تحقیق تکنیک های کاشی کاری

20000 تومان

صنعت كاشی سازی و كاشی كاری كه بیش از همه در تزیین معماری سرزمین ایران، و به طوراخص بناهای مذهبی به كار گرفته شده، همانند سفالگری دارای ویژگی های خاصی است. این هنر و صنعت از گذشته ی بسیار دور در نتیجه مهارت، ذوق و سلیقه كاشی ساز در مقام شیئی تركیبی مت

توضیحات

تحقیق تکنیک های کاشی کاری

صنعت كاشی سازی و كاشی كاری كه بیش از همه در تزیین معماری سرزمین ایران، و
به طوراخص بناهای مذهبی به كار گرفته شده، همانند سفالگری دارای ویژگی های
خاصی است. این هنر و صنعت از گذشته ی بسیار دور در نتیجه مهارت، ذوق و
سلیقه كاشی ساز در مقام شیئی تركیبی متجلی گردیده، بدین ترتیب كه هنرمند
كاشیكار یا موزاییك ساز با كاربرد و تركیب رنگ های گوناگون و یا در كنار هم
قرار دادن قطعات ریزی از سنگ های رنگین و بر طبق نقشه ای از قبل طرح
گردیده، به اشكالی متفاوت و موزون از تزیینات بنا دست یافته است. طرح های
ساده هندسی، خط منحنی، نیم دایره، مثلث، و خطوط متوازی كه خط عمودی دیگری
بر روی آنها رسم شده از تصاویری هستند كه بر یافته های دوره های قدیمی تر
جای دارند، كه به مرور نقش های متنوع هندسی، گل و برگ، گیاه و حیوانات كه
با الهام و تأثیر پذیری از طبیعت شكل گرفته اند پدیدار می گردند، و در همه
حال مهارت هنرمند و صنعت كار در نقش دادن به طرح ها و هماهنگ ساختن آنها،
بارزترین موضوع مورد توجه است. این نكته را باید یادآور شد كه مراد كاشی گر
و كاشی ساز از خلق چنین آثار هنری هرگز رفع احتیاجات عمومی و روزمره
نبوده، بلكه شناخت هنرمند از زیبایی و ارضای تمایلات عالی انسانی و مذهبی،
مایه اصلی كارش بوده است. مخصوصاً اگر به یاد آوریم كه هنرهای كاربردی
بیشتر جنبه ی كاربرد مادی دارد، حال آن كه خلق آثار هنری نمایانگر روح
تلطیف یافته انسان می باشد، همچنان كه «پوپ» پس از دیدن كاشی كاری مسجد شیخ
لطف الله در «بررسی هنر ایران» می نویسد، «خلق چنین آثار هنری جز از راه
ایمان به خدا و مذهب نمی تواند به وجود آید»هنر موزاییك سازی و كاشی كاری
معرق، تركیبی از خصایص تجریدی و انفرادی اشیاء و رنگ هاست، كه بیننده را به
تحسین ذوق و سلیقه و اعتبار كار هنرمند در تلفیق و تركیب پدیده های مختلف
وادار می سازد …

تحقیق تکنیک های کاشی کاری

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

147 کیلوبایت

تعداد صفحات

22

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip