تحقیق درباره انواع خط

20000 تومان

خَط، هنر تثبیت ذهنیات است با علایم معهود چشم. احتیاج به حفظ خاطره‌ها نخستین محرک پیدایی خط در بین اقوام عالم بود. چه انسان اولیه برای حفظ اموری که می‌خواست سالهای مدید باقی بماند، ابتدا به رسم صور آنها پرداخت و از این تصویرپردازی روش تصویرنگاری را بو

توضیحات

تحقیق درباره انواع خط

خَط، هنر تثبیت ذهنیات است با علایم معهود چشم. احتیاج به حفظ خاطره‌ها
نخستین محرک پیدایی خط در بین اقوام عالم بود. چه انسان اولیه برای حفظ
اموری که می‌خواست سالهای مدید باقی بماند، ابتدا به رسم صور آنها پرداخت و
از این تصویرپردازی روش تصویرنگاری را بوجود آورد. روش تصویرنگاری که به
ابتدا ناظر به رسم صور اشیاء بود، بعدها توانست با تصویر اشیایی شبیه به
اندیشه‌ها به نمایش اندیشه نیز اقدام کند. این طریق نمایش اندیشه همانست که
نام اندیشه‌نگاری را در تاریخ خطوط دارد. روش اندیشه‌نگاری، گرچه تا حدی
رافع نقص تصویرنگاری شد ولی باز کافی نبود چه در این روش اندیشه‌ها با
علایمی نمایش داده می‌‌شدند که بکلی فارغ و مستقل از زبان بودند. در قدیم
یک سلسله اعمال و علایمی وجود داشت که تا حدی به حفظ خاطره‌ها و اموری که
باید حفظ شوند، کمک می‌کرد، نظیر: چوب‌خط‌های کوچک آلمانیهای قدیم و یا
ریسمانهای گره‌خوردهٔ مردمان پرو از زمان اینکاها و یا گردن بندهای صدفی
قوم ایروکوا به نام وامپون و بالاخره چوب‌خط‌های استرالیایی ها. نارسایی
روش اندیشه‌نگاری موجب شد که در کار نگارش طریق دیگری پیش آید که بستگی
بیشتر با زبان داشته باشد، یعنی بستگی با اصواتی که چون گوش آنها را شنید،
معانی آنها را درک کند. در این روش، اسم‌ها با علایمی نمایش داده می‌شوند
که ربطی با اصوات مزبور ندارند، ولی در عوض آن خاصیت را دارند که چون چشم
آنها را دید (بوقت قرائت) الفاظی قرین این علامات کند. با بکار بستن علایمی
که شکل کلمات آن جناس لفظی با کلمات مبین معانی آنها دارد خط به مرحلهٔ
هجایی کشانیده شد. در این مرحله، هر هجا با علامتی خاص همراه است که با
پیشرفت نمایش هجایی خط کم‌کم روش الفبایی خط بوجود آمد. در روش سیلابی، با
تجزیهٔ هجاها و نمایش مجزای هر یک از آنها مطلب شکل تحریری به خود می‌گیرد

تحقیق درباره انواع خط

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

21 کیلوبایت

تعداد صفحات

16

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip