تحقیق جوشكاري با قوس الكتريكي در پناه گاز محافظ

25000 تومان

جوشكاري با قوس الكتريكي در پناه گاز محافظ تجربه نشان داده كه درصورتيكه بتوانيم از ورود هوا به منطقه جوش پيشگيري كنيم جوش از خواص شيميائي و فيزيكي بهتري برخوردار خواهد بود. در اين جا كلمه هوا به مخلوطي از گازهاي اكسيژن هيدروژن نتيتروژن و بخار آب كه ه

توضیحات

تحقیق جوشكاري با قوس الكتريكي در پناه گاز محافظ

جوشكاري با قوس الكتريكي در پناه گاز محافظ

تجربه
نشان داده كه درصورتيكه بتوانيم از ورود هوا به منطقه جوش پيشگيري كنيم
جوش از خواص شيميائي و فيزيكي بهتري برخوردار خواهد بود. در اين جا كلمه
هوا به مخلوطي از گازهاي اكسيژن هيدروژن نتيتروژن و بخار آب كه همگي باعث
كاهش كيفيت جوش مي شوند اطلاق مي گردد. بايد اضافه كرد كه اكسيدهاي فلزي و
گرد و غبار و ذرات پراكنده در هوا نيز باعث كاهش كيفيت جوش مي گردند.
در
بسياري از مراحل جوشكاري با قوس الكتريكي و همچنين لحيم كاري و لحيم كاري
سخت گازهاي حاصل از سوختن پوشش الكترودها و همچنين گازهائي كه مخصوص اين
كار پيش بيني شده اند از ورود و تماس هوا و ديگر عناصر مضر به منطقه جوش
جلوگيري مي كنند.

اصول اساسي جوشكاري با قوس الكتريكي در پناه گاز محافظ
اصول
كار اين طريقه جوشكاري بسيار ساده است. الكترودگير كه در اينجا به آن تفنگ
يا مشعل هم گفته مي شود طوري طراحي شده كه علاوه برالكترود جرياني از يك
گاز خنثي مانند بي اكسيدكربن هليوم يا آرگون را نيز از خود عبور مي دهد.
غرض
اصلي از استفاده از يك گاز محافظ درخلال جوشكاري درامان نگهداشتن فلز مذاب
از ورود و تماس اكسيژن هوا و ساير گازهاي مزاحم موجود در آن به منطقه جوش
مي باشد. در اين طريقه با حذف اكسيداسيون وسيار ناخالصي هاي موجود جوشكاري
بر روي فلزاتي كه با ساير طرق جوشكاري غيرممكن و يا بسيار دشوار است ممكن
مي گردد. اين طريقه جوشكاري با روش دستي خودكار و نيمه خودكار مرسوم و
متداول است. در اين قسمت روشهاي دستي و نيمه خودكار مورد بررسي قرارگرفته و
بحث درباره طريقه اتوماتيك به بخش ديگري موكول مي شود.
درموقع كار با
اين روش جوشكاري گازي كه از داخل الكترودگير عبور مي كند و اطراف الكترود
را در برمي گيرد به محض خروج از الكترودگير آتمسفر محيط را با فشار پس زده و
الكترود قوس و منطقه مذاب را از ورود هواي اطراف در امان نگهميدارد.
جوشكاري يا قوس الكتريكي در پناه گاز خنثي سه مزيت اساسي نسبت به جوشكاري ساده با قوس الكتريكي دارد. اين مزايا عبارتند از:
1. سرعت عمل بسيار زياد است.
2. جوش خيلي تميزتر است.
3. جوشكاري فلزاتي كه با ساير روشها غيرممكن يا دشوار است ممكن مي گردد.
يكي از مزايا سرعت مل كاهش تلفات و صرفه جوئي در وقت است. درصد تقريبي هزين ها بشرح زيرمي باشد:
الكترود تنگستن (اگر مصرف شود) 3%
انرژي الكتريكي 5%
گاز محافظ 92%
باين
تريتب ملاحظه مي شود كه عمل كرد اين روش بمراتب سريع تر از جوشكاري معمولي
باقوس الكتريكي مي باشد و البته بديهي است كه صرفه جوئي درتعداد وساعت كار
كارگر نيز قابل توجه بوده و توليد بسيار زياد خواهد بود همچنين در اين روش
چون نيازي به تميز كردن تفاله جوش نيست. در زمان و مزدكارگر باز هم صرفه
جوئي خواهد شد …

 

تحقیق جوشكاري با قوس الكتريكي در پناه گاز محافظ

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

28 کیلوبایت

تعداد صفحات

52

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip