تحقیق حرفه گرائي در حسابداري ديدگاه فرهنگي در کشورهاي درحال توسعه

25000 تومان

خلاصه : هدف :بررسي تاثيرات فرهنگ بر حرفه گرائي در 12 کشور در حال توسعه با ارزشهاي فرهنگي هافسد(1980)و مدل گري (1988)است . طرح /روش تحقيق /رويکرد : ارتباط هفت متغير با مدل قابل آزمون منتج به طبقه بندي 12 کشور در حيطه کنترل قانوني تا حرفه گرائي گرديد.د

توضیحات

تحقیق حرفه گرائي در حسابداري ديدگاه فرهنگي در کشورهاي درحال توسعه

دانلود تحقیق با موضوع حرفه گرائي در حسابداري ديدگاه فرهنگي در کشورهاي درحال توسعه،
در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

خلاصه :
هدف :بررسي تاثيرات فرهنگ بر حرفه گرائي در 12 کشور در حال توسعه با ارزشهاي فرهنگي هافسد(1980)و مدل گري (1988)است .
طرح /روش تحقيق /رويکرد : ارتباط هفت متغير با مدل قابل آزمون منتج به
طبقه بندي 12 کشور در حيطه کنترل قانوني تا حرفه گرائي گرديد.داده ها از
سال 1996 تا 2000 از منابع مختلف اخذ گرديدو.12 کشور مورد بررسي از کشورهاي
خاورميانه وشمال افريقا انتخاب گرديد.واز تجزيه وتحليل culsterدر طبقه
بندي اين کشورها استفاده گرديد .
نتايج :نتايج حاکي از آن است که کنترل
قانوني مطابق با فرضيات گري در اتباط با ايران تاييد مي گردد و تاحدي براي
بحرين ،اردن،عمان و قطر تاييد مي گردد .ضمنا براي پاکستان ،ترکيه ،مالزي و
اندونزي آن رد مي گردد.
محدوديت هاي تحقيق : يکي از مشکلات اصلي اين تحقيق جمع آوري داده هاي زياد از کشورهاي گوناگون است.
ضرورت
تحقيق: يافته هاي اين تحقيق منبع اطلاعاتي در ارتباط با قدرت يا اختيار
حسابداري در اين کشورهاست که دانش و ادبيات بين المللي را در ارتباط با
حسابداري اين کشورها بهبود مي بخشد.
کاربرد:يافته هاي اين تحقيق در فرآيند هماهنگي در رويه هاي بين المللي حسابداري مفيد است
کلمات کليدي :حسابداري ،کشورهاي در حال توسعه ،فرهنگ
نوع تحقيق: بررسي ادبيات
مقدمه :
اثر
فرهنگ بر سيستمهاي حسابداري در کشورهاي مختلف در سه دهه اخي موضوع تحقيق
بوده است . ارزشهاي مختلف فرهنگي بر ارزشهاي حسابداري در سطح ملي وبين
المللي تاثير مي گذارد (fechner&kilgore1994).در اين زمينه ، فرهنگ در
جوامع مختلف بر سيستمهای حسابداري ملي تاثير به سزائي داردواختلاف رويه هاي
مختلف حسابداري از اختلاف ارزش هاي فرهنگ ملي نشأت مي گيرد. محيط فرهنگي
بعنوان يک سيستم ملي يا منطقه اي ، شامل زبان، آداب و رسوم ، مذهب ،
خصوصيات، قانون، آموزش و سازمانهاي اجتماعي، تکنولوژي و فرهنگ مادي است .
انتظار این است که تعامل اين عناصر بر حسابداري بسيار پيچيده باشد .. موضوع
اين بحث ارتباطي است که بين ارزشهاي فرهنگ ملي و ارزشهاي منبعث از سيستم
هاي حسابداري است. ارتباط ارزشهاي اجتماعي با ارزشهاي حسابداري با مطالعات
گري آغاز گرديد و در حقيقت توسعه ابعاد ارزش هاي اجتماعي هافستد ( فردگرائي
در مقابل جمع گرائي، اجتناب از ابهام ضعيف و قوي، فاصله قدرت کم وزياد
مردگرائي در مقابل زن گرائي به ارزشهاي مختلف حسابداري( کنترل قانوني، حرفه
گرائي ، يکنواختي و انعطاف پذيري ، خوش بينانه در مقابه محافظه کاري و
شفافيت در مقابل پنهانکاري)مي باشد …
 
خلاصه :
هدف :بررسي تاثيرات فرهنگ بر حرفه گرائي در 12 کشور در حال توسعه با ارزشهاي فرهنگي هافسد(1980)و مدل گري (1988)است .
طرح /روش تحقيق /رويکرد : ارتباط هفت متغير با مدل قابل آزمون منتج به
طبقه بندي 12 کشور در حيطه کنترل قانوني تا حرفه گرائي گرديد.داده ها از
سال 1996 تا 2000 از منابع مختلف اخذ گرديدو.12 کشور مورد بررسي از کشورهاي
خاورميانه وشمال افريقا انتخاب گرديد.واز تجزيه وتحليل culsterدر طبقه
بندي اين کشورها استفاده گرديد .
نتايج :نتايج حاکي از آن است که کنترل
قانوني مطابق با فرضيات گري در اتباط با ايران تاييد مي گردد و تاحدي براي
بحرين ،اردن،عمان و قطر تاييد مي گردد .ضمنا براي پاکستان ،ترکيه ،مالزي و
اندونزي آن رد مي گردد.
محدوديت هاي تحقيق : يکي از مشکلات اصلي اين تحقيق جمع آوري داده هاي زياد از کشورهاي گوناگون است.
ضرورت
تحقيق: يافته هاي اين تحقيق منبع اطلاعاتي در ارتباط با قدرت يا اختيار
حسابداري در اين کشورهاست که دانش و ادبيات بين المللي را در ارتباط با
حسابداري اين کشورها بهبود مي بخشد.
کاربرد:يافته هاي اين تحقيق در فرآيند هماهنگي در رويه هاي بين المللي حسابداري مفيد است
کلمات کليدي :حسابداري ،کشورهاي در حال توسعه ،فرهنگ
نوع تحقيق: بررسي ادبيات
مقدمه :
اثر
فرهنگ بر سيستمهاي حسابداري در کشورهاي مختلف در سه دهه اخي موضوع تحقيق
بوده است . ارزشهاي مختلف فرهنگي بر ارزشهاي حسابداري در سطح ملي وبين
المللي تاثير مي گذارد (fechner&kilgore1994).در اين زمينه ، فرهنگ در
جوامع مختلف بر سيستمهای حسابداري ملي تاثير به سزائي داردواختلاف رويه هاي
مختلف حسابداري از اختلاف ارزش هاي فرهنگ ملي نشأت مي گيرد. محيط فرهنگي
بعنوان يک سيستم ملي يا منطقه اي ، شامل زبان، آداب و رسوم ، مذهب ،
خصوصيات، قانون، آموزش و سازمانهاي اجتماعي، تکنولوژي و فرهنگ مادي است .
انتظار این است که تعامل اين عناصر بر حسابداري بسيار پيچيده باشد .. موضوع
اين بحث ارتباطي است که بين ارزشهاي فرهنگ ملي و ارزشهاي منبعث از سيستم
هاي حسابداري است. ارتباط ارزشهاي اجتماعي با ارزشهاي حسابداري با مطالعات
گري آغاز گرديد و در حقيقت توسعه ابعاد ارزش هاي اجتماعي هافستد ( فردگرائي
در مقابل جمع گرائي، اجتناب از ابهام ضعيف و قوي، فاصله قدرت کم وزياد
مردگرائي در مقابل زن گرائي به ارزشهاي مختلف حسابداري( کنترل قانوني، حرفه
گرائي ، يکنواختي و انعطاف پذيري ، خوش بينانه در مقابه محافظه کاري و
شفافيت در مقابل پنهانکاري)مي باشد …

 

تحقیق حرفه گرائي در حسابداري ديدگاه فرهنگي در کشورهاي درحال توسعه

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

25 کیلوبایت

تعداد صفحات

24

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip