تحقیق حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

25000 تومان

حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی : – این حساب یکی از حسابهای مستقل وجوه دولتی می باشد . – برای نگهداری حساب منابع مالی خاصی که برای تامین هزینه های مشخصی استفاده می شود در اغلب موارد مشابه حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری ( اعتبارات هزینه ای ) است . – در ا

توضیحات

تحقیق حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

دانلود تحقیق با موضوع حساب مستقل وجوه  درآمد اختصاصی،
در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی :
– این حساب یکی از حسابهای مستقل وجوه دولتی می باشد .

برای نگهداری حساب منابع مالی خاصی که برای تامین هزینه های مشخصی استفاده
می شود در اغلب موارد مشابه حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری ( اعتبارات
هزینه ای ) است .
– در این فصل :
• موارد تشابه
حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای و وجوه اختصاصی بحث و
• موارد افتراق بررسی قرار می گیرد
ماموریت حساب مستقل وجوه اختصاصی :
– این حساب برای اجرای برنامه ها و فعالیتهای دولتی ، مسئولیت نگهداری حسابهای منابع مالی را به عهده دارد .
– و برای تامین هزینه های خاص برنامه ها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد .
– پس ماموریت این حساب مستقل به عنوان یک مرکز هزینه و در آمد مشخص در دستگاه

نگهداری حساب
اجرایی ارایه گزارشهای مالی جداگانه برای تحصیل و مصرف در آمدهای خاصی است
که برای اجرای فعالیتها و برنامه های مخصی تخصیص می یابد .
منابع مالی و ویژگی های حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصی :
– پس منابع مالی حساب مستقل وجوه اختصاصی دستگاههای اجرایی را در امدهای اختصاصی تشکیل می دهد .
– در آمدهای اختصاصی به در آمدهایی اطلاق می شود که :
– اجازه قانون تحصیل
– و در بودجه سالانه کل کشور تحت
– عنوان در آمد اختصاصی پیش بینی می شود .
– که برای تامین هزینه های خاصی که برای اجرای فعالیتها و برنامه های دستگاههای اجرایی ضروری است مصرف می شود
شرایط ایجاد حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصی در دستگاه های دولتی
1-
تحصیل در آمد اختصاصی توسط وزارتخانه و موسسات دولتی مستلزم مجوز قانونی
است که از طریق تصویب قانون توسط قوه مفننه تحقق می یابد .
2- نوع و
میزان در آمدها و همچنین نوع و میزان هزینه ها تخت عنوان ” در آمد اختصاصی ”
و ” اعتبارات اختصاصی ” باید در بودجه سالانه کشور پیش بینی شود
3- در آمدهای اختصاصی باید منحصراً به مصرف هزینه های خاص و معین برسد . پس تحقق 3 شرط فوق مجوزی برای افتتاح این حساب می باشد .
اگر مجوز جهت تحصیل در آمد نداشته باشیم ، ایجاد حسان مستقل منطقی است

در بعضی مواقع ما به رغم وجود مجوز جهت تحصیل در آمد ، آنها در بودجه
سالانه پیش بینی نشده اند در اینصورت نگهداری حساب و ارایه گزارشهای مالی
آن از طریق حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای صورت می پذیرد . مثال مثل
سازمان سنجش که طبق تبصره 49 قانون بودجه سال 64 به وزارت علوم و تحقیقات و
فناوری اجازه داده می شود که هزینه برگزاری امتحانات ورودی واریز نماید . و
خزانه دارای معادل همین وجه جهت مصارف این سازمان در اختیار سازمان قرار
می دهد تا به مصرف هزینه های برگزاری آزمون برسد .
– در صورتیکه مواد مصرف در امد اختصاصی در قوانین و مقررات تعیین نشود ، خاص بودن مصرف در آمد نیز تحقق نمی یابد …

 
حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی :
– این حساب یکی از حسابهای مستقل وجوه دولتی می باشد .

برای نگهداری حساب منابع مالی خاصی که برای تامین هزینه های مشخصی استفاده
می شود در اغلب موارد مشابه حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری ( اعتبارات
هزینه ای ) است .
– در این فصل :
• موارد تشابه
حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای و وجوه اختصاصی بحث و
• موارد افتراق بررسی قرار می گیرد
ماموریت حساب مستقل وجوه اختصاصی :
– این حساب برای اجرای برنامه ها و فعالیتهای دولتی ، مسئولیت نگهداری حسابهای منابع مالی را به عهده دارد .
– و برای تامین هزینه های خاص برنامه ها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد .
– پس ماموریت این حساب مستقل به عنوان یک مرکز هزینه و در آمد مشخص در دستگاه

نگهداری حساب
اجرایی ارایه گزارشهای مالی جداگانه برای تحصیل و مصرف در آمدهای خاصی است
که برای اجرای فعالیتها و برنامه های مخصی تخصیص می یابد .
منابع مالی و ویژگی های حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصی :
– پس منابع مالی حساب مستقل وجوه اختصاصی دستگاههای اجرایی را در امدهای اختصاصی تشکیل می دهد .
– در آمدهای اختصاصی به در آمدهایی اطلاق می شود که :
– اجازه قانون تحصیل
– و در بودجه سالانه کل کشور تحت
– عنوان در آمد اختصاصی پیش بینی می شود .
– که برای تامین هزینه های خاصی که برای اجرای فعالیتها و برنامه های دستگاههای اجرایی ضروری است مصرف می شود
شرایط ایجاد حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصی در دستگاه های دولتی
1-
تحصیل در آمد اختصاصی توسط وزارتخانه و موسسات دولتی مستلزم مجوز قانونی
است که از طریق تصویب قانون توسط قوه مفننه تحقق می یابد .
2- نوع و
میزان در آمدها و همچنین نوع و میزان هزینه ها تخت عنوان ” در آمد اختصاصی ”
و ” اعتبارات اختصاصی ” باید در بودجه سالانه کشور پیش بینی شود
3- در آمدهای اختصاصی باید منحصراً به مصرف هزینه های خاص و معین برسد . پس تحقق 3 شرط فوق مجوزی برای افتتاح این حساب می باشد .
اگر مجوز جهت تحصیل در آمد نداشته باشیم ، ایجاد حسان مستقل منطقی است

در بعضی مواقع ما به رغم وجود مجوز جهت تحصیل در آمد ، آنها در بودجه
سالانه پیش بینی نشده اند در اینصورت نگهداری حساب و ارایه گزارشهای مالی
آن از طریق حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای صورت می پذیرد . مثال مثل
سازمان سنجش که طبق تبصره 49 قانون بودجه سال 64 به وزارت علوم و تحقیقات و
فناوری اجازه داده می شود که هزینه برگزاری امتحانات ورودی واریز نماید . و
خزانه دارای معادل همین وجه جهت مصارف این سازمان در اختیار سازمان قرار
می دهد تا به مصرف هزینه های برگزاری آزمون برسد .
– در صورتیکه مواد مصرف در امد اختصاصی در قوانین و مقررات تعیین نشود ، خاص بودن مصرف در آمد نیز تحقق نمی یابد …

 

تحقیق حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

16 کیلوبایت

تعداد صفحات

25

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip