تحقیق دولت و انتظارات مردم

25000 تومان

آنچه باعث برانگيخته شدن مجدد اين انتظارات گرديده است، شعارهاي آقاي احمدي‌نژاد و به عبارت ديگر گفتمان ايشان در دوران رقابتهاي انتخاباتي است. آقاي احمدي‌نژاد كه خود از چهره و سابقه‌اي انقلابي برخوردار است، در آن دوران، هدف خود را از حضور در اين عرصه، گ

توضیحات

تحقیق دولت و انتظارات مردم

دانلود تحقیق با موضوع دولت و انتظارات مردم،
در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

آنچه
باعث برانگيخته شدن مجدد اين انتظارات گرديده است، شعارهاي آقاي
احمدي‌نژاد و به عبارت ديگر گفتمان ايشان در دوران رقابتهاي انتخاباتي است.
آقاي احمدي‌نژاد كه خود از چهره و سابقه‌اي انقلابي برخوردار است، در آن
دوران، هدف خود را از حضور در اين عرصه، گام برداشتن در مسير تحقق اهداف و
آرمانهاي انقلاب و مبارزه با كژيها و انحرافات بيان داشت و بدين ترتيب شوق و
ذوقي وافر را در دل مردم و بويژه طبقات پايين دست و قشر عظيم جوانان به
وجود آورد.
به اين ترتيب سومين عامل مهم در برانگيختن انتظارات جامعه را
بايد گفتمان انتخاباتي و سياسي رئيس‌جمهور دانست كه در آن هنگام با حرارت
خاصي دنبال شد و نگاه بخش قابل توجهي از جامعه را به خود معطوف ساخت. اين
نكته‌اي است كه كانديداهاي رياست‌جمهوري اگرچه خود نيز به آن توجه دارند
اما به نظر مي‌رسد مقتضيات فضاي انتخاباتي به گونه‌اي آنها را تحت تأثير
قرار مي‌دهد كه خود را ناچار از دادن وعده و وعيدهاي مختلف مي‌بينند. البته
اين بدان معنا نيست كه كانديداها قصد عوامفريبي يا دروغگويي داشته باشند
بلكه بي‌ترديد تمامي آنها در نيت و باطن خود، انجام وعده‌هاي مزبور را
متعهد و متقبل مي‌شوند اما گويا به اين نكته كمتر توجه مي‌كنند كه وعده و
وعيدهاي داده شده، خواه‌ناخواه به يك سلسله انتظارات بدون تاريخ در افكار
عمومي تبديل مي‌شوند و لذا مردمي كه با شور و شوق وارد صحنه انتخابات
مي‌شوند، از همان لحظه اعلام پيروزي يك كانديدا، چشم انتظار عملي شدن اين
وعده‌ها خواهند شد.
چيزي كه باعث هرچه بيشتر داغ شدن تنور اين انتظارات
مي‌شود و بايد از آن به عنوان عامل چهارم نام برد، تبليغات آشكار و پنهاني
است كه رقباي انتخاباتي كانديداي پيروز، به شيوه‌هاي گوناگون در پيش
مي‌گيرند و افكار عمومي را روي وعده‌هاي پيشين رئيس‌جمهور وقت، حساس
مي‌نمايند. البته اين عده نيز كمتر به اين نكته توجه مي‌كنند و يا اهميت
مي‌دهند كه بدين ترتيب نوعي از فرهنگ سياسي را در جامعه شكل مي‌دهند كه چه
بسا در آينده گريبان خود آنها را نيز خواهد گرفت. به هر تقدير بايد گفت
استمرار رقابتهاي انتخاباتي در دوران پس از اعلام نتيجه رأي گيري و باقي
ماندن در همان فضاي رقابت و بهره‌گيري از همان روشها و شيوه‌ها در قبال
«رقيب»، قاعدتاً برفضاي ذهني جامعه و بويژه اين بار بر افكار و تمايلات
طرفداران رئيس‌جمهور تأثيرگذارده و به مطالبات آنها دامن مي‌زند …
آنچه
باعث برانگيخته شدن مجدد اين انتظارات گرديده است، شعارهاي آقاي
احمدي‌نژاد و به عبارت ديگر گفتمان ايشان در دوران رقابتهاي انتخاباتي است.
آقاي احمدي‌نژاد كه خود از چهره و سابقه‌اي انقلابي برخوردار است، در آن
دوران، هدف خود را از حضور در اين عرصه، گام برداشتن در مسير تحقق اهداف و
آرمانهاي انقلاب و مبارزه با كژيها و انحرافات بيان داشت و بدين ترتيب شوق و
ذوقي وافر را در دل مردم و بويژه طبقات پايين دست و قشر عظيم جوانان به
وجود آورد.
به اين ترتيب سومين عامل مهم در برانگيختن انتظارات جامعه را
بايد گفتمان انتخاباتي و سياسي رئيس‌جمهور دانست كه در آن هنگام با حرارت
خاصي دنبال شد و نگاه بخش قابل توجهي از جامعه را به خود معطوف ساخت. اين
نكته‌اي است كه كانديداهاي رياست‌جمهوري اگرچه خود نيز به آن توجه دارند
اما به نظر مي‌رسد مقتضيات فضاي انتخاباتي به گونه‌اي آنها را تحت تأثير
قرار مي‌دهد كه خود را ناچار از دادن وعده و وعيدهاي مختلف مي‌بينند. البته
اين بدان معنا نيست كه كانديداها قصد عوامفريبي يا دروغگويي داشته باشند
بلكه بي‌ترديد تمامي آنها در نيت و باطن خود، انجام وعده‌هاي مزبور را
متعهد و متقبل مي‌شوند اما گويا به اين نكته كمتر توجه مي‌كنند كه وعده و
وعيدهاي داده شده، خواه‌ناخواه به يك سلسله انتظارات بدون تاريخ در افكار
عمومي تبديل مي‌شوند و لذا مردمي كه با شور و شوق وارد صحنه انتخابات
مي‌شوند، از همان لحظه اعلام پيروزي يك كانديدا، چشم انتظار عملي شدن اين
وعده‌ها خواهند شد.
چيزي كه باعث هرچه بيشتر داغ شدن تنور اين انتظارات
مي‌شود و بايد از آن به عنوان عامل چهارم نام برد، تبليغات آشكار و پنهاني
است كه رقباي انتخاباتي كانديداي پيروز، به شيوه‌هاي گوناگون در پيش
مي‌گيرند و افكار عمومي را روي وعده‌هاي پيشين رئيس‌جمهور وقت، حساس
مي‌نمايند. البته اين عده نيز كمتر به اين نكته توجه مي‌كنند و يا اهميت
مي‌دهند كه بدين ترتيب نوعي از فرهنگ سياسي را در جامعه شكل مي‌دهند كه چه
بسا در آينده گريبان خود آنها را نيز خواهد گرفت. به هر تقدير بايد گفت
استمرار رقابتهاي انتخاباتي در دوران پس از اعلام نتيجه رأي گيري و باقي
ماندن در همان فضاي رقابت و بهره‌گيري از همان روشها و شيوه‌ها در قبال
«رقيب»، قاعدتاً برفضاي ذهني جامعه و بويژه اين بار بر افكار و تمايلات
طرفداران رئيس‌جمهور تأثيرگذارده و به مطالبات آنها دامن مي‌زند …

تحقیق دولت و انتظارات مردم

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

11 کیلوبایت

تعداد صفحات

8

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip