تحقیق تعريف موشک و انواع آن

25000 تومان

تعريف موشک پرتابهاي است که با نيروي عکسالعمل ناشي از خروج گاز (معمولاً ناشي از سوختن سوخت) حرکت ميکند. در موشک ماده اکسيدکننده نيز به همراه سوخت حمل ميشود و سوختن سوخت در آن نياز به اکسيژن هوا ندارد. از اين نظر موشک با راکت و فشفشه فرق دارد. ● انواع

توضیحات

تحقیق تعريف موشک و انواع آن

تعريف موشک
پرتابهاي
است که با نيروي عکسالعمل ناشي از خروج گاز (معمولاً ناشي از سوختن سوخت)
حرکت ميکند. در موشک ماده اکسيدکننده نيز به همراه سوخت حمل ميشود و سوختن
سوخت در آن نياز به اکسيژن هوا ندارد. از اين نظر موشک با راکت و فشفشه فرق
دارد.
● انواع موشکها:
موشکها از نظر سوخت به دو دسته موشک با سوخت مايع و موشک با سوخت جامد تقسيم ميشوند.
▪ موشکهايي با سوخت پيشران جامد
سوختهاي
پيشران از يک نوع سوخت و يک اکسنده تشکيل شدهاند. براي روشن شدن موشک ،
کافي است يک جرقه کوچک سوخت پيشران آنرا آتش بزند. سوخت آتش گرفته تا آخرين
قطره ميسوزد. گازهاي حاصل از سوخت پيشران را از طريق دماغه انتهايي موشک
خارج ميشوند. اولين موشکها را احتمالا در قرن يازدهم ميلادي در کشور چين
ساختهاند. آنها موشکهايي بودند که از سوخت پيشران جامد استفاده ميکردند.
سوخت موشک يک نوع باروت بود که از مخلوطي از نيترات پتاسيم ، زغال چوب و
سولفور تشکيل شده بود.
موشکهايي که از سوخت پيشران جامد استفاده مي
کنند، اغلب به عنوان موشکهاي تقويت کنندهاي استفاده ميشوند که نيروي اوليه
موشکهاي بزرگتر را تأمين ميکنند. موشکهاي بزرگتر خود از سوخت پيشران مايع
استفاده ميکنند. بزرگترين موشکهاي مصرف کننده سوخت جامد با ۴۵ متر ارتفاع
جزء موشکهاي تقويت کننده شاتل فضايي ايالات متحده محسوب ميشوند. آنها حاوي
۵۸۶۵۰۰ کيلوگرم (۲/۱ ميليون پوند) سوخت پيشران هستند که بطور متوسط ۱۳
ميليون تن (۵/۳ ميليون پوند نيرو) نيروي پيشران را توليد ميکنند.
اين
موشکها را طوري طراحي کردهاند که بعد از اتمام سوخت و افتادن در دريا ، از
دريا بيرون کشيده شده ، دوباره براي مأموريتهاي بعدي سوختگيري ميشوند. ساخت
موشکهايي که از سوخت جامد استفاده ميکنند چندان دشوار نيست. آنها مقدار
زيادي نيروي پيشران را در يک مدت زمان کم توليد ميکنند. تنها ايراد اين نوع
موشکها اين است که بعد از روشن شدن به راحتي خاموش نمي شوند. به عبارت
ديگر ، نميتوان آن را به آساني تحت کنترل درآورد.
▪ موشکهاي با سوخت مايع
اکثر
موشکهايي که از آنها در پروازهاي فضايي استفاده ميشود، از سوخت پيشران
مايع بهره مي برند. سوخت و اکسنده که در مخزنهاي جداگانهاي نگهداري ميشوند،
هر دو مايع هستند. پمپهاي قدرتمندي آنها را به محفظه احتراق ميبرند؛ در
آنجا آنها باهم ترکيب شده ، شروع به توليد گازهاي خروجي ميکنند. گازهاي
مذکور نيز به نوبه خود از دماغه انتهايي موشک خارج ميشوند. بعضي از موشکها
از يک ماده قابل اشتعال سريع براي شروع احتراق استفاده ميکنند. سوخت پيشران
ساير موشکها هنگام ترکيب سوخت و اکسنده شروع به احتراق ميکند…

 

تحقیق تعريف موشک و انواع آن

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

32 کیلوبایت

تعداد صفحات

7

فرمت فایل اصلی

pdf

فرمت فایل دانلودی

.zip