تحقیق حسابداری مدیریتی

25000 تومان

حسابداری مدیریتی همانطور که توسط NAA تشریح می شود ، شیوه ای در شناسایی ، اندازه گیری ، گرد آوری ، تحلیل ، آماده سازی و ارتباطی با اطلاعات مالی می باشد که مدیریت آن را به منظور برنامه ریزی ، برآورد و کنترل یک سازمان به کار می برد . آن استفاده ای مناسب

توضیحات

تحقیق حسابداری مدیریتی

دانلود تحقیق با موضوع حسابداری مدیریتی،
در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

حسابداری
مدیریتی همانطور که توسط NAA تشریح می شود ، شیوه ای در شناسایی ، اندازه
گیری ، گرد آوری ، تحلیل ، آماده سازی و ارتباطی با اطلاعات مالی می باشد
که مدیریت آن را به منظور برنامه ریزی ، برآورد و کنترل یک سازمان به کار
می برد . آن استفاده ای مناسب از منابع سازمان را تضمین می نماید .
حسابداری مدیریتی ، مسئولیت آماده سازی گزارشات مالی را برای گروه های غیر
مدیریتی مثل آژانس های قانونی و مقام های مالیاتی ، ایجاد می نماید . به
طور ساده می توان گفت که حسابداری مدیریتی ، حسابداری است برای طرح ریزی ،
کنترل ، فعالیت های تصمیم گیری برای یک سازمان .
حسابداری مالی در برابر حسابداری مدیریتی .
حسابداری
مالی عمدتاً مربوط می باشد به جنبه های تاریخی از گزارش خارجی که آن
اطلاعات مالی ای را برای گروه های خارجی مثل سرمایه گذاران ، طلبکاران و
دولتمردان فراهم می آورد . به منظور جلوگیری از انحراف گروه های خارجی ،
حساب مالی توسط آنچه که GAAP نامیده می شود ، تحت کنترل است . حسابداری
مدیریتی به عبارتی دیگر مرتبط می باشد با فراهم اطلاعات برای مدیران داخلی ،
کسانی که مسئول برنامه ریزی و کنترل عملکرد مؤسسه ( شرکت ) و تصمیم گیری
های مدیریتی می باشند. به علت استفادۀ داخلی حسابداری مدیریتی ، آن از GAAP
پیروی نمی کند . تفاوت های بین حسابدارهای مدیریتی و حسابدارهای مالی در
زیر خلاصه می شود :
حسابدارهای مدیریتی
1 ـ برای کاربران داخلی داده ها را فراهم می آورد .
2 ـ توسط قانون اجباری نمی باشد .
3 ـ پیرو GAAP نیست .
4 ـ بر ارتباط و انعطاف پذیری داده ها تأکید می کند .
5 ـ تأکیدی بیشتری بر آینده دارد .
6 ـ روی گروه ها همانند کل یک تجارت تمرکز می کند .
7 ـ خیلی زیاد از دیگر بخش ها مثل مدیریت مالی ، مدیریت اقتصادی و تأمین بودجه بهره مند می شود
8 ـ وسیله ایست برای یک پایان
حسابداری های مالی
1 ـ برای کاربران خارجی ، داده ها را فراهم می آورد .
2 ـ در قانون اجباری است .
3 ـ پیرو GAAP است .
4 ـ باید تولید کنندۀ داده های زمانی و صحیح باشد .
5 ـ بر گذشته تأکید دارد.
6 ـ به تجارت به طور کلی می نگرد .
7 ـ در درجۀ اول به خودش تکیه می کند .
8 ـ خودش یک پایان است .
حسابداری هزینه ای در برابر حسابداری مدیریتی .
تفاوت
بین حسابداری هزینه ای و حسابداری مدیریتی بسیار دقیق می باشد . NAA
حسابداری هزینه ای را به عنوان« گروهی حساب شده و منظم از شیوه ها جهت ثبت و
گزارش اندازه های هزینۀ تولید کالا و انجام خدمات در جمع کل و در جزئیات »
معرفی می نماید. آن شامل روش هایی برای تشخیص ، طبقه بندی ، جمع بندی ،
تخصیص و گزارش هزینه ها می باشد و آنها را با استاندارد های هزینه ای
مقایسه می نماید . از طریق این معرفی حسابداری هزینه ای و تشریح NAA از
حسابداری مدیریتی یک چیز بسیار روشن می شود : عملکرد عمدۀ حسابداری هزینه
ای ، گردآوری هزینه برای برآورد سرمایه و تصمیم حقوقی ( در آمدی ) می باشد .
حسابداری مدیریتی ، بر استفاده از داده های هزینه ای برای برنامه ریزی ،
کنترل و اهداف تصمیم گیری ،
تأکید دارد …
 
حسابداری
مدیریتی همانطور که توسط NAA تشریح می شود ، شیوه ای در شناسایی ، اندازه
گیری ، گرد آوری ، تحلیل ، آماده سازی و ارتباطی با اطلاعات مالی می باشد
که مدیریت آن را به منظور برنامه ریزی ، برآورد و کنترل یک سازمان به کار
می برد . آن استفاده ای مناسب از منابع سازمان را تضمین می نماید .
حسابداری مدیریتی ، مسئولیت آماده سازی گزارشات مالی را برای گروه های غیر
مدیریتی مثل آژانس های قانونی و مقام های مالیاتی ، ایجاد می نماید . به
طور ساده می توان گفت که حسابداری مدیریتی ، حسابداری است برای طرح ریزی ،
کنترل ، فعالیت های تصمیم گیری برای یک سازمان .
حسابداری مالی در برابر حسابداری مدیریتی .
حسابداری
مالی عمدتاً مربوط می باشد به جنبه های تاریخی از گزارش خارجی که آن
اطلاعات مالی ای را برای گروه های خارجی مثل سرمایه گذاران ، طلبکاران و
دولتمردان فراهم می آورد . به منظور جلوگیری از انحراف گروه های خارجی ،
حساب مالی توسط آنچه که GAAP نامیده می شود ، تحت کنترل است . حسابداری
مدیریتی به عبارتی دیگر مرتبط می باشد با فراهم اطلاعات برای مدیران داخلی ،
کسانی که مسئول برنامه ریزی و کنترل عملکرد مؤسسه ( شرکت ) و تصمیم گیری
های مدیریتی می باشند. به علت استفادۀ داخلی حسابداری مدیریتی ، آن از GAAP
پیروی نمی کند . تفاوت های بین حسابدارهای مدیریتی و حسابدارهای مالی در
زیر خلاصه می شود :
حسابدارهای مدیریتی
1 ـ برای کاربران داخلی داده ها را فراهم می آورد .
2 ـ توسط قانون اجباری نمی باشد .
3 ـ پیرو GAAP نیست .
4 ـ بر ارتباط و انعطاف پذیری داده ها تأکید می کند .
5 ـ تأکیدی بیشتری بر آینده دارد .
6 ـ روی گروه ها همانند کل یک تجارت تمرکز می کند .
7 ـ خیلی زیاد از دیگر بخش ها مثل مدیریت مالی ، مدیریت اقتصادی و تأمین بودجه بهره مند می شود
8 ـ وسیله ایست برای یک پایان
حسابداری های مالی
1 ـ برای کاربران خارجی ، داده ها را فراهم می آورد .
2 ـ در قانون اجباری است .
3 ـ پیرو GAAP است .
4 ـ باید تولید کنندۀ داده های زمانی و صحیح باشد .
5 ـ بر گذشته تأکید دارد.
6 ـ به تجارت به طور کلی می نگرد .
7 ـ در درجۀ اول به خودش تکیه می کند .
8 ـ خودش یک پایان است .
حسابداری هزینه ای در برابر حسابداری مدیریتی .
تفاوت
بین حسابداری هزینه ای و حسابداری مدیریتی بسیار دقیق می باشد . NAA
حسابداری هزینه ای را به عنوان« گروهی حساب شده و منظم از شیوه ها جهت ثبت و
گزارش اندازه های هزینۀ تولید کالا و انجام خدمات در جمع کل و در جزئیات »
معرفی می نماید. آن شامل روش هایی برای تشخیص ، طبقه بندی ، جمع بندی ،
تخصیص و گزارش هزینه ها می باشد و آنها را با استاندارد های هزینه ای
مقایسه می نماید . از طریق این معرفی حسابداری هزینه ای و تشریح NAA از
حسابداری مدیریتی یک چیز بسیار روشن می شود : عملکرد عمدۀ حسابداری هزینه
ای ، گردآوری هزینه برای برآورد سرمایه و تصمیم حقوقی ( در آمدی ) می باشد .
حسابداری مدیریتی ، بر استفاده از داده های هزینه ای برای برنامه ریزی ،
کنترل و اهداف تصمیم گیری ،
تأکید دارد …

 

تحقیق حسابداری مدیریتی

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

18 کیلوبایت

تعداد صفحات

26

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip