تحقیق خلاصه کتاب تاریخ سینما

24000 تومان

ابتدا مثال مادی و مجسم نقاشی را در نظر بگیریم که فرضا کلبه ای محقر را در محله ای فقیرنشین تصویر می کند. اهل محل که این کلبه را در زندگی روزمره می شناسند شاید نقاش را به خاطر انتخاب چنین موضوعی دیوانه تصور کنند کلبه ای کثیف و قدیمی و رو به ویرانی که س

توضیحات

تحقیق خلاصه کتاب تاریخ سینما

ابتدا مثال مادی و مجسم نقاشی را در نظر بگیریم که فرضا کلبه ای محقر را در
محله ای فقیرنشین تصویر می کند. اهل محل که این کلبه را در زندگی روزمره
می شناسند شاید نقاش را به خاطر انتخاب چنین موضوعی دیوانه تصور کنند کلبه
ای کثیف و قدیمی و رو به ویرانی که سالهاست رنگ آمیزی به خود ندیده است.
ولی همین اشخاص اگر کار نقاش را تماشا کنند متوجه می شوند کلبه آنطور که به
نظر نقاش می رسد، با رنگهای آفتاب خورده و طرحی پشت علفهای هرزه درز آجرها
اندکی محو شده چیز زیبایی است. فیلمساز امریکایی، نیز کار خود را به همین
صورت تلقی کرده می نویسد: «وظیفه ای که من می خواهم به انجام برسانم آن است
که شما را وادار به دیدن کنم». «والترپی تر» هم، از نقطه نظری اندکی
متفاوت، هنرمند را کسی می داند که استعداد و امکان ماده خامی را که در دست
گرفته است می شناسد و آن را آزاد می کند. وی در تأیید نظر خود این گفته از
«میکلانژ» را نقل می کند.
«هنر چیزی جز برداشتن و کنار گذاشتن «مازاد» نیست … به نظر میکلانژ، اثر تمام شده هنری جایی در دل پاره سنگ نتراشیده نهفته است.»
سه مرحله هنر
تعریف مشخصات هنر و حدودی که بر آن قائل هستیم هر چه باشد مهم آن است که مفهومی که برای هنر قائل هستیم شامل تمام سلسله مراتب باشد.
الف) تجربه یا ادراک هنرمند
ب) بیان این ادراک با یک وسیله بیان هنری
ج) تمتع مخاطب و، در غایبت عالی اش، ایجاد تجربه مشابه در مخاطب.
در
عین حال که سلسله مراتب آفرینش هنری، دارای تمامیت و تداوم است، این که
مراحل مختلف سلسله مراتب فوق تا چه حد از یکدیگر قابل تفکیک هستند و در کجا
یکی ختم و دیگری آغاز می شود، جای حرف و بحث دارد…

تحقیق خلاصه کتاب تاریخ سینما

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

26 کیلوبایت

تعداد صفحات

46

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip