تحقیق بررسی چالش‌های پیش رو آموزش هنر

33000 تومان

سما خداوند بسيارند و متنوع اما خداوند هرگز صراحتاً خود را هنرمند خطاب ننموده است. به ازا هر صفتي كه در اسما خداوند موجود است يك مابه‌ازا در اين جهان وجود دارد. علما مظهر علم ذات حق هستند، پادشاهان مظهر قدرت و هنرمندان هم مظهر بديع بودن خداوند هستند.

توضیحات

تحقیق بررسی چالش‌های پیش رو آموزش هنر

فهرست
ميزان ارزش‌ هنر به تصوير كردن عوالم غيبي است
معرفي هنر
آموزش آکادمیک هنر
بي مهري آموزش و پرورش به مقوله هنر
آموزش هنر و چالش‌های پیش رو
چكيده
قرآن
كريم مي‌فرمايد «هيچ چيزي در عالم هستي وجود ندارد مگر آنكه مخزن آن پيش
ماست» يعني ما به قدر معلوم فرو مي‌فرستيم و ظاهر مي‌كنيم به قدر معلوم.
بنابراين هنر يعني ظهور غيبت به اندازه معين. در توصيف هنر و زيبايي بسيار
صحبت شده و تعاريف ارائه شده اما هيچ كدام عامه‌پسند نبوده و نيست و يك
تعريف جامع كه همه مردم و متفكران در سراسر جهان آن را بپذيرند وجود ندارد
دليل
اين است كه هنر از انسان است و انسان هم خود يك هنر است. آيا از انسان
مي‌توانيم يك تعريف جامع و كامل ارائه كنيم؟ خود انسان هنر است، هنر خدا.
خود خداوند هم از آفرينش انسان بعنوان هنر ياد كرده، خداوند در آيه «فتبارك
الله احسن الخالقين» شگفتي عجيبي را بيان مي‌نمايد. خداوند خودش را تحسين
مي‌نمايد و به خودش تبريك مي‌گويد. در نتيجه آفرينش انسان هنر است و هنر هم
از انسان است. در كائنات جز انسان هيچ موجود هنرمندي را نمي‌توانيم بيايم.
‌اسما
خداوند بسيارند و متنوع اما خداوند هرگز صراحتاً خود را هنرمند خطاب
ننموده است. به ازا هر صفتي كه در اسما خداوند موجود است يك مابه‌ازا در
اين جهان وجود دارد. علما مظهر علم ذات حق هستند، پادشاهان مظهر قدرت و
هنرمندان هم مظهر بديع بودن خداوند هستند. واژه مترادف بديع در فارسي
نوآوري بيان شده است. خداوند نوآوري دارد. خداوند انسان را آفريد. انسان
ابداع خداوند است و خود انسان هم بديع و مبدع است. صفت ذاتي انسان ابداع
است. آيا تاكنون انديشيده‌ايم كه چه ويژگي‌ در انسان است كه مظهر اسم بديع
است؟
انسان به حيث صفت وامدار صفات خداوند است يعني همان كمال تجلي و
تجلي كمال. هم حيث رحمت خداوند و هم حيث قهار در آفرينش انسان به كار رفته
است، به بياني انسان همه صفات خداي بزرگ را منعكس مي‌كند. قهار جبار، رحيم،
كريم، ستار، عالم، قادر و…. همگي در وجود انسان‌ها نهاده شده اند.
واقعاً در هستي چه چيزي است كه در انسان نيست؟ …

تحقیق بررسی چالش‌های پیش رو آموزش هنر

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

40 کیلوبایت

تعداد صفحات

63

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip