تحقیق خداشناسي

20000 تومان

آيا در خدايي كه آفرينندة آسمان ها و زمين است شكي هست؟… فاطر در لغت به معناي خالقي است كه بدون نمونه مي آفرينند و نيز به معناي شكافنده است؛ و چون به هنگام خلقت آسمان ها و زمين، اولاً آفرينش بدون نمونة قبلي بود و ثانياً، گويي پردة تاريكِ نيستي شكافته

توضیحات

تحقیق خداشناسي

آيا در خدايي كه آفرينندة آسمان ها و زمين است شكي هست؟…
فاطر در لغت
به معناي خالقي است كه بدون نمونه مي آفرينند و نيز به معناي شكافنده است؛
و چون به هنگام خلقت آسمان ها و زمين، اولاً آفرينش بدون نمونة قبلي بود و
ثانياً، گويي پردة تاريكِ نيستي شكافته شد و نور هستي در آسمان ها و زمين
آشكار گشت؛ اين واژه دربارة خلقت آن ها به كار رفته است؛ يا اين كه اشاره
اي است به اين يافتة جديد ستاره شناسان كه همة كرات و منظومه ها در روز اول
به صورت توده اي بزرگ و به هم پيوسته بود كه بر اثر حركت به دور خود و
نيروي گريز از مركز، شكافته شد و قطعاتي از آن به خارج پرتاب شد و منظومه
ها و كهكشان ها و ثوابت و سيارات به وجود آمد …

تحقیق خداشناسي

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

10 کیلوبایت

تعداد صفحات

18

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip