تحقیق جایگاه زبانی قرآن نازله ای عربی

20000 تومان

1- درباره وحی آیا نکته جدیدی دیده می شود؟ درآغاز لازم می دانم به چند نکته اشاره کنم : الف: آنچه از ایشان دربرخی سایت ها، نقل شده، نمی دانم دقیقًا همان چیزی است که ایشان گفته وترجمه کرده اند . درصورتی که انتساب درست باشد، ازنظر اینجانب چند قسمت از این

توضیحات

تحقیق جایگاه زبانی قرآن نازله ای عربی

1- درباره وحی آیا نکته جدیدی دیده می شود؟
درآغاز لازم می دانم به چند نکته اشاره کنم :
الف:
آنچه از ایشان دربرخی سایت ها، نقل شده، نمی دانم دقیقًا همان چیزی است که
ایشان گفته وترجمه کرده اند . درصورتی که انتساب درست باشد، ازنظر اینجانب
چند قسمت از این سخنان جای تأمل دارد و نیازمند بررسی است:
ب: ازآنجا
که اخیراً چندو چون درباره وحیانی بودن الفاظ قرآن بسیار شده، حتی جناب
آقای شبستری درمجله مدرسه، شماره شش، مطالبی مطرح کردند – که سوکمندانه به
دلیل تعطیل کردن این مجله، فرصت گفتگو و نقد را که از سنت های حسنه دینی
است، محروم کردند- ضرورت ایجاب می کرد که این موضوع دنبال شود.
ج:
مباحثی که درباره نازله عربی جای بحث و بررسی دارد، دراین فرصت کوتاه میسر
نیست.، بویژه آنکه ایشان دراین مقام استدلالی ذکر نکرده اند. به هرحال
درپاسخ این پرسش این نکات ازنظراینجانب باتکیه برمحوریت خود قرآن مطرح است:

یکم: هرچند درباره وحی نبوی درسنت اسلامی، برخی سخنان شاذ گفته شده،
تا جایی که ماتریدی (م323) درتفسیر: تأویلات اهل السنه از باطنیه نقل می
کند، که قرآن را خداوند گویی برخیال پیامبر نازل کرد و موصوف به زبان نبود و
این پیامبر بود که آن را به زبان عربی مبین ادا کرد. و این سخن پیشینه
درازی دربرخی جریان ها دارد، اما نظریه عمومی قرآن پژوهان و محققان اسلامی
براساس خود آیات قرآن، این است که این کتاب وحی عربی و ارتباط باطنی و علمی
مخصوصی است که میان پیامبر و جهان غیب برقرار گردیده و از جانب خداوند بر
پیامبر این گونه القا و افاضه شده است. زیرا در نظر آنان است كه كلمات قرآن
چه از نظر لفظ و چه از نظر معنا، به انتخاب پيامبر نبوده است و هر دو به
خدا نسبت داده مى شود.
ازنظر این قرآن پژوهان، فرق ميان حديث نبوى،
حديث قدسى و آيات قرآنى – كه همه آنها با زبان پيامبر نقل شده – اين است كه
حديث قدسى معنا از خداوند است، اما لفظ آن از سوى پيامبر است. در صورتى كه
حديث نبوى لفظ و معنا از پيامبر است. اما آيات قرآنى هم لفظ و هم معنا از
سوى خداوند است …

تحقیق جایگاه زبانی قرآن نازله ای عربی

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

31 کیلوبایت

تعداد صفحات

35

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip