تحقیق تاريخ ديرين تركان ايران

25000 تومان

تاريخ ديرين تركان ايران مقدمه ای بر مبحث ايلاميان بزبان فارسی: ايلاميان شاخه اي از آن دسته از اقوام خويشاوند و همزبانی بودند كه در حدود 5000 سال قبل از ميلاد از اسياي ميانه به ايران كوچ كردند. ايلاميان در جنوب غرب ايران امروزي ساكن شدند. و بعد از چند

توضیحات

تحقیق تاريخ ديرين تركان ايران

دانلود تحقیق با موضوع تاريخ ديرين تركان ايران،
در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

تاريخ ديرين تركان ايران
مقدمه ای بر مبحث ايلاميان بزبان فارسی:
ايلاميان
شاخه اي از آن دسته از اقوام خويشاوند و همزبانی بودند كه در حدود 5000
سال قبل از ميلاد از اسياي ميانه به ايران كوچ كردند. ايلاميان در جنوب غرب
ايران امروزي ساكن شدند. و بعد از چندين قرن موفق به ايجاد تمدن بزرگي به
نام ايلام شدند و دولت عيلام نزديک به سه هزار سال دوام يافت.
ايلاميان
تقريبا همزمان با سومري ها دولتشان را كه شامل خوزستان, اطراف كوههای
بختياري,لرستان,پشتكوه و انشان يا انزان(فارس) بود تشكيل دادند.پايتختشان
شوش بود و اهواز و خايدالو(خرم اباد) از شهرهاي مهم شان بود(حقوق تاريخ,
صفحه ٨۳, علي پاشا). ولي بعدا سرزمين تحت سلطه شان را تا نواحي مركزي و
شرقي ايران گسترش دادندַ
خود اهالي ايلام كشورشان را Haltamtu هلتمتو به
معني سرزمين خدا(ئي) مي ناميدند. سومري هاي دشت نشين ناحيه بين النهرين,
ان كشور را ايلام(Elam) يعني كشور كوهستاني و اهالي ان را ايلامي يعني
ساكنين مناطق كوهستاني خطاب ميكردند. اين نامگذاري را اكدي ها از سومري ها
اخذ و از طريق تمدن بابل به تورات رسيد كه با املاي “عيلام” به اعراب و
ديگر مسلمين منتقل شد.هخامنشيان مهاجر انان را Huwaja مي ناميدند.( دكتر ضַ
صدر,پيرامون نام تاريخي كشور”ايلام”)
دولت مقتدر ايلام از ۳۵۰۰ سال قبل
از ميلاد تا 645 ق م يعني به مدت ۳۰۰۰سال تداوم داشت و بيشترين تاثير را
بر فرهنگ اقوام ساكن در ايران گذاشته است.
از ايلاميان كتيبه و لوحه هاي
زيادي به جاي مانده و بيش از ده هزار لوحه ايلامي در دانشگاه شيكاگو
نگهداري ميشود و اثاري كه تا حال ترجمه شده اطلاعات زيادي راجع به سلسله
هاي شاهي ايلام ميدهند ولي اطلاعات راجع به زمان قبل از سارگون اول (2334ق
م) شاه اكد كم است.
اولين سلسله سراسري ايلام “آوان” نام داشت (2550-2600ق م) و شوشتر كنوني مركزشان بود.
سلسله
“سيماش” 12 شاه داشتند و مركز حكومتشان در شمال خوزستان و جنوب لرستان
بود. اوايل حكومتشان همزمان با حاكميت قوتتي هاي اذربايجان در بابل بود و
تابع انها بودند و اخرين شاه اين سلسله “Eparli” بود و اين سلسله در سال
۱٨٦۰ق م سرنگون شدַاز حوادث مهم اين دوران جنگهاي طولاني با سومر-اكد كه
منجر به انقراض انان و تسلط درازمدت ايلاميان بر بين النهرين شدַ
سلسله
“سوككال ماخ” (۱٨۰۰-۱۵۵۰ق م) : از شاهان معروف اين سلسله” shirukduk”
ميباشد كه بابل را مطيع ايلام كردַ در سال ۱٩۵٧ در شمال عراق كتيبه اي از
او پيدا شد كه اشاره ميكند به حمله او به قوتتي هايي كه بين درياچه اورميه و
ايلك باتان(همدان) ساكن بودند ,در ان حمله shirukduk شكست خورده و به شوش
برگشته و بعد از مدتي ميميردַ بعد از او برادرش” شيموت-وارتاش” شاه ايلام
شدַ
دوره ميانه پادشاهي ايلام( ۱۴۵۰-۱۱۰۰ ق م) دوران زرين ايلام بود.
ولي در قرن هاي ۱۱-٩ ق م به علت كشمكشهاي داخلي ايلام فاقد دولت مركزي بود و
همه ايالتها كاملا مستقل بودندַ
دوران جديد دولت ايلام (٧۴۵-٦۴۵ق م )
از حساسترين دوران در تاريخ دولت ايلام بود,در اين دوره كياكسار شاه ماد
همراه با بابل بر عليه آشور ميجنگيدند و ايلاميان از اين فرصت استفاده كرده
دولت خود را تقويت كردند
در اين دوران “تيگلات پيلسر” شاه آشور توانست
لولوبي ها و هوري ها را مطيع خود ساخته و مستقيما با ايلام همسايه شودַ
سارگون دوم در سال ٧۲۲ق م به ايلام حمله كرد ولي شكست خوردַ آشور بني پال
در سال ٦۴۵ به ايلام حمله كرده و ” خوم بان كالداش” اخرين شاه ايلام را
دستگير كرد و دولت مركزي ايلام را منقرض كردند ولي دولت هاي محلي به عمر
خود ادامه دادند و شكست نهايي ايلام با حمله هخامنشيان در سال ۵۴۵ق م انجام
گرفتַ
ايلاميان بعد از اين شكست ديگر فرصت باز سازي دولت مركزي خود را
نيافتند و بعد از انقراض ماد توسط هخامشيان٬ پارس ها بتدريج اراضي ايلام را
ضميمه امپراطوري تازه تشكيل شده خود كردند و دولت هاي محلي ايلام تابع
انها شدندַ
ايلاميان براي تشكيل دولت مستقل خود حتي در زمان هخامنشيان
بارها قيام كردند ولي ديگر موفق نشدنددولت پايداري را ايجاد كنند . داريوش
در سال اول حكوتش سه بار براي جنگ با سه نفر از استقلال طلبان ايلام به
انجا لشكر كشي كرد و هر سه قيام را با خشونت زياد سرکوب کرد.داريوش  شهرشوش
را گرفته و به پايتختی تبديل كرد و بدين ترتيب حكومت ايلام توسط هخامنشيان
از بين رفت ولی ايلاميان مثل يک ملت تا قرن ها به حيات خود ادامه داد. در
زمان اشکانيان ٬ ايلاميان حق ضرب سکه خود را داشتند و بارها در زمان
اشکانيان برای استقلال خود قيام کردند …

تحقیق تاريخ ديرين تركان ايران

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

14 کیلوبایت

تعداد صفحات

15

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip