تحقیق سير تکاملى خوشنویسى در ايران

20000 تومان

طبق آنچه که در رسالات و کتب مؤلفان مشهور بعد از اسلام آمده، اولين شخصى که خط نوشت ”مرا مر ابن مرّه“ از شبه جزيرهٔ عربستان بود و اولين کسى که در صدر اسلام قرآن نوشت و به حسن خط شهرت داشت خالد ابن ابوهياج بود که براى عمر بن عبدالعزيز قرآنى با زر نوشت.

توضیحات

تحقیق سير تکاملى خوشنویسى در ايران

طبق آنچه که در رسالات و کتب مؤلفان مشهور بعد از اسلام آمده، اولين شخصى
که خط نوشت ”مرا مر ابن مرّه“ از شبه جزيرهٔ عربستان بود و اولين کسى که در
صدر اسلام قرآن نوشت و به حسن خط شهرت داشت خالد ابن ابوهياج بود که براى
عمر بن عبدالعزيز قرآنى با زر نوشت. بعد از آن‌که کوفه به‌صورت شهر بزرگى
درآمد، خط کوفى در اين شهر رواج يافت و رونق گرفت و به خط کوفى شهرت يافت.
قديمى‌ترين قرآن به خط کوفى متعلق به اواخر قرن سوم هجرى است. بعداً نسخ در
کتابت قرآن بجاى خط کوفى بکار رفت و در قرن بعد خطوط ديگرى توسط خوشنويسان
ايرانى پديد آمد و تا مدت‌ها بعد از تکوين خط‌ هاى عربي، خوشنويسى مقامى
والاتر و بالاتر از نقاشى داشت. خطى که در قرون اسلامى در ايران رواج داشته
و به آن خوشنويسى مى‌کرده‌اند و امروزه نيز خطى رسمى است، در اصل از
الفباى عربى مى‌باشد. عرب‌ها پيش از اسلام بر اثر ارتباط با اقوام متمدن‌تر
با خط و زبان نبطى و سريانى آشنا شده بودند و از هر يک از اين دو خط
استفاده مى‌کردند. خط‌‌هاى نبطى و سريانى از خطوط سامى بود و تقليد آن براى
عرب‌ها امکان‌پذير. خط اولى منشأ خط نسخ شد و دومى اصلى خطّ کوفى است. بعد
از اسلام ظاهراً هر دو خط به‌کار مى‌رفته است. خط نسخ بيشتر براى تحرير
نامه‌ها و خط کوفى براى کتابت مصحف‌ها، کتيبه‌ها و سکه‌ها استفاده مى‌شد.
از اواخر دورهٔ امويان و اوايل عباسيان قلمرو خط عربى وسعت يافت و به‌تدريج
در ايران ومصر و شمال آفريقا انتشار و رواج يافت و کم‌کم از دو خط مذکور
اقلام ديگرى پديد آمد. قبل از اسلام در ايران انواع خط از جمله خط ميخي،
پهلوى و اوستايى رايج بود و حتى از آثار برجاى مانده چنين برمى‌آيد که
ايرانيان در نوشتن آنها هماهنگى و ضوابط خاصى داشته‌اند. اما با پذيرش
اسلام توسط ايرانيان، خط و زبان قرآنى رواج يافت. در آخر قرن سوم و اوايل
قرن چهارم هجري، شخصى به نام ابن مقلد بيضاوى شيرازي، وزير مقتدر خليفهٔ
عباسى و برادرش ابوعبدا… حسن به هرج و مرج در اقلام گوناگون پايان دادند و
با تکميل اقلام موجود (چهارده نوع) و هندسى کردن ابعاد حروف و تعيين اساس
قواعد دوازده‌گانه در خط، خوشنويسى را تحت ضابطه در آوردند و پايهٔ خطوط را
بر سطح و دور نهادند. خط نسخ از زمان ابن مقلد به‌ بعد به قالبى بهتر
درآمد و شهرت قابل توجهى يافت. ابن مقلد قواعد خوشنويسى را به دو بخش تقسيم
کرده است: حسن تشکيل و حسن وضع. حسن تشکيل قاعدهٔ اصول و نسبت از آن پديد
مى‌آيد و ديگرى حسن وضع که قواعد ترکيب و کرسى از آن استفاده مى‌شود …

تحقیق سير تکاملى خوشنویسى در ايران

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

26 کیلوبایت

تعداد صفحات

36

فرمت فایل اصلی

word

فرمت فایل دانلودی

.zip