تحقیق بررسی پیشینه معماری روم

20000 تومان

قدرت روم که پس از اتروسکها بر ایتالیا حاکم و جانشین ایشان شد. اقوام ستیزه ایتالیا را مطیع حکومت واحد روم گردانیده و سرانجام ملتهای اروپای غربی و مدیترانه و خاور نزدیک را در زیر پرچم امپراطور روم گرد آورد .که به گفته مورخ بزرگ روم « انقلابی پدید آورد

توضیحات

تحقیق بررسی پیشینه معماری روم

قدرت روم که پس از اتروسکها بر ایتالیا حاکم و جانشین ایشان شد. اقوام
ستیزه ایتالیا را مطیع حکومت واحد روم گردانیده و سرانجام ملتهای اروپای
غربی و مدیترانه و خاور نزدیک را در زیر پرچم امپراطور روم گرد آورد .که به
گفته مورخ بزرگ روم « انقلابی پدید آورد که تا ابد در یاد ها خواهد ماند
،و امروز نیز ملتها آ« را احساسا می کنند.» در واقع اگر در بررسی امروزمان
می بینیم که نبوغ یوناننین با تابش هر چه بیش تر در عرصه هنر ،علم ، فلسفه ،
تاریخ، و به طور کلی در قلمرو عقل و تخییل می درخشید نبوغ رومی در عرصه
فعالیتهای دنیوی حقوق و کشورداری پر تو افکنی می کند 15 .و به اعتقاد
بسیاری دیگر هنر رومی از هنر یونانیان متولد گردید،هنر رومی به واقع انتشار
دهنده میراث هنر یونانیان بوده است16. و هر چند عده ای اعتقاد بر این
دارند که معماری رومی ریشه در معماری اتروریایی داشته است اما در واقع
دارای خصوصیاتی یو نانی مآبی بوده است 17 .
اما آنچه که معماری رومی را
متمایز از معماری اقوام دیگر همچون یونانیان میکنند را شاید بتوان به صورت
ذیل توجیح کرد . که در واقع تمرکز قدرت های نظامی مالی و اداری روم باستان،
دیر تر با تمرکز توان علمی و فرهنگی همراه شد و چنان که دانسته شده است،
مدتی، توانمندترین شخصیتهای زبده، دانش و هنر زمان، را از دور و نزدیک جذب
خود کرده است .و این امر تا آنجا که به تولید فضای معماری و به ویژگیهای آن
باز می گرداند دارای پیاوردهایی به شرح ذیل است18:
-توان اجرایی متکی
بر ثروتهای مادی با یا بی ( رشادتهای که به رومیان نسبت داده شده است) بر
سایر تلاشها مقدم بوده و رشد دهنده و بر انگیزاننده تولید در زمینه های
دیگر است …

تحقیق بررسی پیشینه معماری روم

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

19 کیلوبایت

تعداد صفحات

20

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip