات آن
افزايش توليد ماشين آلات به منظور قادر ساختن كارخانه هاي توليدي به پرداخت
دستمزد بيشتر بود.
– بالا رفتن تمدن ماشيني ملتها و تحول روز افزون مد در زندگي عامه مردم سبب شد تا ميزان معرف سرانه منسوجات افزايش يابد.
ماشينهاي
بافندگي از زمان بوجود آمدن دستگاه بافندگي دستي تا مشينهاي بافندگي
اتوماتيك دوره تكميلي قابل ملاحظه اي را پشت سر نهاده است. با اين وصف اگر
مطالعه سطحي در اين مورد انجام گيرد، ملاحظه مي شود كه تكنيك كار ماشين هاي
جديد به همان دستگاههاي بافندگي دستي شباهت دارد. با اختراع ماشينهاي
بافندگي بافندگي بوجود آمد و روشهاي بافندگي جديدي ارائه شد.
در دوره
توسعه و تكميل ماشينهاي بافندگي تا زمان بوجود آمدن ماشينهاي بي ماكو
تحولاتي پيدا شد. در حاليكه بر روي دستگاه بافندگي دستي هر نوع پارچه اي از
لحاظ جنس بافته مي شد، با مكانيزه شدن اين دستگاه ها و بوجود آمدن
ماشينهاي بافندگي براي هر نوع پارچه اي ماشين مخصوصي ساخته شد. به طور مثال
ماشينهاي بافندگي براي پارچه هاي پنبه اي، فيلامنت پشم و غيره ساخته مي شد
و فقط در همين موارد به كار مي رفت. واضح است كه اين ماشينهاي مورد
استعمال ويژه اي داشت و فقط براي بافتن پارچه مخصوصي قابل استفاده بود. با
عرضه شدن ماشين هاي بي ماكو و با توجه به اين مطلب كه يكي از خصوصيات آنها
عمومي بودن كاربرد آنهاست و مي توان پارچه هاي متنوعي بر روي آنها بافت،
كارخانه هاي سازنده ماشينهاي اتوماتيك براي رقابت با ماشينهاي بي ماكو
مجبور شدند ماشينهايي بسازند كه كاربرد آنها عمومي باشد. در حقيقت بايد گفت
كه كارخانه هاي سازنده امروزه سعي مي كنند كه ماشينهاي بافندگي را با
موارد كاربرد متنوع عرضه كنند. با وجود اين ممكن است اصطلاح ماشني بافندگي
عمومي كمي اغراق آميز باشد. زيرا با وجود آنكه از نظر مكانيكي و تكنولوژي
بافت، امكان عمومي بودن يك ماشين بافندگي وجود دارد ولي كاربرد چنين ماشيني
در بيشتر موارد از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست. در مورد عمومي بودن
ماشينهاي بافندگي مي توان حداكثر تا آنجا پيش رفت كه مثلاً براي دو پارچه
مختلف، نمره نخ، پهناي پارچه و تراكم در يك حد قرار داشته باشد. در غير اين
صورت حتي از نظر تئوري قابل قبول نيست كه به طور مثال بتوان بر روي يك
ماشين بافندگي اتوماتيك پشمي يك پارچه ظريف ابريشمي بافت …

تحقیق بررسی پيشرفت تكنولوژي نساجي

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

98 کیلوبایت

تعداد صفحات

141

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip