تحقیق جايگاه معماري عاميانه در معماري ايران

34000 تومان

كشور بزرگ ايران داراي گنجينه هايي غني از معماري عاميانه مي باشد كه بخش بزرگي از آن تا به حال ناشناخته مانده است. هر چند كه از حدود دهه 60 ميلادي شناخت معماري عاميانه به عنوان بخشي از فرهنگ معماري معاصر به شكلي منظم آغاز شده و تاكنون مورد توجه گرفته ا

توضیحات

تحقیق جايگاه معماري عاميانه در معماري ايران

كشور بزرگ ايران داراي گنجينه هايي غني از معماري عاميانه مي باشد كه بخش
بزرگي از آن تا به حال ناشناخته مانده است. هر چند كه از حدود دهه 60
ميلادي شناخت معماري عاميانه به عنوان بخشي از فرهنگ معماري معاصر به شكلي
منظم آغاز شده و تاكنون مورد توجه گرفته است، اما اين مباحث آنگونه كه بايد
در ايران مطرح نشده است.
يكي از ويژگي هاي عاميانه، ناشناخته بودن و
گمنام بودن آن است، تا جايي كه آنرا در برابر معماري يادماني قرار ميدهد.
بانگاهي به منابع نگاشته شده درباره معماري گذشته كشور هاي مختلف خواهيم
ديد كه معماري نوع دوم يا يادماني بيشتر مورد توجه تاريخ نگاران معماري
بوده است، هر چند كه در كشورهاي غربي در سالهاي اخير درباره معماري عاميانه
مشكل تاريخ گذاري بناها بوده در كنار مشكلات ديگر تغييرات و كمبود مدارك و
اسناد.
در اين مقاله سعي بر اين است كه تا به جايگاه معماري عاميانه
ايران در تاريخ معماري ايران، بر اساس منابع موجود اشاره شود و به برخي
سئوالات اساسي در دو زمينه ابزار و روش كه باعث مي شود معماري عاميانه
نتواند جايگاه مناسب خود را در تاريخ معماري ايران بيابد، پرداخته شود.
براي اينكه بتوانيم تصوير روشن از جايگاه معماري عاميانه در تاريخ معماري
ايران داشته باشيم در آغاز مقاله مروري بر تاريخچه بحث معماري عاميانه و
تعاريف مختلف آن داريم. سپس به تاريخ معماري پرداخته و رابطه اين دو با هم
مقايسه مي كنيم. پس از آن به مشكلات و موانع موجود خواهيم پرداخت.
حدود
قرن است كه معماري به عنوان بخشي از مباحث نظري و جزئي از تحقيقات تجربي
معماري مطرح مي باشد. پيش از اين در سده نوزدهم نيز معماري عاميانه كه كمي
جلوتر به تعاريف مختلف آن خواهيم پرداخت، از طرف اشخاصي چون وي.لكحخ لئ.گ .
سيدني نه تحت عنوان نوع معماري بلكه به عنوان بخشي از يك دايره المعارف
معماري و كتابي درباره تاريخ تكامل مسكن در انگلستان مورد بحث قرار گرفته
بود. اين دو نويسنده در كتابهاي خود معماري غير يادماني مانند خانه هاي
ساده با نقشه چهار گوش و مدور و يا گونه هاي مختلف خانه در نقاط مختلف به
خصوص كوهستاني فرانسه و مناطق مختلف انگلستان را به بحث گذاشته اند. به هر
حال تا پس از جنگ جهاني دوم نمي توان گفت كه معماري عاميانه جايگاه ويژه اي
در مباحث معماري داشته است …

تحقیق جايگاه معماري عاميانه در معماري ايران

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

43 کیلوبایت

تعداد صفحات

72

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip