تحقیق تاثیر قرآن در حقوق خالق و مخلوق

40000 تومان

– پيشگفتار : در صورتيكه عقايد، اعمال و قوآنين خويش را به آيات روشن و محكم قرآن منطبق نمائيم علاوه بر آنكه موجبات رستگاري اخروي خود را مهيا مي كنيم دامنه عدالت، آزادي، رفاه، امنيت و ساير نيكويي ها را در دنيا گسترش خواهيم داد: بعضي قول و حديث ها حق را

توضیحات

تحقیق تاثیر قرآن در حقوق خالق و مخلوق

– پيشگفتار :
در
صورتيكه عقايد، اعمال و قوآنين خويش را به آيات روشن و محكم قرآن منطبق
نمائيم علاوه بر آنكه موجبات رستگاري اخروي خود را مهيا مي كنيم دامنه
عدالت، آزادي، رفاه، امنيت و ساير نيكويي ها را در دنيا گسترش خواهيم داد:
بعضي
قول و حديث ها حق را به باطل پوشانده و شرك و خرافه را به توحيد و يگانه
پرستي آميخته و تفرقه و فساد را افزايش داده اند و به بيان قرآن كه مي
فرمايد: « … لِمَ تَلْبِسونَ الْحَقَّ بِالباطلِ … چرا حق را به باطل
مي
پوشآنيد …( 71 آل عمرآن) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ
الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ… – و از
مردمان كساني( هستند كه) بدون دانش، خريدار رواياتي بيهوده اند تا( خود و
ديگران را) از راه خدا گم نمايند …
«6 لقمان)» برخي از ما انسان ها
ندانسته به تعدادي از احاديث نادرست گرايش پيدا كرده و بعضي از اعتقادات و
اعمال خود را بر اساس آن ها شكل داده ايم ، در حاليكه طبق بعضي بررسي ها و
به تصريح آياتي كه نمونه هايي از آن ها ذيلاً بيان مي شود قرآن كريم بهترين
حديث، كتاب هدايت خدا، نور، قانوني كامل و نعمتي تمام، فرقان و ميزان سنجش
حق و باطل، رحمت و بيان كننده همه حقايق مورد نياز براي هدايت و كمال و
رستگاري بشر ميباشد، و حضرت محمد(ص) نيز رسول خدا و ابلاغ كننده قرآن، امام
و رحمت و در متابعت از قرآن و درعمل به دستورات آن سرمشقي نيكو براي
جهانيان بوده ، آن حضرت و ساير انسان ها مخصوصاً مسلمانان به تمسك به قرآن و
اجراي دستورات آن موظف گرديده و از تفرقه و داشتن عقيده و عمل خلاف قرآن
ممنوع شده اند.
البته بعضي روايات داراي مفاهيمي حكيمانه، پندآموز و در
جهت تبيين و تفسير مطالب مندرج در كتاب هاي الهي مي باشند، ولي آنچه مسلم
است، آنستكه ما انسان ها با شنيدن يا ديدن چيزي نمي توآني تمام قسمت ها و
جوانب آن را به ذهن خود بسپاريم و بازگو كنندگان حديث و خبر به فرض اين كه
راستگو و
بي غرض بوده باشند، هر يك از آنان برداشت و نظر خود را بيان
كرده اند و معمولاً كمبود اطلاع و اشتباه و فراموشي موجب تغييري موثر در
عبارات و مفاهيم حديث و خبر مي باشد و علاوه بر تغيير غير عمد اكثر عبارات و
مفاهيم روايات، چون در طول تاريخ حديث، رواياتي نيز تسط افراد بي تقوا،
جعل و تحريف گرديده و بسياري از آن ها و خيلي از احاديثي كه بغير عمد تغيير
يافته است به رسولان و اولياء دين خدا استناد و نسبت داده شده و در اثر
اغواگري ها، كم تقوايي، جعل و تغيير روايات و به سبب وجود روياهاي شيطاني
كه تاييد كننده عقايد باطلند، خيلي از آثار رسالت انبياء خدا از ميان رفته و
ايمان واعمال اكثر افراد خداپرست به شرك و خرافه پرستي گرائيده است. لذا
مي بايد بيش از پيش به قرآن اهميت و بها بدهيم و با مطالعه دقيق و مداوم
آن، به زبان و مفاهيم اين كتاب عظيم آشنا و مانوس شويم و در مقام تفسير هر
آيه آن، بدون پيش داوري و حب و بغض، ضمن در نظر داشتن اهداف كلي نزول قرآن
به توضيحات و اشاراتي كه در ساير آيه هاي قرآن و با جمع بندي كليه آيه هاي
مربوط به موضوع آيه مورد نظر، تفسير آن آيه را مشخص نمائيم و نه تنها نظر
خود يا بعضي روايات مورد نظر خود را به قرآن تحميل نكنيم، بلكه به وسيله
قرآن اعتبار و ارزش روايت ها را بسنجيم و رواياتي كه با آيات محكم قرآن هم
خواني و هماهنگي ندارند به كنار بگذاريم و بيشترين جهاد و تلاش ما بر آن
باشد كه با افزايش دانش و بهره گيري هر چه بهتر از خرد خويش همه اعتقادات و
اعمال خود را قرآني نمائيم، تا با متابعت از خشنودي خداوند مهربان در دنيا
و آخرت سعادتمند و رستگار باشيم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- پيشگفتار
1/1- قرآن از هر حديثي بهتر است
2/1 – قرآن كتاب هدايت خداوند است
3/1- قرآن نور است
4/1- قرآن قانوني كامل و نعمتي تمام است
5/1- قرآن فرقان و جداكننده حق از باطل است
6/1- قرآن ميزان سنجش حق و باطل است
7/1- قرآن رحمت و بيان كننده همه حقايق مورد نياز براي هدايت و رستگاري است
8/1- حضرت محمد(ص) رسول خداوند براي همه مردم است
9/1- حضرت محمد(ص) ابلاغ كننده قرآن است
10/1- حضرت محمد(ص) امام و رحمت براي جهانيان است
11/1- حضرت محمد(ص)مكلف به متابعت از قرآن بوده است
12/1- حضرت محمد(ص) طبق احكام قرآن قضاوت و رفتار مينموده است
13/1- رسول خداوند امام و سرمشقي نيكو است
14/1- همه ما بايد قرآن را وسيله اتحاد خود با يكديگر قرار بدهيم
15/1- حضرت محمد و ساير افراد به تمسك به قرآن موظف گرديده آند
16/1- در اثر اغواگريها، ايمان و اعمال اكثر افراد خداپرست به شرك گرائيده
17/1- قرآن مي بايد بطور مداوم مورد مطالعه قرار گيرد
18/1- خداوند براي آشنايي و عمل به قرآن، فراگيري اين كتاب عظيم را آسان نموده
19/1- بايد براي افزايش دانش و بهره گيري از خرد خويش تلاش كنيم
20/1- با متابعت از هدايت خداوند رستگار باشيم
2- مقدمه
الف/2- قرآن باطل كننده اتهامات مطروحه عليه اسلام است
ب/ 2- لزوم اصلاح قوآنين پيشي گيرنده از قرآن
3- جرائمي كه مجازات دنيائي آنها در قرآن مشخص شده
1/3- كيفر قرآني زنا و لواط
2/3- اعلام مجازاتي است براي محاربه با خدا و رسول و افساد في الارض و قتل عمد
1/2/3- بزه محاربه وافساد في الارض در قانون مجازات
2/2/3- مصاديقي قرآني از بزه محاربه و افساد توام با فلسفه حجاب)
3/3 – كيفر قذف يارمي بهتان زنا
4/3- كيفر سارق
1/4/3- نمونه هايي از ايات مورد استناد در رابطه با مبحث سرقت
1/1/4/3- اگر سارق محارب و مفسد في الارض محسوب شود، به مجازات محارب و مفسد محكوم مي شود
2/1/4/3- ضرورت انفاق
3/1/4/3- پرداخت زكات
4/1/4/3- پرداخت صدقه
5/1/4/3- در خصوص قرض الحسنه
6/1/4/3- در مورد انفال …
7/1/4/3- آيه مربوط به خمس و موارد مصرف آن
8/1/4/3- وجوب عدالت ورزي حاكمان
9/1/4/3- وجوب اطاعت از سرپرستان امور، در حدود وظيفه و مسئوليت انان
10/1/4/3- بايد به امامت قرآن براي اصلاح امور فردي و اجتماعي تلاش كرد
11/1/4/3- با برقراري عدالت انگيزه جرائمي نظير سرقت را به حداقل برسانيم
12/1/4/3- خداوند براي بندگان خود امنيت و رفاه را مي پسندد
13/1/4/3- اگر تقواي مومن افزايش يابد دقت او در قران بيشتر و بديهايش كم مي شود
14/1/4/3- مسلمانان بايد از لحاظ رشد، سرامد امتها باشند
2/4/3- بزه سرقت در قانون مجازات ايران
5/3- قصاص عضو: كيفر كسي كه به بدن ديگران صدمه مي زند
6/3- كيفر قتل غير عمد
1/6/3- در رابطه با حقوق ميهمانان و اقليت هاي كشور
2/6/3- در رابطه با حقوق زن
7/3- كيفر شكستن عهد و سوگند
8/3- كيفر ظهار
9/3- كيفر زوجه ناشزه
1/9/3- لزوم تذكر به همسري كه از انجام وظايف زوجيت خودداري مي كند
2/9/3- بي اعتنايي در بستر
3/9/3- ضرب ساده و بي خطر
1/3/9/3- در رابطه با حقوق و تكاليف قانوني زوجين نسبت به يكديگر و فرزندان
2/3/9/3- نظريه و پيشنهاد در مورد جنبه جزايي نشوز
4/9/3- متاركه اي منصفانه
1/4/9/3- قانون در رابطه با طلاق و اقسام آن
2/4/9/3- هدف قرآن از تجويز تعدد زوجات
3/4/9/3- قانون و تعدد زوجات
10/3- كيفر كسي كه در حال احرام شكار كند
11/3- كيفر كسي كه در مسجد شرك ورزي مي كند
1/11/3- نمونه آيات در رابطه با مبحث شرك
1/1/11/3- شرك به خداوند ستمي عظيم است
2/1/11/3- شرك به خداوند گناهي غير قابل بخشش مي باشد
3/1/11/3- شرك به پروردگار موجب تباهي اعمال است
4/1/11/3- گناه شرك در مسجد، از گناه شرك در ساير مكانها بزرگتر است
5/1/11/3- مسجد بايد از مظاهر خرافه پرستي و شرك ورزي پاك باشد
2/11/3- نمونه هايي از رفتارهاي شرك اميز
1/2/11/3- شيطان در گمراه نمودن اكثر ما انسانها موفق مي باشد
2/2/11/3- اكثر مردم به قران ايمان نخواهند آورد
3/2/11/3- بيشتر افراد مومن به خدا نسبت به او شرك مي ورزند
4/2/11/3- ممنوعيت غلو در دين- نمونه هائي از شرك ورزي ما انسانها
3/11/3- توضيح( در رابطه با مبحث كيفر شرك در مساجد)
الف/3/11/3- قرار دادن نام مخلوق در كنار نام خالق بي همتا
ب 3/11/3- خواندن غير خداوند و طلب امداد غيبي
پ/3/11/3- بهترين راه براي اجتناب از ارتكاب شرك خودسازي طبق امزه هاي قران است
4- تجويز جنگ هاي دفاعي عادلانه ضمن تاكيد به تقويت توانمندي هاي جامعه اسلامي
1/4- لزوم جديت و مداومت در مطالعه قران
2/4- تقوا نيرويي بازدارنده از هر گونه ستم و محرك انجام نيكويي هاست
3/4- بنده خداي مهربان نسبت به مردمان مهربان و متواضع باشد
4/4- مسلمان دقت مي كند تا سخن او منطبق با واقع وخردمندانه باشد
5/4- در دفاع از حق
الف/5/4- اذن جنگ به مظلوم براي دفاع از حق خود
ب/5/4- دفاع بايد متناسب با حمله و ستم دشمن باشد
پ/5/4- اذن دفاع از حق در مقابل مشركين و كفار پيمانشكن
ت/5/4- لزوم جنگ با گروهي از مسلمانان كه به گروهي ديگر ستم مي كنند
ث/5/4- اجازه پيكار با كافران كه از پرداخت ماليات عادلانه خودداري مي كنند
6/4- جنگ براي كمك به مظلومين و دفع ستم از آنان
7/4- مسلمان بايد در راه خدا و احقاق حق مقاوم باشد
8/4- مسلمان نبايد جنگ طلب باشد
9/4- انسان ها بايد با پندار، گفتار و كرداري عادلانه باشند و براي عدالت قيام كنند
10/4- انسان ها بايد از پندار، گفتار و كرداري نيكو مسير صلاح و حق و عدل تلاش نمايند
11/4- مسلمانان بايد قوي و عزتمند باشند
12/4- لزوم ابراز قاطعيت در برابر كفار حربي
13/4- لزوم تبيين حق و خودداري از ستم

تحقیق تاثیر قرآن در حقوق خالق و مخلوق

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

249 کیلوبایت

تعداد صفحات

71

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip