تحقیق جوشكاري به روش تیگ

25000 تومان

چه از جريان متناوب استفاده شود و چه طريقه DCRP بكار رود، استفاده از اين روشهاي جوشكاري اين حسن را دارد كه قطعه كار از پاكيزگي زيادي برخوردار خواهد بود و به اين لحاظ است كه اينگونه مدارهاي الكتريكي را بيشتر براي جوشكاري قطعات آلومينيوم و فولاد ضد زنگ

توضیحات

تحقیق جوشكاري به روش تیگ

بخشی از متن تحقیق:

چه
از جريان متناوب استفاده شود و چه طريقه DCRP بكار رود، استفاده از اين
روشهاي جوشكاري اين حسن را دارد كه قطعه كار از پاكيزگي زيادي برخوردار
خواهد بود و به اين لحاظ است كه اينگونه مدارهاي الكتريكي را بيشتر براي
جوشكاري قطعات آلومينيوم و فولاد ضد زنگ بكار مي برند. اين عمل “اثر
پاكيزگي كاتدي” (در تمام يا قسمتي از زمان جوشكاري، كار در قطب منفي است)
ناميده مي‌شود. در صورتيكه پاكيزگي از اهميت بيشتري برخوردار باشد بهتر است
از گاز آرگون استفاده شود.
اگرچه بايد توجه داشت كه در اين حالت بايد قبل از شروع جوشكاري كار را كاملاً تميز نمود.
براي
تميز كردن آلومينيوم ابتدا سطح آن را با بررسي از جنس فولاد ضد زنگ پاك
كرده و گردزدائي مي كنند و سپس با استفاده از آستون، آن را به طريق شيميايي
نيز تميز مي نمايند. توجه داشته باشيد كه آستون فوق العاده قابل اشتعال
است.
در اين مورد يك ساعت قبل از جوشكاري، از آستون استفاده كنيد.
براي
كسب نتيجه بهتر توصيه مي شود كه قبل از جوشكاري آلياژهاي فولاد آنها را تا
60 درجه فارنهايت گرم كنيد. براي از بين بردن بخارات و ذرات مزاحم، قبل از
جوشكاري آلومينيوم بايد آنرا تا 120 درجه فارنهايت گرم كرد.
اگر
جوشكاري در چند مرحله صورت مي گيرد، بين هر مرحله بايد اجازه داد تا كار
خنك شود. اگر جنس كار از فولاد نرسيده، مرحله بعدي را آغاز نكنيد. در مورد
آلومينيوم دماي 300 درجه فارنهايت پيشنهاد مي شود.
همانطوري كه گفته شد
براي محافظت حوضچه مذاب و منطقه جوش از گاز محافظ استفاده مي كنند. براي
انجام يك جوشكاري مناسب، كمي قبل از روشن كردن قوس، جريان گاز را برقرار
كنيد. در موقع جوشكاري مخازن و محفظه هاي سربسته، ابتدا مجرائي براي خروج
گازها پيش بيني كنيد تا از ايجاد فشارهاي اضافي پيشگيري شود.
گاهي اوقات
در شروع جوشكاري، كار با اشكال مواجه شده و جوش داده شده زياد جالب نخواهد
بود. براي درك اين موضوع بهتر است از يك ذره بين استفاده نمائيد. پس از
كشف محل ترك ها، بوسيله سنگ فنري و قلم و چكش جوش هاي ترك دار را كنده و
محل مزبور را با جوش مجدد پر كنيد.
بعضي وقتها هم گرماي بيش از اندازه
موجب ايجاد ترك در جوش مي شود. در اين حالت هم جوش ها را به روش گفته شده
كنده و محل آنها را دوباره جوش بدهيد …
 
چه
از جريان متناوب استفاده شود و چه طريقه DCRP بكار رود، استفاده از اين
روشهاي جوشكاري اين حسن را دارد كه قطعه كار از پاكيزگي زيادي برخوردار
خواهد بود و به اين لحاظ است كه اينگونه مدارهاي الكتريكي را بيشتر براي
جوشكاري قطعات آلومينيوم و فولاد ضد زنگ بكار مي برند. اين عمل “اثر
پاكيزگي كاتدي” (در تمام يا قسمتي از زمان جوشكاري، كار در قطب منفي است)
ناميده مي‌شود. در صورتيكه پاكيزگي از اهميت بيشتري برخوردار باشد بهتر است
از گاز آرگون استفاده شود.
اگرچه بايد توجه داشت كه در اين حالت بايد قبل از شروع جوشكاري كار را كاملاً تميز نمود.
براي
تميز كردن آلومينيوم ابتدا سطح آن را با بررسي از جنس فولاد ضد زنگ پاك
كرده و گردزدائي مي كنند و سپس با استفاده از آستون، آن را به طريق شيميايي
نيز تميز مي نمايند. توجه داشته باشيد كه آستون فوق العاده قابل اشتعال
است.
در اين مورد يك ساعت قبل از جوشكاري، از آستون استفاده كنيد.
براي
كسب نتيجه بهتر توصيه مي شود كه قبل از جوشكاري آلياژهاي فولاد آنها را تا
60 درجه فارنهايت گرم كنيد. براي از بين بردن بخارات و ذرات مزاحم، قبل از
جوشكاري آلومينيوم بايد آنرا تا 120 درجه فارنهايت گرم كرد.
اگر
جوشكاري در چند مرحله صورت مي گيرد، بين هر مرحله بايد اجازه داد تا كار
خنك شود. اگر جنس كار از فولاد نرسيده، مرحله بعدي را آغاز نكنيد. در مورد
آلومينيوم دماي 300 درجه فارنهايت پيشنهاد مي شود.
همانطوري كه گفته شد
براي محافظت حوضچه مذاب و منطقه جوش از گاز محافظ استفاده مي كنند. براي
انجام يك جوشكاري مناسب، كمي قبل از روشن كردن قوس، جريان گاز را برقرار
كنيد. در موقع جوشكاري مخازن و محفظه هاي سربسته، ابتدا مجرائي براي خروج
گازها پيش بيني كنيد تا از ايجاد فشارهاي اضافي پيشگيري شود.
گاهي اوقات
در شروع جوشكاري، كار با اشكال مواجه شده و جوش داده شده زياد جالب نخواهد
بود. براي درك اين موضوع بهتر است از يك ذره بين استفاده نمائيد. پس از
كشف محل ترك ها، بوسيله سنگ فنري و قلم و چكش جوش هاي ترك دار را كنده و
محل مزبور را با جوش مجدد پر كنيد.
بعضي وقتها هم گرماي بيش از اندازه
موجب ايجاد ترك در جوش مي شود. در اين حالت هم جوش ها را به روش گفته شده
كنده و محل آنها را دوباره جوش بدهيد …

 

تحقیق جوشكاري به روش تیگ

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

21 کیلوبایت

تعداد صفحات

34

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip