تحقیق رقص در فرهنگ های مختلف

20000 تومان

مي توان از روي قرائن و شوهاد گفت كه انسان ‌هاي پيش ازتاريخ نيز مي رقصيدند. ماركي داريم از نقاشيهاي غارهاي فرانسه كه قدمت آن به ده هزار سال پيش ميرسد موضوع آنها رقصهاي جنگي و شمني است. اما به سبب قلت شواهد از اين رقصها چندان آگاهي در دست نيست. بر اساس

توضیحات

تحقیق رقص در فرهنگ های مختلف

مي توان از روي قرائن و شوهاد گفت كه انسان ‌هاي پيش ازتاريخ نيز مي
رقصيدند. ماركي داريم از نقاشيهاي غارهاي فرانسه كه قدمت آن به ده هزار سال
پيش ميرسد موضوع آنها رقصهاي جنگي و شمني است. اما به سبب قلت شواهد از
اين رقصها چندان آگاهي در دست نيست.
بر اساس آنچه از فرهنگهاي پيش از
تاريخ در مراحل مختلف پيشسرفت( از لحاظ وسايل زندگي و ابزار و اسلحه) به
دست آمده نشان ميدهد كه مي توان آنها را با قبايل بدوي امروزي جهان مقايسه
كرد و همانند گرفت. بدين شيوه ميتوان دربارة رسوم و عادات و وسايل كشت و
كار و زندگي و اجتماع و جنبه‌هاي گوناگون زندگي ايشان تا كنون به دست ما
رسيده است متعلق است به فرهنگ بزرك مديترانه‌اي ك پيش از مسيحيت بوده است.
مردم
باسيتاني كلده رقص را در مراحل آموزش به كار ميبردند ونيز ايشان را نخستين
مردمي مي دانند كه به علم ستاره شناسي پر داختند و آن را به وسيله باله
هايي سنبو ليك و علائمي مي آموختند. شاون مي نويسد كه بر روي دشت بشقاب
گونه اي در بيرون يكي از بزرگترين شهرهاي ايشان مردم در روزي معين فراهم مي
آمدند. هر فرد بالغي در پر ستشگاهي كه به نام ستاره اي كه در طالع او بود
ودر زمان سيطره و چيرگي آن به جهان آمده بود مي رفت. آنگاه افراد با صفهاي
خاص و حركات معيني همچنانكه سنجها و شيپورهاي مفرغي همراه داشتند به تقليد
از گردش ستارگان و كودكان از ارتفاعات پيرامون به تماشا مي پرداختند1.
بسياري
از اين عوامل پايكوپي با آنكه نمي توان ميان فرهنگ كلده و فرهنگ سرخ
پوستان امريكاي شمالي و مركزي از نظر زمان و مكان مشابهتي يافت باز
هماننديهايي در ساختمان اين رقصهاموجود است …

تحقیق رقص در فرهنگ های مختلف

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

16 کیلوبایت

تعداد صفحات

23

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip