تحقیق حسابداری صنعتی بحث آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت

25000 تومان

هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر

توضیحات

تحقیق حسابداری صنعتی بحث آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت

دانلود تحقیق با موضوع حسابداری صنعتی بحث آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت،
در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

هزینه
یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که
مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند.
ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و
محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد.
برای درک
بیشترِ مفاهیم هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده
اقتصادی می توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به
عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به دست آوردن ضربه های
ایستگاهی، به دست آوردن کرنر، فراهم سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه
بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه
را برده ایم یا باخته ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه
ایستگاهی به دست آورده ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب
موفقیت لازم دارد. هزینه یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی
هستند که مدیر را در تصمیم گیری و دستیابی به موفقیت یاری می رسانند، اما
آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟
این موضوع که
مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است
اما تعیین کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به کارگیری
ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و
خواسته مالکان برانگیخته می شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری
پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است
از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و
تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی
پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد
بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل
اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه گیری
بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای
اقتصادی بنا شده اند…
 
هزینه
یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که
مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند.
ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و
محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد.
برای درک
بیشترِ مفاهیم هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده
اقتصادی می توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به
عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به دست آوردن ضربه های
ایستگاهی، به دست آوردن کرنر، فراهم سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه
بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه
را برده ایم یا باخته ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه
ایستگاهی به دست آورده ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب
موفقیت لازم دارد. هزینه یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی
هستند که مدیر را در تصمیم گیری و دستیابی به موفقیت یاری می رسانند، اما
آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟
این موضوع که
مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است
اما تعیین کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به کارگیری
ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و
خواسته مالکان برانگیخته می شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری
پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است
از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و
تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی
پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد
بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل
اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه گیری
بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای
اقتصادی بنا شده اند…

 

تحقیق حسابداری صنعتی بحث آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

14 کیلوبایت

تعداد صفحات

16

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip