تحقیق روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی

25000 تومان

روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی در بعضی از واحد های تولیدی دستمزد ایام مرخصی پس از استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی یکجا به حسابهای سربار منظور می گردد . این نحوه عمل موجب می شود بهاء تمام شده محصولات تولید شده در ماهی که کارکنان از مرخصی استفاده

توضیحات

تحقیق روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی

دانلود تحقیق با موضوع روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی،
در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی
در
بعضی از واحد های تولیدی دستمزد ایام مرخصی پس از استفاده کارکنان از
مرخصی استحقاقی یکجا به حسابهای سربار منظور می گردد . این نحوه عمل موجب
می شود بهاء تمام شده محصولات تولید شده در ماهی که کارکنان از مرخصی
استفاده نموده اند افزایش یابد این افزایش بهاء دو دلیل دارد:
الف – طبق
قانون کار به کارگران در مدت مرخصی استحقاقی حقوق پرداخت می شود . به این
ترتیب هر کارگر با انجام 11 ماه کار 12 ماه حقوق دریافت می کند .
بنا
براین هزینه دستمزد ایام مرخصی کارگر در مقابل کار انجام نشده خواهد بود .
این موضوع بهاء تمام شده محصولات ساخته شده در ماه استفاده از مرخصی را
افزایش خواهد داد.
ب – معمولا در زمان مرخصی کارگر از حجم تولید کاسته
می شود و با کاهش حجم تولید به علت ثابت بودن بسیاری از اقلام هزینه بهاء
تمام شده محصولات ساخته شده در این مدت افزایش می یابد .
بر اساس این
روش در ابتدای هر دوره مالی حقوق و دستمزد ایام مرخصی کارگران برآورد می
شود و در پایان هر ماه که لیست حقوق و دستمزد تهیه می شود ، هزینه حقوق و
دستمزد محاسبه شده به حساب کنترل حقوق و دستمزد بدهکار و حساب ذخیره دستمزد
ایام مرخصی بستانکار می شود.
در ضمن هزینه دستمزد ایام مرخصی کارکنانی
که به طور مستقیم در یا غیر مستقیم در تولید کار می کنند به حساب کنترل
سربار ساخت و یا سربار اداری و تشکیلاتی و سربار توزیع و فروش بدهکار و در
مقابل حساب کنترل هزینه حقوق و دستمزد بستانکار می شود …
 
روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی
در
بعضی از واحد های تولیدی دستمزد ایام مرخصی پس از استفاده کارکنان از
مرخصی استحقاقی یکجا به حسابهای سربار منظور می گردد . این نحوه عمل موجب
می شود بهاء تمام شده محصولات تولید شده در ماهی که کارکنان از مرخصی
استفاده نموده اند افزایش یابد این افزایش بهاء دو دلیل دارد:
الف – طبق
قانون کار به کارگران در مدت مرخصی استحقاقی حقوق پرداخت می شود . به این
ترتیب هر کارگر با انجام 11 ماه کار 12 ماه حقوق دریافت می کند .
بنا
براین هزینه دستمزد ایام مرخصی کارگر در مقابل کار انجام نشده خواهد بود .
این موضوع بهاء تمام شده محصولات ساخته شده در ماه استفاده از مرخصی را
افزایش خواهد داد.
ب – معمولا در زمان مرخصی کارگر از حجم تولید کاسته
می شود و با کاهش حجم تولید به علت ثابت بودن بسیاری از اقلام هزینه بهاء
تمام شده محصولات ساخته شده در این مدت افزایش می یابد .
بر اساس این
روش در ابتدای هر دوره مالی حقوق و دستمزد ایام مرخصی کارگران برآورد می
شود و در پایان هر ماه که لیست حقوق و دستمزد تهیه می شود ، هزینه حقوق و
دستمزد محاسبه شده به حساب کنترل حقوق و دستمزد بدهکار و حساب ذخیره دستمزد
ایام مرخصی بستانکار می شود.
در ضمن هزینه دستمزد ایام مرخصی کارکنانی
که به طور مستقیم در یا غیر مستقیم در تولید کار می کنند به حساب کنترل
سربار ساخت و یا سربار اداری و تشکیلاتی و سربار توزیع و فروش بدهکار و در
مقابل حساب کنترل هزینه حقوق و دستمزد بستانکار می شود …

 

تحقیق روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

19 کیلوبایت

تعداد صفحات

17

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip