تحقیق تاثیر اشتغال زنان بر ساختار قدرت در خانواده‌ها

40000 تومان

این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده می پردازند. جامعه آماری در این تحقیق، زنان متأهل شاغل در بیمارستان، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و برخی از موسسات دولتی نظیر فرهنگسراها و … تشکیل یم دهند. شیوه نمونه گیری بر اساس نمونه گیری

توضیحات

تحقیق تاثیر اشتغال زنان بر ساختار قدرت در خانواده‌ها

این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده می پردازند. جامعه
آماری در این تحقیق، زنان متأهل شاغل در بیمارستان، مدارس ابتدایی،
راهنمایی، متوسطه و برخی از موسسات دولتی نظیر فرهنگسراها و … تشکیل یم
دهند. شیوه نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی سیتماتیک می باشد و حجم
نمونه کل این تحقیق 100 نفر از زنان شاغل شهر تهران است.
فرضیه هایی که
در این تحقیق به کار برده شده است به شرح زیر می باشد که با انجام مراحل
تحقیق تایید یا رد هر یک از آنها به اثبات رسیده است:

تحقیق تاثیر اشتغال زنان بر ساختار قدرت در خانواده‌ها

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

319 کیلوبایت

تعداد صفحات

117

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip