تحقیق خشونت سیاسی

25000 تومان

خشونت سياسي در مفهوم اجتماعي نيز ما كاملا به مثال هاي فوق نزديك هستيم. در اينجا خشونت را مي توان به وارد آوردن نوعي فشار و زور فيزيكي از سوي يك نهاد، يك فرد يا يك گروه بر نهاد، فرد يا گروهي ديگر دانست كه با هدف وادار كردن آن نهاد يا افراد به انجام كا

توضیحات

تحقیق خشونت سیاسی

دانلود تحقیق با موضوع خشونت سیاسی،
در قالب word و در 32 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

خشونت سياسي
در
مفهوم اجتماعي نيز ما كاملا به مثال هاي فوق نزديك هستيم. در اينجا خشونت
را مي توان به وارد آوردن نوعي فشار و زور فيزيكي از سوي يك نهاد، يك فرد
يا يك گروه بر نهاد، فرد يا گروهي ديگر دانست كه با هدف وادار كردن آن نهاد
يا افراد به انجام كاري بر خلاف ميل و اراده شان انجام بگيرد. از اين رو
خشونت همواره در برابر ميل، اراده و آزادي قرار دارد و به نوعي حدود آنها
را تعيين مي كند. منتها با توجه به اين نكته كه آزادي يك فرد مي تواند
دقيقا در نقطه معكوس آزادي فرد ديگري قرار اشته باشد. فرد “الف” ممكن است
با عمل خشونت آميز خود حق فرد “ب” را از ميان ببرد يا محدود كند، اما فرد
“ب” نيز ممكن است بتواند با واكنش خشونت آميز خود حق خود را بار ديگر به
دست بياورد و در نتيجه ميل‏ اراده و آزادي فرد “الف” را محدود كند.
خشونت
سياسي را با حركت از همين نكات مي توان گونه اي از خشونت تعريف كرد كه
موضوع آن بر سر قدرت سياسي  باشد‏ چه بر سر دستيابي به قدرت، چه بر سر
اعتراض و نابود كردن يك قدرت و چه بر سر حفظ و تداوم بخشيدن به يك قدرت
موجود.  در اين معناي عام، خشونت سياسي را نمي توان لزوما از مفهوم طبيعي
خشونت جدا كرد زيرا موضوع قدرت در مركز و بطن تقريبا  تمام انواع خشونت ها
نهفته است. حتي در آنچه به ظاهر “غير سياسي ترين ” اشكال خشونت مي آيد،
مثلا خشونت هاي خانوادگي يا خشونت هاي شهري، موضوع بر سر نوعي قدرت است. بر
سر آن كه كدام يك از طرفين داراي سلطه بر ديگري باشد. هر بار ، هر نوع
قدرتي موجوديت خود را در خطر ببيند ، طبيعي ترين واكنش آن، رفتار خشونت
آميز است. از اين رودر این مطلب ، هر چند تكيه اصلي بر موضوع خشونت سياسي
در خاص ترين اشكال آن يعني پديده هايي نظير جنگ، انقلاب، شورش ها و تنش هاي
اجتماعي، سركوب، ترور و… مي باشد اما رابطة حوزه خاص سياست با حوزه
عمومي، يعني تقسيم و توزيع قدرت در گستره جامعه و در نهاد هاي بيشمار
اجتماعي فراموش نمي شود. خشونت را بايد در طيفي در نظر گرفت كه با حركت از
ساده ترين اشكال حيات و كوچكترين واحدهاي اجتماعي نظير خانواده تا بزرگترين
اين واحدها نظير كشورها و مناطق فراملي تداوم دارد، هر چند تبلور آن عموما
در شكل هاي سختي چون جنگ و شورش و … است.
اگر نگاهي به اطراف خود
بياندازيم به سرعت پي مي بريم كه خشونت شكلي گسترده و حضوري كامل در
پيرامون ما دارد. از لحاظ زيست شناختي همانگونه كه خواهيم ديد خشونت بخشي
تفكيك ناپذير از مكانيسم هاي حياتي ما است. در بعدي  بزرگ تر، درون واحد
خانوادگي، بازيگران اجتماعي به محض آنكه قشربندي و تفاوت گذاري در ميان
آنها آغاز مي شود يعني به محض قرار گرفتن در نقش همسر‏ پدر، مادر، فرزند ،
خواهر، برادر و ….داراي حوزه هاي قدرت خاص مي شوند كه آماده اند بر سر آن
دست به رفتارهاي خشونت آميز بزنند. پيدا شدن مفهوم “مالكيت” بر اشياء يا
بر فضا ها، از پايين ترين سنين، فرد را وامي دارد كه براي حفظ “اموال” خود 
و يا “فضاي اختصاصي” خود با ديگر اعضاي  خانواده وارد رقابت شود. ورود
تصاوير و اخبار خشونت آميز از طريق رسانه ها درون اين سلول اجتماعي كوچك
خود عاملي است نه فقط در تقويت رفتارهاي خشونت آميز ، بلكه همچنين و به
ويژه  در مشروعيت بخشيدن به آنها. رفتارها، تصاوير و داده هاي رسانه اي از
دوران كودكي به ما مي آموزند كه هر كس بايد براي حفظ قدرت و امتيازات خود
از همه وسايل و از جمله از خشونت استفاده كند و كسي كه از انجام چنين كاري
ابا داشته باشد، بي شك در موقعيت آسيب پذير و شكننده قرار خواهد گرفت.
با
خارج شدن از سلول خانوادگي، بار ديگر خشونت را در پيرامون خود در اشكال
مختلف مشاهده مي كنيم. خشونت هاي شهري يا مدني به خصوص در شرايط وجود
فشارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي اشكال رايجي هستند كه هر فردي ممكن است
در محيط كاري و يا در رفت و آمدهاي روزمرة خود مشاهده كند. در اين نوع از
خشونت ها نيز بار ديگر مناسبات قدرت وارد عمل مي شوند.
در جوامع مدرن،
رفتارهاي خشونت آميز عمومي، منع قانوني دارد و هيچكس حق چنين كاري را
ندارد. اين رفتارها تنها در دو حالت قابل انجام است. نخست از سوي اشخاصي كه
رسما و قانونا امتياز برخوردهاي خشونت آميز در شرايط خاص را از دولت
دريافت كردهاند مثلا نيروهاي انتظامي و نظامي و دوم كساني كه در برابر
اعمال يك خشونت جمعي غير دولتي، دست به دفاع خشونت آميز از خود زده اند. در
حالت اخير خشونت اول به خشونت بعدي، نوعي مشروعيت مي دهد كه البته اين
مشروعيت جنبة استثنا دارد، يعني تنها در حالتي به عنوان حق دفاع از خود
تلقي مي شود كه دقيقا مشخص باشد نيروهاي رسمي اعمال خشونت، در انجام كار
خود ناتوان بوهاند. اگر فردي ثابت كند كه جان او در خطر بوده  و هيچ امكاني
براي دسترسي به نيروهاي انتظامي براي طلب كمك نداشته است، در اين صورت
خشونتي كه او در دفاع از خويش به انجام رساند قابل توجيه و مشروع قلمداد
خواهد شد.
اگر باز هم چشم انداز خود را گسترده تر سازيم و در عرصة يك
كشور بر روابط سياسي نگاهي بياندازيم، مشاهده مي كنيم كه خشونت با حضوري
پيوسته تر و موثرتر هر لحظه مي تواند وارد عمل شود. تنش ها و شورش هاي
سياسي عليه حكومت ها و خشونت حكومت ها عليه مخالفان، قتل ها و خرابكاري ها و
ترورهاي سياسي مخالفان و مقابله به مثل كردن دولت ها با به زندان انداختن،
سركوب، شكنجه و اعدام مخالفان، متاسفانه در جهان امروز هنوز در بسياري از
كشورها رايج هستند. و اين رفتارهاي خشونت آميز مي توانند در سطح يك حاكميت
ملي تا شديدترين اشكال خشونت، جنگ هاي داخلي و انقلاب ها پيش روند. نظام
هاي سياسي را زير و رو كرده و تاريخ كشورها را در مسيرهاي جديدي قرار دهند.

تحقیق خشونت سیاسی

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

19 کیلوبایت

تعداد صفحات

32

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip