تحقیق درباره ربات های هوشمند

33000 تومان

براي اكثر مردم مي تواند رضايت بخش و براي بعضي هم لذّت بخش باشد ، ولي اين رضايت و لذّت زماني به پايان مي رسد كه اجراي كار به صورت عملي تكراري و يك محيط يكنواخت و دائمي به شيوة تكليفي ساده و بدون هيچ گونه رقابت درآيد . وظيفه هايي كه چنين ويژگيهايي دارد

توضیحات

تحقیق درباره ربات های هوشمند

براي
اكثر مردم مي تواند رضايت بخش و براي بعضي هم لذّت بخش باشد ، ولي اين
رضايت و لذّت زماني به پايان مي رسد كه اجراي كار به صورت عملي تكراري و يك
محيط يكنواخت و دائمي به شيوة تكليفي ساده و بدون هيچ گونه رقابت درآيد .
وظيفه
هايي كه چنين ويژگيهايي دارد ، مي تواند استفاده از دستگاههاي مجهز به
وسايل خودكار يا اتوماسيون را مد نظر قرار دهد . همچنين نياز به توليد
انبوه ، مرغوبيت كالا و كيفيت يكنواخت باعث شده كه صنعت امروزه هر چه بيشتر
خود را به سمت دستگاههاي مجهز به وسايل خودكار كامپيوتري يا اتوماسيون
كامپيوتري سوق دهد . در حال حاضـر اكثر خودكار سازهاي مّولد طوري به وسيله
ماشين و يا دستگاهها طراحي شده اند كه بتوانند تعيين شدة قبلي را كه در
محيط توليدي به دقت و فقط براي يك منظور ساخته شده است انجام دهند . تغيير
ناپذيري و گراني دستگاههايي كه معمولاً به نام دستگاههاي اتوماسيون سخت
معروف اند ، باعث شده كه روبات با داشتن قابليت
تغيير پذيري در اجراي كار براي توليدات متفاوت و ارزانتر در محيطهاي مختلف به فراواني در خطوط توليد به كار گرفته شود .

امروز
مي بينيم كه در كشورهاي پيشرفته صنعتي چگونه علم روباتيك در تكنولوژي
وصنعت به طور وسيع گسترش يافته و همين امر باعث شده كه اين علم مورد تحقيق و
بررسي بيشتري قرار گيرد و تكامل و پيشرفت زيادي در زمينه هاي مختلف روبات
مانند حركت شناسي يا سينماتيك ، ديناميك ، برنامه نويسي ، برنامه ريزي ،
كنترل ، حس تشخيص و هوشمندي ماشين صورت گيرد.
آزادي حركت و قابليت
تغيير پذيري روبات باعث گسترش استفادة علم و روباتيك شده است . امّا
متأسفانه هنوز وقتي صحبت از طراحي و كاربرد روبات مي شود ، معياري كه بتوان
با آن كاربرد روبات را مورد سنجش قرار داد وجود ندارد ، غير از خصوصيات
مكانيكي مانند قابليت تكرار كار يا حداكثر قدرت جا به جايي بار به وسيله
روبات از ديگر ويژگيهاي آن سرعت و شتابي است كه روبات ميتواند از خود ارائه
دهد . با آگاهي از اين نوع اطلاعات مكانيكي كه توليد كنندة روبات در دسترس
استفاده كننده گان قرار مي دهد ، هنوز مشكل بتوان كيفيت كامل كاربرد يك
روبات را معلوم كرد . چون روبات سيستمي است مركب از يك تكنولوژي كه داراي
عامل مكانيك و كنترل است ، در نتيجه خصوصيات حركت شناسي و ديناميك روبات
بايد به خوبي طراحي شوند كه به سادگي قابل كنترل باشند . طبيعي است كه
روبات بايد از نقطه نظر كنترل نيز مورد بررسي قرار گيرد . روباتهاي صنعتي
مختلفي وجود دارند كه مي توانند در خطوط توليد متفاوت مورد استفاده قرار
گيرند . سازندگان روباتهاي صنعتي در امر نامگذاري روباتها تا حدودي به
تعريفهاي مشترك دست يافته اند كه مي توان آنرا به صورت زير دسته بندي كرد

تحقیق درباره ربات های هوشمند

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

34 کیلوبایت

تعداد صفحات

65

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip