تحقیق تهاجم فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن

49000 تومان

پیشگفتار: فرهنگ از مقولات سهل و ممتنع است که هم می توان برخورد سطحی و صوری با آن کرد و هم می توان به ذات معنایی و لایه های تو در تو، پیچیده و ظریف آن نظر افکند. هم می توان به مثابه یک ناظر صرف، از بیرون به آن نگریست و درباره آن به داوری نشست و هم می

توضیحات

تحقیق تهاجم فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن

پیشگفتار:
فرهنگ
از مقولات سهل و ممتنع است که هم می توان برخورد سطحی و صوری با آن کرد و
هم می توان به ذات معنایی و لایه های تو در تو، پیچیده و ظریف آن نظر
افکند. هم می توان به مثابه یک ناظر صرف، از بیرون به آن نگریست و درباره
آن به داوری نشست و هم می توان به عنوان یک ناظر بازیگر به اعماق و لایه
های درونی آن دست یافت. اگر فرهنگ را ” معرفت مشترک” تعریف کنیم و لایه های
آن را از عمیق ترین تا سطحی ترین لایه به ترتیب جهان بینی، ارزش، هنجار،
نماد ، تکنولوژی مادی (مهارت به کارگیری و ساخت اشیاء ) و تکنولوژی اجتماعی
(مدیریت و سازماندهی اجتماعی) بدانیم، به طور قطع ، فهم و درک عمیق لایه
های گوناگون فرهنگ، روش شناسی متناظر و متناسب با خود را می طلبد و این امر
مستلزم شناخت پارادایم های شناخت شناسی، مفروضات هستی شنانختی آنها و
اطلاع از توانمندی تکنیک های هر کدام از این روش شناسی هاست.
با هر
پارادایم و تکنیکی نمی توان به لایه های زیرین فرهنگ، به ویژه در سطوح جهان
بینی و ارزش ها دست یافت مقاله فرهنگ شناسی، ضمن مرور بر تعاریف مختلف
فرهنگ (عمومی) و ارائه تعریف پیشنهادی به بحث در مورد نحله های گوناگون
شناخت شناسی و ملزومات هستی شناختی و تناسب آنها برای مطالعه فرهنگ می
پردازد …

فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه
مفهوم تهاجم فرهنگی
خرده فرهنگها
تهاجم و تبادل فرهنگی
اصل گزینش
اصل تحصیل و جذب
اصل تولید فرهنگی
مراحل و ابعاد تهاجم فرهنگی
تحمیل فرهنگ
عوامل درونی سلطه پذیری فرهنگی یا پذیرش تهاجم فرهنگی
سیاست های مقابله با تهاجم فرهنگی
راهبردهای اجرایی
دانشگاهها و نظام آموزشی عالی
حوزه علمیه
مساجد
دستگاهها تبلیغی و رسانه های گروهی
صدا و سیما
فهرست منابع

تحقیق تهاجم فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

33 کیلوبایت

تعداد صفحات

64

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip