تحقیق حضرت مهدي و زندگی ایشان

25000 تومان

مقدمه « اصالت مهدويت » از جهت قبول اسم و ابتناء آن بر بشارت ، پيامبران و اديان آسماني، تمام اديان آسماني به پيامبران به پيروان خود، عصر درخشان و سعادت عمومي و آينده مشعشع و صلح جهاني و دوران پر خير و بركتي را نويد داده‌اند كه در آن نگراني ها ، دلهره

توضیحات

تحقیق حضرت مهدي و زندگی ایشان

مقدمه
« اصالت مهدويت » از جهت قبول اسم و ابتناء آن بر بشارت ، پيامبران و اديان آسماني، تمام اديان آسماني به پيامبران به پيروان خود، عصر درخشان و سعادت عمومي و آينده مشعشع و صلح جهاني و دوران پر خير و بركتي را نويد داده‌اند كه در آن نگراني ها ، دلهره‌ها و هراس ها مرتفع مي شود و به يمن ظهور شخص بزرگ و مردي خدائي كه به تاييدات الهي مويد است، در روي زمين، منطقه، شهر، دهي باقي نماند مگر آن بانگ دل نواز توحيد بلند شود و روستايي يكتا پرست ، تاريكي شرك را زايل سازد و علم، عدل، راستي و امانت ، چهره جهان آراي خود را بنماياند و همه جا را منور مي سازد. اين موعود عزيز بر حسب استوارترين و صحيح ترين مصادراسلامي خليفه دوازدهم و دوازد هـمين رهـبر و امـام بعد از آن حـضرت و هـم نام و كنـيه آن
حضرت است و القاب مشهورش در بين مسلمين مهدي قائم.
از اين رو اصالت مهدويت را مي توان به 10 بخش تقسيم نمود:
1ـ اصالت مهدويت از جهت معقول بودن امكان آن
2- اصالت مهدويت از جهت اتكاء بر مبناي معقول و منطقي
3- اصالت مهدويت از جهت موافقت با فطرت و نواميس عالم خلقت
4- اصالت مهدويت از جهت قبول و مبتـني بودن آن بر بـشارات پيـامـبران و اديان آسماني
5- اصالت مهدويت از جهت ابتناي آن بر آيات قرآن كريم
6- اصالت مهدويت از جهت ابتناي آن بر احاديث آن معتبر و متواتر
7-اصالت مهدويت از جهت اتفاق مسلمانان و اجماع شيعه و اهل سنت
8- اصالت مهدويت از جهت معجزات و كرامات
9- اصالت مهدويت از جهت ابتناي آن بر توحيد و يكتا پرستي
10- اصالت مهدويت از جهت  نقش آن در عمـل و برقراري عدالت و به ثمـر رسـاندن
انقلاب اسلام .
2ـ اصالت مهدويت از جهت معقول بودن امكان آن
بديهي است آنچه در بررسي و شناخت اصل و آغاز كار است ، معقول بودن و خردپسند بودن آن است. به اين معني كه عقل را غير عقلاني بداند، در تمام مـسائل در تمام مسائل علمي و غير علمي اين قانون جـريان دارد كه اول، بايد امـكان آن پذيرفـته شود و احتمال واقعيت داشتن يا واقعيت يافتن آن در نظر عـقل مردود نـباشد. بر اين اساس است كه فرضيه هاي علمي مختلف در چگونگي پيدايـش جهان، پـيدايـش زمين، پيدايش حيات، پايان جهان،تحولات كيهاني و صدها مسـاله اي جاري شد و امكان آن را عقل قبول كرد واحتمال آن را رد ننمود،اثبات آن اگر جـستجويش محسوس نـباشـد از راه وحي و اخبار انبياء؛ بلكه خبر اشـخاص موثق و افـرادي كـه داعـي به دروغ گفتن ندارند عقلائي و صحيح مي باشد. لذا به نـقل ديگران به وجود بسـياري از موجـودات كوچك و بزرگ و حوادث جوي و گذشته و آينده اكتفا مي شـود. و به اخـبار انبـياء از وجود ملائكه و عالم غيـب و بهشـت و جـهنم و امور ديـگر اعـتماد و اطمـينان و يقين حاصل مي گرددو اين روش كـاملا عقلاني و منطقي اسـت و تخلـف از آن خـلاف عقـل است اصالت عقيده به مهدوبت از اين جهت محتاج به هيچ بياني نيست ،زيرا هر عقلي امكان آن را جايز نـمي داند. هـر چه بـيانديشـيم و هر دانـشمندي آنچه بيانــديـشد  نمي تواند در اصالت مهدويت از اين جهت ايرادي بگيرد يا حرفي بزند …

تحقیق حضرت مهدي و زندگی ایشان

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

41 کیلوبایت

تعداد صفحات

56

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip